Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mojca Kerec Kos

Together there are 163 keywords, that are appearing 195 times.
26 of them (15.95 % of all) appear more than once, together appearing 58 times (29.74 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x6.9%hitosan
3x5.17%ramiprilat, midazolam, ramipril, farmakokinetika
2x3.45%kronično srčno popuščanje, starostniki, interakcije zdravil, populacijska farmakokinetika, interakcije med zdravili, analiza vzorcev, validacija, joheksol, neželeni učinki, interindividualna variabilnost, sečni mehur, populacijsko farmakokinetično modeliranje, ultracentrifugiranje, ciprofloksacin, farmakokinetika midazolama, ravnotežna dializa, neželeni učinki zdravil, urotelij, program NONMEM, akutni bronhiolotis, farmakodinamika midazolama
1xmikrosfere, farmakokinetične reakcije, zdravljenje pljučnega raka, farmakoterapijski pregledi, kakovost predpisovanja zdravil, nizkomolekularni heparini, naročila zdravil, varnost zdravil, vloga farmacevta, medicinska dokumentacija bolnikov, vezava na plazemske proteine, predpisovanje protimikrobnih zdravil, fentanil, populacijski farmakokinetični model, občutljivost bakterij, antimikotiki, odpornost bakterij, diagnoze oddelkov, otroci, nelinearno modeliranje mešanih učinkov, NONMEM, očistek, priprava umeritvenih premic, moksifloksacina, farmakokinetika fentanila, izdelava mikrosfer, rak pljuč, kirurške rane, analizne metode, srčno popuščanje, cistatin C, farmakodinamika, kemoterapevtiki, infekcije sečil, sejalna analiza, elektronska mikroskopija, eksogeni markerji, HPLC, CaCo-2 celice, moksifloksacin, FITC hitosan, permeabilnost tkiv, vrednotenje rezultatov, validirana analizna metoda, bioadhezija, analiza mikrosfer, glomerulna funkcija, dejavniki tveganja, medicinska dokumentacija, izbira zdravil, poraba zdravil, okužbe, okužba sečil, protimikrobna zaščita, zlom kolka, posušen madež krvi, masna spektrometrija, eksogeni označevalci, inulin, farmakokinetika joheksola, endogeni označevalci, ledvična funkcija, propranolol, bisoprolol, protimikrobna zdravila, diagnostika, raba zdravilnih učinkovin, protimikrobna odpornost, epikutani testi, elektronska naročilnica, predpisovanje zdravil, telesna sestava, protimikrobne zdravilne učinkovine, preobčutljivostna reakcija tipa IV, verjetnost tipa preobčutljivostne reakcije, psihofarmaki, šibki analgetiki, preobčutljivostne reakcije, padec, terapevtsko spremljanje koncentracij, provokacijski test, zdravila, mednarodno usmerjeno razmerje, urejenost zdravljenja, sproščanje, permeabilnost, varnost, zdravilne učinkovine, kalcipotriol-betametazon mazilo, lokalno zdravljenje, generična mazila, pomožne snovi, daivobet (zdravilo), gentamicin minimalna serumska koncentracija terapevtsko spremljanje koncentracij kritično bolni otroci farmakokinetika gentamicina, antikoagulacijsko zdravljenje, varfarin, starostniki farmakokinetika zdravila interakcije med zdravili predpisana zdravila neprimerna zdravila za starostnike, alternativno lajšanje težav, nosečnost, zelišča, aktivacija bazofilcev, testi, signalna pot Wnt, zaviralec signalne poti, aktivator signalne poti, ishemično-repefuzijske poškodbe, miokardni infarkt, retrospektivna analiza, standardizacija testov, Wnt BHQ880, pljučni rak, ibuprofen, plazemski albumini, ultrafiltracija, paracetamol, protitumorna zdravila, luskavica, farmakokinetinčne interakcije, kasna preobčutljivost, epikutani krpični testi, Beers-ovi kriteriji, farmacija, farmacija zdravila vnetja antirevmatiki nesteroidni antirevmatiki, dom starejših občanov, neprimerna zdravila, protivnetne učinkovine, analgetiki, nedrobnocelični pljučni rak, zdravljenje raka, luščenje, transepitelijska električna upornost, poli-L-lizin, rak (medicina), zaviralci tirozin-kinaze, epidermalni rastni dejavnik, sistemsko zdravljenje raka, protimikrobne učinkovine