Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Matej Štuhec

Together there are 25 keywords, that are appearing 26 times.
1 of them (4 % of all) appear more than once, together appearing 2 times (7.69 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x100%interakcije med zdravili
1xvloga kliničnega farmacevta, zdravila pri starostnikih, droge, zdravljenje odvisnosti, farmacevt svetovalec, polifarmacija, učinkovitost zdravljenja, farmacevti, inetrakcije med zdravili, farmacevtska intervencija, poraba zdravil, klinična farmacija, substitucijsko zdravljenje, starostniki, intervencije farmacevta, zdravljenje z zdravili, srčnožilni sistem, protimikrobne učinkovine, starejši občani, odvisnost od drog, uporabnost zdravil, klinična praksa, domovi, vloga kliničnega farmcevta