Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Niko Herakovič

Vseh ključnih besed je 240, ki se skupaj pojavijo 298 krat.
31 ključnih besed (12.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 89 krat (29.87 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x6.74%strojni vid, montaža
5x5.62%pametna tovarna
4x4.49%Industrija 4.0, avtomatizacija, simulacija, optimizacija, industrija 4.0, analiza
3x3.37%krmilni algoritem, ročna montaža, proizvodnja, digitalni dvojčki
2x2.25%digitalni dvojček, prijemalo, modeliranje, strega, ergonomija, razpoložljivost, Work-Factor, montažne operacije, metodologija, robotska roka, Unity, montažna linija, krmiljenje, roboti, proizvodni proces, simulacije, robotika, montažni proces
1xoperaterji, zastoji, OPC-UA, AMQP, SOAP, transportni sistemi, linearna enota, meta 2, komunnikacijski protokol, aplikacijske zahteve, montažni in strežni sistemi, unity, ročno montažno mesto, nadgrajena realnost, Raspberry Pi, varovalke, dopustna nosilnost, skupna učinkovitost, izdelava prototipa, naključno orientiranje, virtualna resničnost, kinematika roke, inteligentni algoritmi, Arduino, prepoznavanje oblik, algoritmi, končna kontrola, tehnološka priprava proizvodnje, Visual Components, optimizacije naročila, pametne tovarne, optimiranje proizvodnih linij, sprotna simulacija, HML analiza, FMECA analiza, delavniška proizvodnja, genetski algoritmi, montažne linije, elektromotorji puhala, IoT, ekspertni sistemi, digitalni agenti, paletni manipulatorji, farmacevtska industrija, celostno produktivno vzdrževanje, čiste sobe, vstavek, MTM metode, strežne in montažne operacije, metode vnaprejšnjega določanja časov, časovno vrednotenje, Siemens Jack, simulacija model diskretni dogodek uporaba študijski primer, MeshLab, zalogovnik, sestavljanje vzorca, igralni pogon, Oculus Rift, navidezna resničnost, pnevmatična strežna naprava, pakiranje, krmiljenje pozicije in tlaka, antagonistični sistem, krmiljenje hitrih preklopnih ventilov, Planiranje, načrtovanje in izvedba proizvodnega procesa Vrzel med planiranjem in izvedbo Personalizirane IT rešitve Digitalna orodja in tehnologije Industrija 4.0, pnevmatične mišice, 3D model, analiza in vrednotenje, koncipiranje, modeliranje realnosti, fotogrametrija, 3D skeniranje, programiranje robotov, strega in montaža, dozirnik, sodobno ročno montažno mesto funkcijska struktura procesa montaže oblikovanje za delavca ergonomija morfološka matrika, elektronska komutacija, injekcijsko brizganje, robot, RAMI 4.0 Industrija 4.0 pametni izdelki ţivljenjski cikli hierarhični nivoji arhitekturne plasti, optimizacija avtomatizacija proizvodni procesi montaža elementov Poka-Yoke, RFID, optimizacija strega avtomatizacija montaža industrija 4.0 robotizacija termoplast, UHF, ročna montažna mesta, identifikacija, izdelek, linearni pospeševalnik magnetna sila energija tuljava kondenzator feromagnetno jedro transportni sistem, - strojni vid - nadzor kvalitete - segmentacija slik - katalizator - algoritem za iskanje napak, kamera, Industrija 4.0 skladiščenje strega materiala RFID koncipiranje, OpenMV, prepoznavanje obraza, Matlab, robotska roka uArm, strojni vid krmiljenje robot prepoznavanje oblik odločitveni algoritem, analiza lokacije objekta, fizični vmesnik, Pong, Industrija 4.0 pametni zalogovniki strega in montaža ergonomija morfološka matrika, montažne enote, primerjava, proizvodni stroški, statorski paket, arhitekturni model, digitalni model, snemanje časov, pršilka, avtomatske povijalne naprave, zanesljivost, balansiranje, montažna mesta, tloris, embaliranje izdelkov, ročno embaliranje, simulacija virtualnega človeka, časovno vrednotenje osnovnih montažnih operacij, ALU ohišje diferenciala, proizvodna linija, testiranje kakovosti, ergonomska primernost delovnega mesta, pametni algoritem, avtomatizirano embaliranje, medfazna embalaža, embalirna naprava, pametni montažni sistem, kabelski snopi, priprava konceptov povezljivosti, avtonomni mobilni robot AMR, Boschev proizvodni sistem, avtomatsko vodena vozila AGV, tok materiala, notranja logistika, uravnoteženje montažne linije, zasnova montažne linije, pametni vijačniki, pametna orodja, nadzor kvalitete, metoda snemanja časa, Work-Factor metoda, ozka grla, umetna inteligenca, pnevmatika, silikonske cevi, puščanje, analiza stanja, digitalizacija, polietilenske cevi, simulacija diskretnih dogodkov, morfološka matrika, proizvodni sistemi, programska orodja, komunikacija, AdBlue, polnilna linija, VDI 20, Nosilec orodja, Plastični vložek, Plošča, specifikacije izdelkov, INDEX GS 42, CNC, stabilnost, standardizacija, vitkost, vrste izgub, reševanje problemov, montažni sistemi, montažni procesi, kontrola montažnih procesov, montažne naprave, označevanje izdelkov, optimizacija sestave izdelkov, metoda Poka-Yoke, merilna mesta, optična oprema, vijačenje, statorski paketi, zagotavljanje kakovosti, optična kontrola, načrt toka vrednosti, tok vrednosti, urejenost, snovanje idej, skladiščenje, logistika, ulitki, sledljivost, magnet, lesena transportna embalaža, robotska celica, pozicioniranje, pozicionirni element, laserski projektor, manipulacija, prijemanje, avtonomno vodena vozila, koncipiranje., logistika materiala, izbira vozila, zasnova vozička, ergonomija delovnega mesta, obdelava, koncepti, vpenjalna naprava, vpenjanje obdelovancev, hidravlika, montaža