Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Aleša Saša Sitar

Together there are 212 keywords, that are appearing 587 times.
74 of them (34.91 % of all) appear more than once, together appearing 449 times (76.49 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
31x6.9%Slovenija
28x6.24%analiza
21x4.68%kadri
19x4.23%poslovanje podjetja
18x4.01%uspešnost poslovanja
17x3.79%podjetje, organizacija
14x3.12%management
13x2.9%organizacijske strukture
12x2.67%znanje
11x2.45%kultura podjetja, obvladovanje znanja
10x2.23%industrijsko podjetje, case study, vodenje
9x2%tehnologija, komuniciranje
8x1.78%učeča se organizacija, raziskave
7x1.56%okolje, medosebni odnosi, izobraževanje
6x1.34%manager, motiviranje, spremembe, planiranje
5x1.11%modeli, trgovinsko podjetje, uporaba človeških zmogljivosti, človeški kapital, primeri
4x0.89%delovno mesto, energetika, kontrola
3x0.67%storitve, strategija, družbena odgovornost, ocene, informacije, zadovoljstvo, bančništvo, meritve, teamsko delo, kariera, delovna uspešnost
2x0.45%strateške povezave, programi, Gorenje, teorija, metode, delo, struktura, uravnotežen seznam ciljev, šport, delo na daljavo, razvoj, avtomobilska industrija, zakonodaja, nagrade, sodelovanje, gradbeništvo, računovodstvo, efektivnost, vrednotenje, reševanje problemov, kvaliteta, inovacije, banke, nabava, stres, vodenje projektov, poslovna funkcija, tipi, projekti
1xAvtogalant, cilj, socialni vidik, tehnološki razvoj, ocenjevanje, prisilna poravnava, Adria mobil, konflikti, informacijski sistemi, krize, poslovna morala, plani, komunikologija, informacijska tehnologija, prestrukturiranje, stečaj, socialni kapital, strojna industrija, sanacija podjetja, uspeh, sposobnosati, Stroji, ekonomski vidik, vrednote, 2001, Nova Kreditna Banka Maribor, tekstilna industrija, Tosama, Iskra Avtoelektrika, podatki, konkurenčnost, zdravilišča, Krka Zdravilišča, petrokemija, plin, Valkarton, inovativnost, motoviranje, papirna industrija, financiranje, Istrabenz plini, produkcija, prodaja, BTC, čas, dinamika, Avtotehna glasbila, merila, organizacijska struktura, Hipot P&ems, elektronsko poslovanje, Termoelektrarna toplarna, elektroindustrija, definicija, dodana vrednost, Mercator Pekarna Grosuplje, mineralne surovine, Ruda, pekarstvo, Johnson Controls NTU, Petrol, koncerni, Internet, Sava, medorganizacijski sistemi, mreže, Treves, Simobil, telekomunikacije, izobrazba, otroško varstvo, Vrtec Nova vas, pohištvena industrija, Oprema, kultura, poslovni jezik, medkulturno delovanje, poslovno komuniciranje, Italija, poslovne enote, Cablex M, usposabljanje, informatika, ustvarjalnost, bančno poslovanje, sreča, Covid-19, epidemija, poslovni proces, logistika, delo na domu, poslovni sistemi, poslovni model, nabavna funkcija, brainstorming, zdravstvo, Domel, rastoče podjetje, razvrščanje v skupine, preskrbovalne verige, mednarodne primerjave, družbene ustanove, knowledge, valuation, transport, knowledge management, business efficiency, construction, enterprises, company performance, TIB Transport, Microsoft, kadrovska dejavnost, izobraževalna skupnost, mentorstvo, CGP, Seaway, Trimo Trebnje, navtični turizem, Portugal, potrošnik, K-Haus, osebnost, C & G, šolstvo, članstvo, neprofitne organizacije, upravni odbor, socialne mreže, življenjski ciklus, odnosi z javnostjo, nadlegovanje na delovnem mestu, UniCredit Banka Slovenije, Elektro Ljubljana, standardi, trendi, gumarska industrija, delovna razmerja