Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Ana Kučan

Vseh ključnih besed je 329, ki se skupaj pojavijo 500 krat.
56 ključnih besed (17.02 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 227 krat (45.4 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
44x19.38%krajinska arhitektura
15x6.61%kulturna dediščina
14x6.17%parki
7x3.08%krajina, oblikovanje krajine, prenova
6x2.64%zelene površine
5x2.2%odprti prostor, krajinsko oblikovanje, vrtovi, mestna krajina
4x1.76%Ljubljana, urejanje krajine, Slovenija, rekreacija
3x1.32%prostor, igrišča, turizem, javne površine, rekreacija na prostem, podoba mesta, javni prostor, mestni prostor, zeleni sistem
2x0.88%bolnišnični vrtovi, urbanizem, kulturna krajina, pokopališča, mesta, terapevtski vrtovi, športni parki, formalni vrt, vrednotenje, likovne analize, Velenjsko jezero, krajinska identiteta, urejanje prostora, Vipava, Tivoli, parks, športni objekti, gradovi, regionalno planiranje, spomeniško varstvo, raba prostora, prosti čas, sprostitev, upodobitve krajine, vrtnoarhitekturna dediščina, zgodovinski parki, Smlednik, krajinska prizorišča, Brdo pri Kranju, Maribor, idejna zasnova, sanacija
1xrazvoj podeželja, urbanizacija, renesansa, zaraščanje, barok, oblikovanje vrtov, zasnova, dvorci, zgodovinski pregled, alpska krajina, dvorec Bukovje, načrtovanje, turistično rekreacijska infrastruktura, peš poti, razglednice, slovenske krajine, šport, Šmartinsko jezero, Zgornjesavska dolina, rekonstrukcija, Valburga, razgledišča, vizualna privlačnost, oblikovana krajina, vaški trg, tipična podoba, Savsko naselje, kakovost bivanja, stanovanjski bloki, prostorsko oblikovanje, vrtički, stanovanjska krajina, zeleni sistem mesta, gozdovi, Litostrojsko naselje, Podkraj, predlogi ureditve, planiranje, restavriranje, naravna krajina, krajinski sistemi, samoregulativni krajinski sistemi, grajski parki, krajinska dediščina, naselja, odprti prostori, grad Bogenšperk, vrtovi ob psihiatričnih bolnišnicah, Lazarini, narodna zavest, kmečki turizem, prostorska identiteta, Slovenska Istra, anketa, Grosuplje, restavracija in konzervacija, antika, arheologija, Šavrini, pešpoti, dvorišča, otoška mesta, Izola, Kranj, krajinske zasnove, oblikovne značilnosti, vrtno oblikovanje, 20. st., problemi, zaporni zid, rekreacijske površine, mestni gozdovi, Škofja Loka, Stražunski gozd, naravna dediščina, značilnosti, funkcije, varstvo naravne dediščine, slabovidni, slepi, Gradiški vrh, Claustra Alpium Iuliarum, zapore, Selo pri Robu, Benete, vodilne poti, Rimljani, Dolenjska, vinogradniški prostor, rečna obrežja, elektrofilterski pepel, blagovne znamke, Isar, München, programska prenova, Lanthieri, reke, programske vsebine, dejavnosti, oglasno gradivo, prepoznavnost, krajinski tipi, zgibanke, Kolinska, narodnost, tovarne, strukturne analize, industrijska mesta, uporaba, metoda projekcijski pristop, otroški vrtci, raziskave, vrtec Deteljica, vinogradniška krajina, prepoznavnost krajine, Bistrica pri Tržiču, otroška igrišča, borilnice na prostem, športi, Jesenice, degradirana območja, športna igrišča, borilni športi, Kodeljevo, borilne veščine, krajinski vzorci, landscape architecture, turistična dejavnost, idejne zasnove, kampi, Ilirska Bistrica, jedrske elektrarne, hladilni stolpi, prostorsko načrtovanje, analiza variant, urbane transformacije, zgodovina mest, vegetacijske strukture, Barcelona, obalna linija, varstvo narave, ples, prizorišča, performans, videzna kakovost krajine, vrt, umeščanje v prostor, avtocesta, počivališče, fontane, vodnjaki, simbolika vode, doživljajski potencial, bencinski servis, mestni odprti prostori, slovenski Mediteran, mediteranski vrt, Mediteran, Rimski zid, mestne zelene površine, svetloba, osvetlitev, lungomare, Bonifika, miselne slike, krajinski slog, tematske krožne poti, spoznavni zemljevidi, urbanistično načrtovanje, lokacija, Murska Sobota, struktura mesta, gojitvena dejavnost, prostorska analiza, Miklošičev park, mestni park, secesija, Žiga Zois, gojenje drevnine, kulturni spomeniki, dodana vrednost, domovi za starejše, lokacijska merila, Škocjanske jame, Vremska dolina, Pivka, arheološka krajina, krajinska arheologija, kanal sv. Jerneja, Koper, prometna ureditev, identiteta, Stari grad, starostno varstvo, načrtovanje odprtega prostora, Krakovski vrtovi, revitalizacija, poštne znamke, fitoremediacija, skulpture, oblikovanje parkov, zdraviliška funkcija parka, klimatsko zdravilišče Golnik, postaje žičnice, reorganizacija prometa, posodobitve stavb, Rafutski park, Kopa - Golnik, prenova parka, Severni Velebit, trasa žičnice, landscape, historical chronology, contemporary towns, narodni parki, zavarovana območja, žičnice, prometna infrastruktura, eklekticizem, Nova Gorica, označevalci slovenskega prostora, likovna umetnost, knjižna ilustracija, simbolni pomen, piktogrami, ugreznine, Družmirsko jezero, ilustracije, otroška književnost, garden heritage, cultural property, Rafut park, landscape design, renovation, eclecticism, historical parks, historical tpwns, towns, jezero, Velenje, ekoremediacijski ukrepi, rekonstrukcije, baročni parki, merilo, kritika, ekoremediacija, Superstudio, utopija, filmska krajina, film, distopija, urbane utopije, animacija, matte-painting, rimska dediščina, varstveno območje, nesnovna dediščina, splavarjenje, prireditveni prostori, Savinja, green systems, open public spaces, open spaces, padavinska veriga, vodni motivi, Ajdovščina, kastrum, Kastra, stanovanjske soseske, padavinska voda, vzdržna odvodnja, deževnica, pregrade