Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Šmuc

Vseh ključnih besed je 114, ki se skupaj pojavijo 127 krat.
12 ključnih besed (10.53 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 25 krat (19.69 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x12%sedimentologija
2x8%geomorfologija, Emona (Ljubljana), mineralogija, GIS, kvartar, usmerjenost klastov, provenienca, holocen, kamnite mozaične kocke, jezerski sedimenti, mikrofacies
1xBeltinci, Radovna, geomorfološke značilnosti, morska erozija, peščeni sedimenti, kopenska erozija, klifi, jezero Kreda, 14C datacije, Snežniška planota, boksit, Jadranska karbonatna platforma, zgornja jura, kvartarni ledeniški sedimenti, morenski nasip, lehnjak, glaciofluvialni sedimenti, geologija, Dinarska karbonatna platforma, pozni glacial, aluvialni sedimenti, organska geokemija, stabilni izotopi, Tor formacija, Tamarska formacija, zgornji trias, karnij, Pokljuka, Šijec, rentgenske analize, žganje, visoko barje, vrtine, barjanski sedimenti, Julijska karbonatna platforma, Julijske Alpe, Krk, Hrvaška, Stara Baška, XRF-analiza, geokemija, jamski sedimenti, kreda, melišča, sedimentni gravitacijski tokovi, Mangart, Fortunov klanec pri Logatcu, apnenci, recentni sedimenti, eocen, Juliske Alpe, holocenski pobočni procesi, Tamar, Planica, Krško polje, dendrogeomorfologija, aluvialne pahljače, radikarbonska starost, črne in bele mozaične kocke, mineralna sestava, Rentgenska praškovna difrakcija (XRD), vsebnost vode, Kostanjevica na Krki, Krka, Bizeljsko, matična podlaga, transport, datacije, granulometrija, terroir, mineralna sestava tal, suše, poplave, dendromorfologija, geokemična sestava tal, villa maritima, Simonov zaliv, jura, megaplasti, trias, Radensko polje, Zunanji Dinaridi, fliš, Krnsko jezero, dolomit, apnenec, rimski talni mozaiki, Slovenska Istra, geološka karta, Bohinjski ledenik, drobirski tok, vrtina, kompleksen plaz, sedimentacijsko okolje, mikroskopska in makroskopska analiza, enota, "blatno jezero", Bohinjsko jezero, til, jezerska kreda, dolina Tamar, mikrofaciesi