Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Maks Tajnikar

Together there are 320 keywords, that are appearing 827 times.
118 of them (36.88 % of all) appear more than once, together appearing 625 times (75.57 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
69x11.04%Slovenija
42x6.72%analiza
25x4%podjetje
23x3.68%zdravstvo
19x3.04%case study
16x2.56%zdravstveno varstvo
15x2.4%poslovanje podjetja, modeli
14x2.24%raziskave
12x1.92%uspešnost poslovanja
10x1.6%razvoj, podjetništvo
9x1.44%rastoče podjetje, financiranje, organizacija
8x1.28%trženje, primeri, konkurenca
7x1.12%krize, mednarodne primerjave, strategija, efektivnost, povpraševanje
6x0.96%storitve, trg, zakonodaja, cena
5x0.8%stroški, management, ekonomska rast, tveganje, ekonomski razvoj
4x0.64%zgodovina, letalski promet, kadri, prevzemi podjetij, planiranje, prestrukturiranje, ankete, industrijsko podjetje, finance, oblikovanje cene
3x0.48%farmacevtska industrija, Adria Airways, energetika, faze, trgovinsko podjetje, izobraževanje, malo gospodarstvo, inflacija, reforme, tehnologija, investicije, sistemi, projekti, EU, poslovno komuniciranje, kontrola, podjetnik, konkurenčnost, zavarovanje, zdravila, kvaliteta, ekonometrija, dejavnost, poslovni proces, zunanja trgovina, bolnišnice, okolje, avtomobili
2x0.32%internacionalizacija, ekonomske teorije, izvoz, avtomobilska industrija, zavarovalni zavodi, recesije, health care, panoge dejavnosti, Slovenia, zavodi, gradbeništvo, health services, zavarovalstvo, javno-zasebno partnerstvo, Krka, staranje, zdravstveni zavodi, ekonomika prehoda, meritve, liberalizacija, trendi, konkurenčne prednosti, financing, telekomunikacije, institucije, stečaj, koncesije, električna energija, ponudba, šport, regulacija, medicina, uravnotežen seznam ciljev, spremembe, prodaja, lastništvo, proizvodi, vodenje, industrija, reševanje problemov, sanacija podjetja, solidarnost, razvojna strategija, združitve podjetij, problematika, inovativnost, upravljanje, metodologija
1xeksternalije, Srbija, indeksi, Črna gora, izdatek, BIH, davčni sistemi, tržna struktura, deregulacija, lekarne, davčne službe, informacijska tehnologija, telefon, davki, elektrogospodarstvo, segmentacija, Hrvatska, kapacitete, čevljarstvo, univerze, Univerza v Ljubljani, Makedonija, visoko šolstvo, Bolnišnica Topolšica, Planika Kranj, teorija, javno podjetje, kvantitativna analiza, energetski objekti, ekonomija blaginje, podjetnišvo, nepopolna konkurenca, monopoli, struktura, kvalitativna analiza, definicija, tipi, socialna varnost, karteli, leasing, gospodarstvo, ekonomske strukture, primerjave, inovacijska dejavnost, razvojna dejavnost, vzdrževanje, AC Intercar, politična ekonomija, prodaja na drobno, post-keynesianizem, denar, trg delovne sile, inovacijski proces, Metalka, industrijska cona, občine, cilj, strategija trženja, ekonomski vidik, Markovci, izvajanje, donos, finančno poslovanje, strateško planiranje, interesne skupine, stimulacija, zastopniki, prebivalstvo, Mladinska knjiga, založništvo, majhna podjetja, poslovne finance, banke, Družba za upravljanje Ilirika DZU, gospodarske družbe, produkcijska funkcija, postsocialistične dežele, delovna sila, človeški kapital, Elektronabava, država, factoring, tehnološki razvoj, inovativno poslovanje, motiviranje, franchising, Primit, Avstrija, pariteta, prodajna cena, ZDA, politika cen, kmetijstvo, relativne cene, privatizacija, Zdravstveni dom Ljubljana, Rusija, neposredne tuje investicije, igralništvo, HIT, Gor kolesa, standardi, komparacije, Bosnia and Herzegovina, Sečoveljske soline, regionalni razvoj, lokalna samouprava, proračuni, pogodbe, A1, javni razpis, rizični kapital, kultura, javna naročila, podatki, 2011, nabava, mednarodno sodelovanje, enotni trg, prisilna poravnava, solventnost, narodni parki, Nogometni klub Koper, disertacije, informacijski sistemi, osebnost, ekonomska predvidevanja, biologija, ladjedelništvo, krediti, sposobnosti, znanje, investicijski skladi, nadzor vodenja podjetja, kapital, analysis, cases, sports, business process, societies, sponsorship, legislation, purchase, hospitals, research, manager, information systems, systems, preizkušanje domnev, Madžarska, finančni instrumenti, brezposelnost, reinženiring, centralizacija, kemična industrija, bruto domači proizvod, makroekonomija, Akrapovič, zobozdravstvo, vrednotenje, ocene, metode, Helios, Belinka, nakupovalni centri, poslovni plani, tržna analiza, gospodinjstva, odhodek, produkcija, programi, strateške povezave, žensko delo, družina, odločanje, pokojnine, upokojitev, normativi, delovna uspešnost, Univerzitetni klinični center Ljubljana, politika, strateški management, delovni proces, delo, visoka tehnologija, Svetloba, javne finance, joint venture, družba, inovacije, električna vozila, cikli, elektroenergetika, distribucija, pokojninsko zavarovanje, gospodarska gibanja, kalkulacije, tekstilna industrija, Mura, delnice, vrednost, statostika