Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleša Saša Sitar

Vseh ključnih besed je 210, ki se skupaj pojavijo 570 krat.
74 ključnih besed (35.24 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 434 krat (76.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
31x7.14%Slovenija
27x6.22%analiza
20x4.61%kadri
19x4.38%poslovanje podjetja
18x4.15%uspešnost poslovanja
16x3.69%organizacija
15x3.46%podjetje
12x2.76%znanje, organizacijske strukture, management
11x2.53%obvladovanje znanja, kultura podjetja
10x2.3%industrijsko podjetje, case study
9x2.07%komuniciranje, vodenje
8x1.84%tehnologija, učeča se organizacija
7x1.61%izobraževanje, raziskave, medosebni odnosi
6x1.38%planiranje, okolje, motiviranje, manager
5x1.15%uporaba človeških zmogljivosti, človeški kapital, spremembe, trgovinsko podjetje, primeri
4x0.92%energetika, kontrola, delovno mesto, modeli
3x0.69%informacije, družbena odgovornost, bančništvo, ocene, zadovoljstvo, teamsko delo, meritve, storitve, delovna uspešnost, kariera
2x0.46%uravnotežen seznam ciljev, inovacije, reševanje problemov, zakonodaja, programi, nagrade, teorija, sodelovanje, poslovna funkcija, strateške povezave, Gorenje, delo, avtomobilska industrija, delo na daljavo, kvaliteta, banke, gradbeništvo, šport, stres, razvoj, vrednotenje, struktura, nabava, efektivnost, tipi, računovodstvo, metode, strategija, projekti, vodenje projektov
1xinformacijski sistemi, vrednote, ocenjevanje, poslovna morala, cilj, Termoelektrarna toplarna, Avtogalant, prestrukturiranje, stečaj, prisilna poravnava, sanacija podjetja, plani, socialni vidik, krize, Adria mobil, komunikologija, socialni kapital, strojna industrija, Stroji, sposobnosati, tehnološki razvoj, konflikti, informacijska tehnologija, uspeh, dinamika, Iskra Avtoelektrika, Nova Kreditna Banka Maribor, tekstilna industrija, podatki, inovativnost, konkurenčnost, zdravilišča, Krka Zdravilišča, Tosama, petrokemija, financiranje, papirna industrija, Valkarton, prodaja, produkcija, plin, Istrabenz plini, BTC, 2001, Hipot P&ems, organizacijska struktura, Avtotehna glasbila, elektroindustrija, Petrol, elektronsko poslovanje, definicija, dodana vrednost, merila, koncerni, mineralne surovine, motoviranje, Ruda, Mercator Pekarna Grosuplje, pekarstvo, Johnson Controls NTU, ekonomski vidik, Internet, Portugal, mreže, Treves, pohištvena industrija, medorganizacijski sistemi, Simobil, otroško varstvo, Vrtec Nova vas, telekomunikacije, Oprema, poslovne enote, poslovni jezik, medkulturno delovanje, mednarodne primerjave, kultura, poslovno komuniciranje, Cablex M, Italija, izobrazba, usposabljanje, poslovni model, razvrščanje v skupine, preskrbovalne verige, poslovni sistemi, sreča, bančno poslovanje, ustvarjalnost, Covid-19, rastoče podjetje, brainstorming, zdravstvo, informatika, nabavna funkcija, Domel, epidemija, delo na domu, družbene ustanove, neprofitne organizacije, valuation, transport, TIB Transport, knowledge, knowledge management, enterprises, company performance, business efficiency, Microsoft, Trimo Trebnje, izobraževalna skupnost, mentorstvo, delovna razmerja, kadrovska dejavnost, CGP, navtični turizem, Seaway, construction, potrošnik, osebnost, C & G, socialne mreže, K-Haus, šolstvo, upravni odbor, članstvo, življenjski ciklus, trendi, odnosi z javnostjo, nadlegovanje na delovnem mestu, UniCredit Banka Slovenije, Elektro Ljubljana, standardi, gumarska industrija, Sava, čas