Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Maks Tajnikar

Together there are 377 keywords, that are appearing 1004 times.
141 of them (37.4 % of all) appear more than once, together appearing 768 times (76.49 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
84x10.94%Slovenija
52x6.77%analiza
29x3.78%podjetje
26x3.39%zdravstvo
21x2.73%poslovanje podjetja
20x2.6%case study
18x2.34%uspešnost poslovanja
17x2.21%zdravstveno varstvo, modeli, raziskave
13x1.69%podjetništvo
10x1.3%ekonomski razvoj, razvoj, financiranje, organizacija
9x1.17%primeri, konkurenca, rastoče podjetje
8x1.04%trženje, mednarodne primerjave, ekonomska rast
7x0.91%povpraševanje, efektivnost, krize, strategija
6x0.78%cena, stroški, tveganje, trg, storitve, zgodovina, zakonodaja
5x0.65%prevzemi podjetij, investicije, bolnišnice, management, gospodarska gibanja
4x0.52%ankete, EU, oblikovanje cene, industrijsko podjetje, energetika, prestrukturiranje, kadri, projekti, letalski promet, okolje, finance, planiranje, sistemi, cikli
3x0.39%konkurenčnost, vrednost, avtomobili, ekonometrija, trgovinsko podjetje, indeksi, meritve, kontrola, izobraževanje, električna energija, podjetnik, malo gospodarstvo, zavarovanje, Krka, farmacevtska industrija, reforme, poslovno komuniciranje, tipi, kvaliteta, Slovenia, tehnologija, dejavnost, zavarovalstvo, zunanja trgovina, šport, internacionalizacija, Adria Airways, faze, inflacija, zdravila, poslovni proces, bruto domači proizvod
2x0.26%gradbeništvo, uravnotežen seznam ciljev, analysis, health care, zavarovalni zavodi, research, health services, inovativnost, recesije, ponudba, institucije, konkurenčne prednosti, spremembe, financing, telekomunikacije, vodenje, trendi, regulacija, socialna varnost, avtomobilska industrija, medicina, ekonomika prehoda, staranje, makroekonomija, javno podjetje, sanacija podjetja, proizvodi, lastništvo, standardi, liberalizacija, industrija, ZDA, problematika, ekonomski vidik, delnice, panoge dejavnosti, reševanje problemov, kalkulacije, združitve podjetij, metode, izvoz, kultura, zavodi, komparacije, stečaj, trg kapitala, javno-zasebno partnerstvo, metodologija, koncesije, privatizacija, solidarnost, upravljanje, ekonomske teorije, agregati, razvojna strategija, majhna podjetja, zdravstveni zavodi, prodaja
1xUniverza v Ljubljani, univerze, visoko šolstvo, tržna analiza, strateške povezave, Belinka, Helios, žensko delo, družina, produkcija, odločanje, kemična industrija, centralizacija, vrednotenje, Akrapovič, zobozdravstvo, ocene, brezposelnost, reinženiring, Zdravstveni dom Ljubljana, programi, poslovni plani, kvantitativna analiza, kvalitativna analiza, ekonomija blaginje, čevljarstvo, Planika Kranj, teorija, podjetnišvo, davčne službe, davki, gospodinjstva, energetski objekti, nakupovalni centri, odhodek, statostika, davčni sistemi, izdatek, Bolnišnica Topolšica, Makedonija, denar, post-keynesianizem, politična ekonomija, trg delovne sile, AC Intercar, ekonomske strukture, vzdrževanje, prodaja na drobno, zastopniki, inovativno poslovanje, Avstrija, pariteta, tehnološki razvoj, motiviranje, Primit, franchising, gospodarstvo, primerjave, Markovci, izvajanje, stimulacija, občine, industrijska cona, strategija trženja, cilj, interesne skupine, strateško planiranje, razvojna dejavnost, inovacijska dejavnost, inovacijski proces, Metalka, donos, finančno poslovanje, relativne cene, kmetijstvo, informacijska tehnologija, deregulacija, tržna struktura, segmentacija, Hrvatska, Srbija, BIH, telefon, elektrogospodarstvo, nepopolna konkurenca, kapacitete, struktura, monopoli, karteli, eksternalije, lekarne, Črna gora, postsocialistične dežele, država, banke, poslovne finance, factoring, leasing, politika cen, prodajna cena, Mladinska knjiga, založništvo, delovna sila, produkcijska funkcija, človeški kapital, Elektronabava, Družba za upravljanje Ilirika DZU, gospodarske družbe, definicija, systems, zaposlenost, stroški dela, hidrocentrale, jedrska energija, obdobje 2005-2018, termocentrale, organizacijske strukture, UKC Maribor, history, typology, theory, trends, UKC Ljubljana, obdobje 1999-2019, political economy, economic theories, družba, električna vozila, politika, javne finance, javni razpis, javna naročila, prebivalstvo, EMU, capitalism, Marxism, inequality, manpower, international economic integrations, business cycles, business model, aircraft industry, trgovanje, kriptovaluta, pravila, neenakost, Covid-19, epidemija, republiški proračuni, vojska, družinsko podjetje, športne igre, nepremičnine, agencije, obdobje 1016-2020, Varstveno delovni center Nova Gorica, Velika Britanija, Nemčija, družbena odgovornost, infrastruktura, enakopravnost, produktivnost, aviation, zdravje, tovorni promet, železniški transport, Zavarovalnica Triglav, Francija, Petrol, value, a naliza, regije, nabava, A1, 2011, solventnost, rizični kapital, podatki, Madžarska, preizkušanje domnev, prisilna poravnava, enotni trg, Rusija, neposredne tuje investicije, igralništvo, HIT, mednarodno sodelovanje, pogodbe, visoka tehnologija, Svetloba, Mura, tekstilna industrija, elektroenergetika, distribucija, upokojitev, pokojninsko zavarovanje, inovacije, strateški management, delo, joint venture, delovni proces, delovna uspešnost, Univerzitetni klinični center Ljubljana, normativi, proračuni, lokalna samouprava, kapital, krediti, investicijski skladi, finančni instrumenti, sposobnosti, znanje, ladjedelništvo, informacijski sistemi, Bosnia and Herzegovina, Gor kolesa, information systems, cases, disertacije, ekonomska predvidevanja, nadzor vodenja podjetja, osebnost, legislation, sponsorship, Nogometni klub Koper, narodni parki, regionalni razvoj, Sečoveljske soline, societies, sports, manager, biologija, hospitals, purchase, business process, pokojnine