Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Milivoj Vulić

Together there are 70 keywords, that are appearing 72 times.
2 of them (2.86 % of all) appear more than once, together appearing 4 times (5.56 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x50%AHP metoda, projektivna geometrija
1xcross-correlation, autocorrelation, GNSS precision, discrete Fourier transform, kriterij, gospodarski objekt, izbira lokacije, temporal effects GNSS, dominantna lastna vrednost, geometriski parametri železniških tirov, analitično-hierarhični proces, Družmirsko jezero, merilni vlak, merilni voziček, dominantni lastni vektor, algoritem NTF, alternativa, lastni vektor, deformacije, premiki, ugreznine, vrtina, gama sevanje, pogrešek, karotažne meritve, rudniška opazovalna mreža, GNSS opazovanje, lastna vrednost matrike, Premogovnik Velenje, naključni indeks, indeks konsistentnosti, rudarsko merjenje, kvocient konsistentnosti, analitično hierarhična metoda, izračun volumnov, robot, notranji urez, Pozicioniranje, homogene koordinate, fotogrametrija, monitoring, Collinsova metoda, zrak-voda, voda-voda, GNSS, koncepti popravkov, referenčna postaja, določitev položaja., zemlja-voda, primerjava toplotnih črpalk, center, metoda najmanjših kvadratov, faktor KT500, linearna korelacijska analiza, trajektorija vrtine, železniški tir, promet, RTK, sonarske meritve, relativna razlika, položaj 3D-točke, modeliranje, konsolidacija, napovedovanje, natančnost, primerjava metod, izravnava, TIN