Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Aleš Groznik

Together there are 523 keywords, that are appearing 1908 times.
206 of them (39.39 % of all) appear more than once, together appearing 1591 times (83.39 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
91x5.72%informatika
81x5.09%informacijska tehnologija
78x4.9%Slovenija
67x4.21%analiza
58x3.65%informacijski sistemi
49x3.08%elektronsko poslovanje
47x2.95%podjetje
33x2.07%poslovanje podjetja
32x2.01%case study
29x1.82%Internet
26x1.63%trendi, raziskave
24x1.51%projekti
22x1.38%poslovni proces, management
20x1.26%uspešnost poslovanja
19x1.19%spremembe, razvoj
18x1.13%modeli
15x0.94%bančništvo, standardi
14x0.88%primeri, industrijsko podjetje, trženje
13x0.82%mednarodne primerjave, varnost
12x0.75%infrastruktura, strategija, logistika, software, zakonodaja
11x0.69%programi, planiranje
10x0.63%vodenje projektov, stroški, banke, bančno poslovanje
9x0.57%zdravstvo, preskrbovalne verige, prevoz, storitve, podatki
8x0.5%železniški transport, odnosi s strankami, EU, zunanje izvajanje dejavnosti, zaščita, energetika
7x0.44%optimizacija, cestni promet, trg, nabava, tveganje, ocene, transport, tehnologija
6x0.38%digitalizacija, prestrukturiranje, obvladovanje tveganj, distribucija, meritve, pomorski transport, informatics, zavarovalstvo, upravljanje, trgovinsko podjetje
5x0.31%kvaliteta, investicije, varstvo okolja, modernizacija, računovodstvo, kontrola, farmacevtska industrija, mobilna telefonija, efektivnost, računalništvo, aplikacija, javna uprava, elektronsko trženje, informacijska družba, analysis
4x0.25%potniški promet, Evropa, financiranje, znanje, izobraževanje, skladiščenje podatkov, produkcija, tehnologija veriženja podatkovnih blokov, information technology, odločanje, organizacija, zaloge, varstvo podatkov, tovorni promet, regulacija, trgovanje, dokumentacija, prodaja, študij na daljavo, izvajanje, metodologija, finance, avtomobilska industrija, nakup
3x0.19%kadri, revizija, vrednost, telekomunikacije, nova ekonomija, izbira, pravo, krize, električna energija, arhivi, poslovno okolje, pogodbe, strojna industrija, turizem, lesna industrija, globalizacija, promet, zadovoljstvo, okolje, zavarovalni zavodi, reševanje problemov, statistika, baze podatkov, research, letalski promet, uporaba računalnikov, etika, komparacije
2x0.13%cases, uravnotežen seznam ciljev, delo na daljavo, strategy, produktivnost, subvencije, sistemi, leasing, Krka, Slovenia, življenjski ciklus, Pošta Slovenije, zdravila, virtualna organizacija, Nemčija, zdravilišča, goljufija, majhna podjetja, informacije, poslovni plani, potrošnik, gradbeništvo, knjigovodstvo, vrednotenje, testiranje, skladišča, poslovna morala, igre, računalništvo v oblaku, safety, public administration, partnerstvo, plačilni promet, panoge dejavnosti, cena, avtomatizacija, logistics, uporabniki, Luka Koper, avtomobilsko zavarovanje, gospodarstvo, poslovni sistemi, poraba, reinženiring, občine, nabavna funkcija, strateško planiranje, gospodinjstva, javna naročila, pristanišča, dobavitelji, obvladovanje znanja, vodenje, emisijski kuponi, vitka proizvodnja, kriptovaluta, ZDA, pozavarovanje, Banka Slovenije, komuniciranje, vedenje potrošnikov, pandemija, nagrajevanje, ankete, uspeh, Velika Britanija, podatkovna analitika, lojalnost, politika, borze, poreklo blaga, sodelovanje, merila
