Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Katja Zajc Kejžar

Together there are 309 keywords, that are appearing 671 times.
106 of them (34.3 % of all) appear more than once, together appearing 468 times (69.75 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
34x7.26%analiza
31x6.62%Slovenija
20x4.27%EU
16x3.42%zunanja trgovina
12x2.56%neposredne tuje investicije
9x1.92%ekonomski razvoj
8x1.71%sporazumi, analysis, izvoz, podjetje, mednarodna trgovina
7x1.5%mednarodne ekonomske integracije, industrijsko podjetje, okolje, internacionalizacija
6x1.28%poslovanje podjetja, liberalizacija, uspešnost poslovanja, modeli, raziskave, trgovina, trendi, tveganje
5x1.07%konkurenca, mednarodna menjava, valuta, svobodna trgovina, kmetijstvo, strategija, proizvodi, international trade, research
4x0.85%razvoj, WTO, Kitajska, mednarodni tokovi kapitala, mednarodne primerjave, tehnologija, obvladovanje tveganj, multinacionalne družbe, primeri, ekonomska rast, mednarodno sodelovanje
3x0.64%avtomobilska industrija, carine, komparacije, globalization, globalizacija, panoge dejavnosti, varstvo okolja, strategy, Slovenia, mednarodno poslovanje, spremembe, cena, teorija, energetika, nafta
2x0.43%diskriminacija, zakonodaja, svetovna trgovina, direktive ES, agreements, value chain, organizacije, finance, dežele v razvoju, uvoz, case study, meritve, uspeh, politika, članstvo, produkcija, telekomunikacije, trženje, devizni tečaji, migracije, konkurenčnost, lesna industrija, struktura, Evropa, nakup, ponudba, certifikat, krize, investicije, cases, foreign trade, market, trends, Makedonija, storitve, trg delovne sile, criteria, mednarodne finance, ZDA, international economic integrations, theory, evro, EMU, mednarodni ekonomski odnosi, Turčija, Vzhodna Evropa, ekonomska politika, Srednja Evropa
1xportfolio, konkurečnost, zavarovanje, kapital, Rusija, živilska industrija, tečajne razlike, finančni trg, izvedeni finančni instrumenti, tujina, regionalni razvoj, blagovne znamke, razvojna pomoč, efektivnost, plačilna bilanca, Mercator Emba, ekonomske teorije, vedenje podrošnikov, mednarodni standardi, konvertibilnost, odločanje, monetarna politika, medkulturno delovanje, kultura, narodno gospodarstvo, prehrana, Sitik, mednarodne ustanove, konference, IBRD, avtomobili, stroški, IMP, regije, obdobje 1994-2001, plin, mednarodne organizacije, liberalization, Indonezija, Afrika, poslovne finance, trg, notranja trgovina, deželno tveganje, BIH, Srbija, Hrvatska, pospeševanje, poslovanje podjetje, korupcija, prodaja na drobno, pravice, enotni trg, recesija, oligopoli, asimetrične informacije, reforme, metode, ekonomika prehoda, optimizacija, usklajevanje, karteliinformacije, povpraševanje, prihranki obsega, Balkan, plače, regionalna politika, gibanje cen, Nemčija, bruto domači proizvod, Portugalska, makroekonomija, povpraševanje ponudba, inflacija, Finska, Riko, ekonomska razst, tuji kapital, tržna strukturastruktura, ekonomska razvitost, živinoreja, nadomestila, brezposelnost, predelovalna industrija, produktivnost, rudarstvo, turizem, politična ekonomija, Kuba, Danska, regulacija, supply, consumer behaviour, international organizations, reforms, business process, changes, price, development, vrednotenje, preskrbovalne verige, konflikti, brewery, small enterprises, modernization, entrepreneurship, competivity, industries, market structure, GATT, vojna, agriculture, China, information technology, SMEs, high technology, internet of things, environment, a naliza, Unilever, currency, Croatia, euro, optimization, visoka tehnologija, dinamika, blago, podnebne spremembe, Švedska, energija, industrija, financiranje, tehnološki razvoj, denarni sistemi, membership, Bosnia and Herzegovina, comparative advantages, kozmetika, L'Oreal, brands, nutrition, dolar, denar, sodelovanje, gospodarska gibanja, Austria, regionalno sodelovanje, majhne države, zaposlenost, kadri, TPV, strateške povezave, industrijska politika, tekstilna industrija, decision making, structural funds, Incoterms 2010, subsidies, projects, cost benefit analysis, izobraževanje, ribištvo, trgovanje, ASEAN, Južna Afrika, informacijska tehnologija, elektronika, gospodarstvo, energetski viri, Ciper, poreklo blaga, international relations, mednacionalni odnosi, pogajanje, obveznosti, klavzule, Avstrija, Unichem, nabava, kvaliteta, prevoz, Kanada, competition, free trade, geography, Russia, steel industry, exports, Velika Britanija, brexit, tranzit, zakoni, finančna analiza, Makita, pogodbe, carinski zakoni, carinski postopek, ekonomski vidik, pravni vidik, socialni vidik, informatika, Virtua IT, svet