Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Primož Mrvar

Together there are 133 keywords, that are appearing 161 times.
17 of them (12.78 % of all) appear more than once, together appearing 45 times (27.95 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x13.33%tlačno litje, mikrostruktura
3x6.67%siva litina s kroglastim grafitom, siva litina, cink
2x4.44%litje, magnezij, poškodbe, ProCAST, strelske krogle, enostavna termična analiza, ohlajevalna hitrost, ekologija, baker, svinec, precizijsko litje, siva litina z lamelnim grafitom
1xmikroskopija, ADI, mikrokrčilna poroznost, zarezni učinek, nikelj, razpoke, določanje livnosti, termično utrujanje, strelivo, aluminijeva zlitina, dilatometer, prototip, livarstvo, strjevanje, aluminij, hitrost ohlajanja, TTT diagram, lokalno stiskanje taline, PLA model, izotermno poboljšanje, keramična školjka, 3D-tisk, FDM metoda, homogenizacijsko žarjenje, bron, toplotna obdelava, zlitina Al-Si-Mg-Zr, poroznost, mehanski preizkus, general Rudolf Maister, forma, navarjanje, orodja, oksidacija, livnost, AM60, kalcij, Silafont-36, zlitina AlMg9, 3D geometrija, polnjenje livne votline, napredovanje razslojevanja., FEM metoda, premaz, izračun livarskih procesov, aluminijeve zlitine, karakterizacija, makrostruktura, napake, zlitina Ni-Ti, zavorni disk, kakovost, ulivanje, termoelement, Al, računalniška tomografija, lamelni grafit, rentgen, metalografija, livarske napake, samorazgradljivost, posedanje, modul ulitka, usmerjeno strjevanje, dovodni kanal, vroče cinkanje, ulivno-napajalni sistem, temprana litina, gravitacijsko litje, termokamera, konformno hlajenje, zlato, implantat, titan, forma., penetracija, hitrost strujanja taline, peri-implantitis, SEM, orodne komponente, metoda končnih razlik, hibridni tisk, SLM, EDS, krčilna poroznost, kremenov pesek, 3D tiskanje, Ultrafuse 316LX, termično utrujanje materialov, STA analiza, sprememba specifične površine kremenčevega peska, železove zlitine, izdelava profila materiala, filament s kovinskim prahom, HWTS, analiza napak, SiMoCr CGI, komora, Ključne besede: Hladno komorni stroj, bentonitna peščena mešanica, sejalna analiza in obraba kremenovega peska, analiza in primerjava sintetizirane laboratorijske bentonitne peščene mešanice, AlSi10Mg, nekovinski vključki, regeneracija, drobne frakcije, mehansko obremenjevanje, lokalne porušitve, ohlajevalna krivulja, Bakrove zlitine, kemijska sestava., analiza industrijske bentonitne mešanice, peščena mešanica z vodnim steklom, izplen, litje v enkratne peščene forme, propagacija razpoke