1xelektronako poslovanje, Bolha, arbitraža, avkcije, Inernet, Indija, spori, zdravstveno varstvo, mediacija, informacijska tehnologijainfrastruktura, pravni vidik, knjigotrštvo, Petrol, založništvo, kultura, Telekom, arhiv, finančna analiza, Betandwin, elektroindustrija, RFID, Unior, šport, javno-zasebno partnerstvo, Merkur, javno podjstje, ZPIZ, Eti, evidenca, NLB Propria, multinacionalne družbe, ekonomska razvitost, regije, asimetrične informacije, dežele v razvoju, Mercator, razvite dežele, poslovanje podjetje, medorganizacijski sistemi, BBC, poslovne enote, RTV Slovenija, oglas, televizija, komunalne dejavnosti, visoko šolstvo, kapital, Basel II, mednarodni standardi, mednarodne finance, Gorenjska banka, centralne banke, dokumenti, skladi, svetovno gospodarstvo, mamila, policija, poslovno komuniciranje, MIS, neuspeh, poslovanje podjetjka, indikatorji, definicija, mednarodno poslovanje, Iskratel, problematika, telebanking, blagovne znamke, Engrotuš, strukturni skaldi, PHARE, TQM, bančni sistemi, realizacija, strateški informacijski sistem, provizija, železarstvo, Acroni, računalniški sistemi, pospeševanje, informacijska tehnolgija, simulacije, oblikovanje cene, elektronsko bančništvo, javni razpis, javne finance, finančna sredstva, EUREKA, industrijska politika, Akrapovič, razvrščanje v skupine, poslovni grozdi, škoda, IUS Software, Terme Olimia, Ilirska Bistrica, informactika, informmacijski sistemi, Elektro Slovenija, elektronska pošta, informatizacija, struktura, trgovina, strateški management, izobrazba, osnovno šolstvo, komparacija, Mota Engil, SCT, kemična industrija, finančne institucije, napake, trg kapitala, Belinka, Terme Čatež, Portugalska, hardware, konkurenčne prednosti, zaščita potrošnika, kultura podjetja, tržne raziskave, zgodovina, sistem odločanja, Izobraževanje, poslovna strategija, Anni, rudarjenje podatkov, intranet, Južna Afrika, Avstralija, starost, igralništvo, MVA, Ekonomska fakulteta, donos, Inles, finančni plan, ekonomika, notranja kontrola, tehnološki razvoj, fleksibilnost, sposobnosti, delovno mesto, trg delovne sile, čas, Lestra, delovna razmerja, delo, Bitcoin, Portugal, študenti, intelektualna lastnina, oglaševanje, osebni dokumenti, Španija, social networks, towns, bolnišnice, economic forecasting, artificial intelligence, data mining, korupcija, Luka Trst, urbanization, urbanism, SCRUM, Adriatic Slovenica, premoženjsko zavarovanje, public sector, Serbia, mreže, Adria Mobil, electronic commerce, ekologija, multimedia, spletna trgovina, E-zdravje, Revoz, Trimo, cryptocurrency, banking, kalkulacije, clearing, slv, poslovni model, obnovljivi viri energije, internet, information, environmental protection, lokalna samouprava, krožno gospodarstvo strategija, Jordan, enterprises, Ajdovščina, internet stvari, zavarovalne premije, avtomobili, kmetijstvo, internet of things, regionalizacija, culture, regulation, risk, blockchain technology, mobilno bančništvo, letališča, JIT, podnebne spremembe, Fraport, Merit HP, quality, sales, small enterprises, brewery, Belgium, foreign trade, international business, climate change, renewable energy source, energetics, stakeholders, international cooperation, auditing, standards, excellence, maritime transport, harbours, cooperation, competition, choice, mestni promet, integracija, programski inženiring, strategija trženja, Novo mesto, internacionalizacija, plani, železnice, DBS, NKBM, direktive ES, cilj, zdravje, projects, public enterprise, Zavod za gozdove Slovenije, javno podjetje, planning, organization, cestnina, project management, models, ZZZS, obračuni, Helpy, iinfrastruktura, marketing povezav, indormacijska tehnologija, visoka tehnologija, varstvo zraka, EMU, uravnotežen razvoj, multimodal transport, Švedska, liberalizacija, international comparisons, konkurenca, Euroton, ceste, ponudba, mednarodno sodelovanje, Rijeka, Hrvatska, izboljšave, vzdrževanje, trends, development, changes, services, DHL, DPD, nadomestila, prodaja na drobnmo, prodaja na debelo, distribution, Hrvaška, embalaža, Novak M, kvantitativna analiza, Paul Hartmann Adriatik, šolstvo, učne metode, vodstveno računovodstvo, praksa, teorija, Avstrija, Danfoss Trata, information systems, plačiln promet, Arbiter, insurance, outsourcing, varčevanje, sredstva, jedrske centrale, nesreče, pohištvena industrija, upravna dejavnost, e-računi, finančni instrumenti, javni sektor, hotelirstvo, potovalni uradi, javne storitvene dejavnosti, javne službe, informacijski sistem, plačilni instrumenti