Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maks Tajnikar

Vseh ključnih besed je 318, ki se skupaj pojavijo 818 krat.
116 ključnih besed (36.48 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 616 krat (75.31 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
68x11.04%Slovenija
41x6.66%analiza
25x4.06%podjetje
22x3.57%zdravstvo
19x3.08%case study
16x2.6%zdravstveno varstvo
15x2.44%modeli, poslovanje podjetja
14x2.27%raziskave
12x1.95%uspešnost poslovanja
10x1.62%razvoj, podjetništvo
9x1.46%rastoče podjetje, organizacija
8x1.3%primeri, financiranje, trženje, konkurenca
7x1.14%krize, povpraševanje, strategija, mednarodne primerjave
6x0.97%cena, zakonodaja, trg, storitve, efektivnost
5x0.81%management, ekonomska rast, ekonomski razvoj, tveganje, stroški
4x0.65%ankete, oblikovanje cene, letalski promet, prevzemi podjetij, finance, kadri, prestrukturiranje, zgodovina, planiranje, industrijsko podjetje
3x0.49%investicije, projekti, EU, kontrola, zavarovanje, kvaliteta, Adria Airways, tehnologija, zdravila, sistemi, podjetnik, okolje, energetika, faze, malo gospodarstvo, trgovinsko podjetje, reforme, avtomobili, konkurenčnost, ekonometrija, dejavnost, farmacevtska industrija, zunanja trgovina, inflacija, poslovni proces, izobraževanje, bolnišnice, poslovno komuniciranje
2x0.32%koncesije, problematika, trendi, Slovenia, javno-zasebno partnerstvo, šport, razvojna strategija, financing, health services, združitve podjetij, Krka, izvoz, health care, zavarovalni zavodi, liberalizacija, vodenje, električna energija, zavodi, panoge dejavnosti, zavarovalstvo, stečaj, ekonomske teorije, inovativnost, industrija, gradbeništvo, konkurenčne prednosti, ekonomika prehoda, reševanje problemov, metodologija, proizvodi, recesije, upravljanje, lastništvo, internacionalizacija, sanacija podjetja, prodaja, solidarnost, meritve, telekomunikacije, zdravstveni zavodi, spremembe, uravnotežen seznam ciljev, medicina, avtomobilska industrija, ponudba, regulacija
1xeksternalije, elektrogospodarstvo, telefon, Makedonija, Srbija, Črna gora, privatizacija, postsocialistične dežele, BIH, Hrvatska, deregulacija, informacijska tehnologija, segmentacija, tržna struktura, univerze, čevljarstvo, kvantitativna analiza, Planika Kranj, podjetnišvo, teorija, kvalitativna analiza, ekonomija blaginje, davčni sistemi, davki, davčne službe, indeksi, javno podjetje, Bolnišnica Topolšica, kapacitete, struktura, nepopolna konkurenca, monopoli, karteli, ekonomska predvidevanja, tipi, visoko šolstvo, Univerza v Ljubljani, energetski objekti, definicija, lekarne, factoring, gospodarstvo, ekonomske strukture, primerjave, inovacijska dejavnost, razvojna dejavnost, vzdrževanje, AC Intercar, politična ekonomija, prodaja na drobno, post-keynesianizem, denar, trg delovne sile, inovacijski proces, donos, industrijska cona, občine, cilj, strategija trženja, ekonomski vidik, Markovci, finančno poslovanje, interesne skupine, strateško planiranje, stimulacija, izvajanje, Metalka, zastopniki, cases, majhna podjetja, staranje, poslovne finance, banke, država, Mladinska knjiga, založništvo, človeški kapital, delovna sila, gospodarske družbe, Družba za upravljanje Ilirika DZU, Elektronabava, institucije, leasing, tehnološki razvoj, inovativno poslovanje, motiviranje, franchising, Primit, Avstrija, pariteta, prodajna cena, politika cen, kmetijstvo, relativne cene, produkcijska funkcija, centralizacija, HIT, igralništvo, politika, pogodbe, družba, Rusija, neposredne tuje investicije, krediti, proračuni, komparacije, javne finance, standardi, ladjedelništvo, mednarodno sodelovanje, podatki, informacijski sistemi, preizkušanje domnev, Madžarska, visoka tehnologija, kultura, rizični kapital, enotni trg, prisilna poravnava, solventnost, 2011, javna naročila, javni razpis, finančni instrumenti, manager, systems, hospitals, purchase, Bosnia and Herzegovina, biologija, sposobnosti, Gor kolesa, A1, osebnost, znanje, business process, nabava, investicijski skladi, Sečoveljske soline, kapital, regionalni razvoj, lokalna samouprava, narodni parki, Nogometni klub Koper, sports, societies, sponsorship, legislation, Svetloba, joint venture, nadzor vodenja podjetja, reinženiring, kemična industrija, Helios, Belinka, Zdravstveni dom Ljubljana, brezposelnost, ocene, vrednotenje, metode, makroekonomija, bruto domači proizvod, strateške povezave, žensko delo, gospodinjstva, tržna analiza, odhodek, statostika, ZDA, nakupovalni centri, poslovni plani, družina, odločanje, programi, produkcija, Akrapovič, zobozdravstvo, inovacije, električna vozila, tekstilna industrija, Mura, delnice, strateški management, Univerzitetni klinični center Ljubljana, delo, delovni proces, delovna uspešnost, normativi, vrednost, kalkulacije, research, information systems, elektroenergetika, distribucija, analysis, pokojnine, upokojitev, gospodarska gibanja, cikli, disertacije, pokojninsko zavarovanje, izdatek