Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tihomir Tomašič

Together there are 119 keywords, that are appearing 185 times.
30 of them (25.21 % of all) appear more than once, together appearing 96 times (51.89 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x10.42%protibakterijske učinkovine
7x7.29%DNA giraza
6x6.25%topoizomeraze, bakterijska rezistenca
5x5.21%sintezni postopki
4x4.17%siderofor
3x3.13%DNA giraze, D-manoza, molekulsko sidranje, protibakterijsko delovanje, bakterijska odpornost, virtualno rešetanje, zaviralci DNA giraze B, spektroskopske metode, antagonisti DC-SIGN, HIV-1
2x2.08%sidranje, bakterijske okužbe, sinteza dendronov, antagonisti, sinteza distančnika, Escherichia coli, sinteza spojin, zaviralci, DNA-giraza, protivirusno delovanje, antiadhezivna terapija, dendritske celice, DNA-giraza B, protivirusne učinkovine
1xdendron, ligaze Mur, odpornost, zaviralci DNA-giraze, dvojni zaviralci, biološka testiranja, topoizomeraze II, ligandi, konjugat, molekulska masa, porazdelitveni koeficient, rezistenca mikroorganizmov, encimski zaviralec, železo v mikroorganizmih, antagonisti dendron D-manoza HIV-1 dendritske celice antagonisti DC-SIGN sinteza monomernega antagonista receptorja sinteza distančnika sinteza dendronov, princip Trojanskega konja, DC-SIGN antagonisti, sinteza glicerolomanozida, FimH, DC-SIGN, bakterijske topoizomeraze IV, dendritične celice, sintezni analogi klatrodina, lektini tipa C DC-SIGN bakterijski lektini imunski odziv tankoplastna kromatografija polarimetrija biološko testiranje, tekočinska citometrija, humane celice, Agelas clathrodes, sinteze spojin, lektini tipa C, topoizomeraza IV, sinteze zaviralcev DNA giraze B, zaviralci DNA giraze topoizomeraza IV protibakterijske učinkovine prokarionti bakterijska rezistenca, konjugat siderofor-protibakterijska učinkovina, sinteze spojin zaviralcev DNA, protibakterijska aktivnost spojin, tetravalentni dendron, inhibitor, 1H-pirol-2-karboksamid, oroidin, sinteza monomernega antagonista receptorja, nepetostno odvisni kalijev kanal, [3, 4-d]pirimidin, optimizacija sinteze, GyrB inhibitorji, NOD2 inhibitorji, imunski sistem, bakterijska odpornost etilsečnine 2-aminotiazol protibakterijske učinkovine topoizomeraza IV, C-manozidi, alfa-D-manoza, protimikrobne učinkovine, difosfo-N-acetilglukozamin N-acetilglukozamin računalniška podpora virtualno rešetanje modeliranje, natrijevi kanali, Na 1.3, prorakave učinkovine, protirakavo delovanje, farmakoforni model, zaviralci hEAG1, rak (medicina), zaviralci GyrA, ionski kanali, konjugati, HSP90, zaviralci GyrB, N-manozidi, lektin FimH, solomonsterol, kalijevi kanali, sinteza bioloških spojin, pregnanskiX receptor, sinteza bazedoksifenskega skeleta, zaviralci DNA giraze, antagonisti FimH, C-glikozidna vez, okužba sečil, protein toplotnega šoka, tumorski označevalci, sinteza z mikrovalovi, ATP-vezavno mesto, topoizomeraza tip II, Hsp90, bakterije, etilsečninski zaviralci, zaviralci bakterijskih topoizomeraz tipa II, lektini, FimH lektini, alfa-D-manozidi, adhezijski protein, protein toplotnega šoka 90