Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maks Tajnikar

Vseh ključnih besed je 371, ki se skupaj pojavijo 988 krat.
140 ključnih besed (37.74 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 757 krat (76.62 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
82x10.83%Slovenija
52x6.87%analiza
29x3.83%podjetje
26x3.43%zdravstvo
20x2.64%case study, poslovanje podjetja
17x2.25%uspešnost poslovanja, zdravstveno varstvo, modeli
16x2.11%raziskave
13x1.72%podjetništvo
10x1.32%razvoj, ekonomski razvoj
9x1.19%organizacija, primeri, rastoče podjetje, financiranje, konkurenca
8x1.06%ekonomska rast, mednarodne primerjave, trženje
7x0.92%strategija, povpraševanje, krize, efektivnost
6x0.79%tveganje, cena, storitve, zakonodaja, trg, zgodovina
5x0.66%prevzemi podjetij, bolnišnice, stroški, management, gospodarska gibanja
4x0.53%planiranje, finance, EU, investicije, energetika, industrijsko podjetje, projekti, ankete, kadri, oblikovanje cene, prestrukturiranje, okolje, cikli, letalski promet, sistemi
3x0.4%električna energija, avtomobili, zavarovanje, Slovenia, indeksi, ekonometrija, trgovinsko podjetje, faze, izobraževanje, Adria Airways, malo gospodarstvo, konkurenčnost, zunanja trgovina, poslovni proces, kvaliteta, meritve, bruto domači proizvod, farmacevtska industrija, kontrola, vrednost, tipi, podjetnik, šport, inflacija, internacionalizacija, reforme, zavarovalstvo, zdravila, dejavnost, Krka, tehnologija, poslovno komuniciranje
2x0.26%institucije, vodenje, ekonomika prehoda, konkurenčne prednosti, koncesije, zavarovalni zavodi, staranje, uravnotežen seznam ciljev, gradbeništvo, spremembe, telekomunikacije, health care, trendi, liberalizacija, health services, izvoz, avtomobilska industrija, financing, recesije, reševanje problemov, zdravstveni zavodi, problematika, metode, združitve podjetij, panoge dejavnosti, regulacija, standardi, javno podjetje, kalkulacije, inovativnost, solidarnost, zavodi, trg kapitala, ZDA, razvojna strategija, ekonomski vidik, medicina, delnice, analysis, ponudba, metodologija, lastništvo, proizvodi, stečaj, upravljanje, research, javno-zasebno partnerstvo, kultura, makroekonomija, komparacije, privatizacija, prodaja, industrija, majhna podjetja, ekonomske teorije, agregati, sanacija podjetja
1xdefinicija, struktura, energetski objekti, statostika, odločanje, družina, žensko delo, programi, produkcija, nakupovalni centri, poslovni plani, strateške povezave, Belinka, Zdravstveni dom Ljubljana, brezposelnost, ocene, reinženiring, centralizacija, Helios, kemična industrija, tržna analiza, gospodinjstva, podjetnišvo, Planika Kranj, čevljarstvo, teorija, Bolnišnica Topolšica, univerze, visoko šolstvo, kvantitativna analiza, kvalitativna analiza, izdatek, kapacitete, odhodek, davčni sistemi, davki, ekonomija blaginje, davčne službe, Univerza v Ljubljani, Makedonija, denar, post-keynesianizem, politična ekonomija, trg delovne sile, AC Intercar, ekonomske strukture, vzdrževanje, prodaja na drobno, zastopniki, inovativno poslovanje, Avstrija, tehnološki razvoj, motiviranje, Primit, franchising, gospodarstvo, primerjave, Markovci, finančno poslovanje, Metalka, občine, industrijska cona, strategija trženja, cilj, izvajanje, stimulacija, razvojna dejavnost, inovacijska dejavnost, inovacijski proces, donos, interesne skupine, strateško planiranje, pariteta, relativne cene, Hrvatska, segmentacija, informacijska tehnologija, BIH, Srbija, vrednotenje, Črna gora, deregulacija, tržna struktura, karteli, monopoli, lekarne, eksternalije, telefon, elektrogospodarstvo, postsocialistične dežele, produkcijska funkcija, factoring, država, banke, leasing, prodajna cena, kmetijstvo, politika cen, poslovne finance, Mladinska knjiga, človeški kapital, delovna sila, Elektronabava, gospodarske družbe, založništvo, Družba za upravljanje Ilirika DZU, nepopolna konkurenca, purchase, political economy, obdobje 2005-2018, economic theories, Marxism, inequality, capitalism, termocentrale, jedrska energija, UKC Maribor, UKC Ljubljana, organizacijske strukture, stroški dela, hidrocentrale, zaposlenost, manpower, business cycles, javna naročila, javne finance, javni razpis, nabava, Gor kolesa, A1, politika, družba, EMU, international economic integrations, prebivalstvo, socialna varnost, električna vozila, obdobje 1999-2019, trends, Nemčija, Velika Britanija, Francija, Zavarovalnica Triglav, value, Petrol, Covid-19, epidemija, družinsko podjetje, športne igre, kriptovaluta, trgovanje, neenakost, pravila, regije, a naliza, aircraft industry, aviation, business model, typology, theory, history, zdravje, produktivnost, tovorni promet, železniški transport, infrastruktura, družbena odgovornost, enakopravnost, Bosnia and Herzegovina, information systems, preizkušanje domnev, podatki, Madžarska, visoka tehnologija, joint venture, Svetloba, rizični kapital, 2011, pogodbe, HIT, mednarodno sodelovanje, enotni trg, solventnost, prisilna poravnava, delo, delovni proces, distribucija, elektroenergetika, pokojninsko zavarovanje, upokojitev, zobozdravstvo, pokojnine, Mura, tekstilna industrija, normativi, delovna uspešnost, Univerzitetni klinični center Ljubljana, strateški management, inovacije, igralništvo, Rusija, znanje, finančni instrumenti, sposobnosti, nadzor vodenja podjetja, biologija, osebnost, investicijski skladi, kapital, ekonomska predvidevanja, cases, disertacije, informacijski sistemi, krediti, ladjedelništvo, manager, systems, Sečoveljske soline, narodni parki, regionalni razvoj, lokalna samouprava, neposredne tuje investicije, proračuni, Nogometni klub Koper, legislation, business process, hospitals, sports, societies, sponsorship, Akrapovič