Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Leonida Kobal

Together there are 68 keywords, that are appearing 76 times.
5 of them (7.35 % of all) appear more than once, together appearing 13 times (17.11 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x30.77%socialno delo
3x23.08%samopodoba
2x15.38%staranje, motnje hranjenja, kakovostna starost
1xzaposlovanje, dolgotrajna brezposelnost, doživljanje nosečnosti, socialna opora, socialne mreže, mladi, skupinsko delo, evalvacija, razvoj otroka, osnovna šola, intervjuji, socialna klima, rajalne igre, šolsko svetovalno delo, psihosocialna pomoč, samopomoč, tabuji, psihoterapija, sistemski pristop, reka življenja, usmerjeni pristop, hišne živali, domače živali, prometne nesreče, šola za starše, posledice nesreč, posttravmatske stresne motnje, pomoč žrtvam, psihične travme, nivojski pouk, zakonodaja, simbolika telesa, soustvarjanje, socialno delo z otroki, samopoškodovanje, avtodestruktivnost, mladost, travme, razvajeni otroci, nadarjeni otroci, stres na delovnme mestu, delovna uspešnost, izgorevanje, socialni delavci, vzgoja otrok, starši, socialno okolje, partnerski odnos, mladostniki, skupine za samopomoč, družina, socializacija, centri za socialno delo, mladoletniško prestopništvo, partnerski odnosi, prenajedanje, navezanost, medosebni odnosi, vrste navezanosti, konflikti, bulimija, anoreksija, nosečnost