Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tone Hrastelj

Together there are 84 keywords, that are appearing 136 times.
22 of them (26.19 % of all) appear more than once, together appearing 74 times (54.41 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x10.81%Slovenija, case study
5x6.76%trženje, mednarodno trženje
4x5.41%mednarodno poslovanje, elektronsko poslovanje, strategija, strategija trženja
3x4.05%informacijska tehnologija, industrijsko podjetje, management, poslovanje podjetja
2x2.7%trg, mednarodne primerjave, marketing mix, mednarodno podjetje, farmacevtska industrija, podjetje, modeli, EU, bančništvo, telebanking
1xstroški, vodenje projektov, Internet, prevozne tarife, integralni transport, spremembe, članstvo, poreklo blaga, Trimo, mednarodni transport, igralništvo, mednarodna trgovina, politika, Krka, manager, logistika, multimodalni transport, svetovna trgovina, projekti, hazardne igre, igrače, carinski postopek, transport, Norveška, Srednja Evropa, zunanja trgovina, zabavna industrija, poslovno komuniciranje, Romunija, aplikacija, karakteristike, proizvodi, živilska industrija, globalizacija, poslovno okolje, ekonomske integracije, LEK, metode, organizacija, image, blagovne znamke, konkurenca, potrošnik, poslovna strategija, Lisca, Sandoz, franchising, vodenje, internacionalizacija, čevljarstvo, Planika Kranj, carine, javne finance, strateške povezave, Nemčija, DZS, teorija, planiranje, bančno poslovanje, avtomobilska industrija, software, zakonodaja