Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Špela Humljan Urh

Together there are 49 keywords, that are appearing 61 times.
11 of them (22.45 % of all) appear more than once, together appearing 23 times (37.7 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x13.04%otroci s posebnimi potrebami
2x8.7%rasna diskriminacija, integracija, inkluzija, duševno zdravje, Romi, invalidnost, izkušnje staršev, uporabniška perspektiva, socialno delo, cerebralna paraliza
1xsocialna izključenost, televizija, naglušni, socialno starševstvo, socialn0 delo, gluhi, rejniška družina, deinstitucionalizacija, varstveno delovni centri, zagovorništvo, krepitev moči, perspektiva moči, asertivnost, Zavod Hrastovec, zaposlovanje invalidov, etnično odgovorno ravnanje, stanovanjske skupine, zaposlitvena rehabilitacija, Prekmurje, vzgoja in izobraževanje, segregacija, stigma, Downov sindrom, individualizacija, metode socialnega dela, kompetence socialnih delavcev, normalizacija, starši, zakonodaja, spremljevalci gibalno oviranih otrok, izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, redne osnovne šole, družbena vključenost, antirasistično socialno delo, telesno prizadeti, duševno prizadeti, zveza Sonček, človekove pravice