Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Katja Zajc Kejžar

Vseh ključnih besed je 302, ki se skupaj pojavijo 654 krat.
105 ključnih besed (34.77 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 457 krat (69.88 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
34x7.44%analiza
30x6.56%Slovenija
19x4.16%EU
15x3.28%zunanja trgovina
12x2.63%neposredne tuje investicije
9x1.97%ekonomski razvoj
8x1.75%mednarodna trgovina, izvoz, analysis, podjetje
7x1.53%industrijsko podjetje, sporazumi, okolje, internacionalizacija, mednarodne ekonomske integracije
6x1.31%liberalizacija, trgovina, trendi, modeli, poslovanje podjetja, raziskave, uspešnost poslovanja, tveganje
5x1.09%international trade, kmetijstvo, proizvodi, valuta, research, strategija, mednarodna menjava, konkurenca
4x0.88%obvladovanje tveganj, svobodna trgovina, WTO, mednarodno sodelovanje, mednarodni tokovi kapitala, primeri, Kitajska, tehnologija, ekonomska rast, multinacionalne družbe
3x0.66%komparacije, Slovenia, cena, energetika, avtomobilska industrija, spremembe, globalization, nafta, panoge dejavnosti, strategy, razvoj, teorija, mednarodno poslovanje, mednarodne primerjave, globalizacija
2x0.44%carine, criteria, devizni tečaji, Turčija, cases, uspeh, nakup, telekomunikacije, Evropa, evro, agreements, investicije, mednarodne finance, finance, produkcija, trženje, zakonodaja, direktive ES, konkurenčnost, value chain, dežele v razvoju, lesna industrija, diskriminacija, Makedonija, ZDA, članstvo, svetovna trgovina, Vzhodna Evropa, migracije, foreign trade, market, international economic integrations, EMU, struktura, varstvo okolja, uvoz, trends, Srednja Evropa, trg delovne sile, ponudba, mednarodni ekonomski odnosi, theory, certifikat, case study, meritve, politika, krize, organizacije, ekonomska politika
1xmakroekonomija, gibanje cen, odločanje, Nemčija, Portugalska, povpraševanje ponudba, finančni trg, konkurečnost, liberalization, živilska industrija, Mercator Emba, zavarovanje, izvedeni finančni instrumenti, plin, avtomobili, stroški, poslovne finance, blagovne znamke, tujina, IMP, Danska, Finska, Riko, Rusija, tečajne razlike, regionalni razvoj, razvojna pomoč, efektivnost, trg, Balkan, tuji kapital, tržna strukturastruktura, bruto domači proizvod, inflacija, portfolio, plačilna bilanca, rudarstvo, turizem, predelovalna industrija, ekonomska razvitost, produktivnost, Kuba, politična ekonomija, kapital, regije, konvertibilnost, monetarna politika, mednarodni standardi, mednarodne ustanove, narodno gospodarstvo, konference, IBRD, obdobje 1994-2001, ekonomske teorije, Afrika, Indonezija, mednarodne organizacije, brezposelnost, plače, recesija, notranja trgovina, karteliinformacije, vedenje podrošnikov, usklajevanje, storitve, deželno tveganje, regionalna politika, nadomestila, korupcija, prodaja na drobno, poslovanje podjetje, optimizacija, asimetrične informacije, BIH, Srbija, pospeševanje, enotni trg, pravice, Hrvatska, oligopoli, ekonomika prehoda, metode, ekonomska razst, reforme, prihranki obsega, živinoreja, projects, information technology, SMEs, high technology, internet of things, environment, entrepreneurship, modernization, international organizations, supply, reforms, changes, business process, China, agriculture, free trade, geography, Russia, steel industry, exports, majhne države, regionalno sodelovanje, competivity, industries, market structure, GATT, vojna, consumer behaviour, price, sodelovanje, dolar, gospodarska gibanja, Austria, nutrition, denar, denarni sistemi, euro, currency, optimization, visoka tehnologija, tehnološki razvoj, brands, Bosnia and Herzegovina, konflikti, vrednotenje, brewery, small enterprises, development, preskrbovalne verige, a naliza, comparative advantages, membership, kozmetika, L'Oreal, Unilever, competition, Kanada, ribištvo, izobraževanje, poreklo blaga, Ciper, international relations, industrijska politika, strateške povezave, tekstilna industrija, decision making, kadri, zaposlenost, TPV, mednacionalni odnosi, pogajanje, povpraševanje, svet, prehrana, Sitik, kultura, elektronika, informacijska tehnologija, gospodarstvo, energetski viri, ASEAN, trgovanje, Južna Afrika, cost benefit analysis, Croatia, ekonomski vidik, pravni vidik, socialni vidik, informatika, Virtua IT, brexit, Velika Britanija, Avstrija, Unichem, nabava, kvaliteta, prevoz, carinski postopek, carinski zakoni, obveznosti, klavzule, Incoterms 2010, structural funds, subsidies, regulacija, pogodbe, zakoni, tranzit, finančna analiza, Makita, medkulturno delovanje