Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Talib Damij

Together there are 93 keywords, that are appearing 205 times.
36 of them (38.71 % of all) appear more than once, together appearing 148 times (72.2 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
16x10.81%informatika
10x6.76%projekti, informacijska tehnologija, informacijski sistemi
9x6.08%vodenje projektov
6x4.05%analiza
5x3.38%Slovenija, management, case study, metodologija, software, razvoj
4x2.7%modeli, poslovni proces
3x2.03%spremembe, programi, kontrola, podjetje, informatics
2x1.35%standardi, ocene, poslovni pproces, objektno-usmerjeno programiranje, stroški, metode, čas, kvaliteta, planiranje, testiranje, project management, raziskave, aplikacija, prestrukturiranje, meritve, Scrum, projects
1xizboljšave, obvladovanje tveganj, franchising, Editor, tveganje, poslovanje podjetja, vodenje, Klik, storitve, računalništvo, strateško planiranje, informacisjki sistemi, logistika, poslovni procesi, računovodstvo, oglas, elektroenergetika, energetika, Merkur Kranj, distribucija, standardizacija, problematika, Internet, trgovinsko podjetje, information systems, strategija, Renault, commercial enterprise, organizacija, nova ekonomija, sredstva, financiranje, methods, development, planning, agilni management, organization, students, programmes, BEST, subvencije, investicijski skladi, Makedonija, izbira, majhna podjetja, srednja podjetja, proizvodi, planirnje, cases, optimization, gradbeništvo, proračuni, optimizacija, primeri, information technology, construction, konkurenca