Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miro Kline

Vseh ključnih besed je 400, ki se skupaj pojavijo 609 krat.
66 ključnih besed (16.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 275 krat (45.16 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
33x12%Diplomska dela
17x6.18%Magistrske naloge, Blagovne znamke
15x5.45%študija primera
12x4.36%Potrošniki
10x3.64%potrošniki
9x3.27%tržno komuniciranje, Trženje
7x2.55%Tržno komuniciranje
5x1.82%storitve, Oglaševanje, Spletna družabna omrežja
4x1.45%Nakupovanje, spletno nakupovanje, tržne znamke, upravljanje, Vedenje potrošnikov, Slovenija, trženje, blagovne znamke
3x1.09%trg, komuniciranje, Zadovoljstvo potrošnikov, Turizem, prodaja, Družbeni mediji, Digitalizacija
2x0.73%učinkovitost, tržni odnosi, alkohol, mladi, Moda, elektronske govorice, Podjetja, uporabniki, organizacija, neprofitne organizacije, tržna znamka države, odnosi z javnostmi, oglaševanje, programi zvestobe, ugled, država izvora, Promocija, Osebnost, Komuniciranje, Trg, strategija, nakupne odločitve, marketinška usmerjenost, celostna podoba, Kakovost izdelkov in storitev, senzorični marketing, znamčenje, podjetja, marketing prostora, oglasna sporočila, Zaposleni, trgovina, tržna znamka, trgovci, zaupanje potrošnikov, družbena omrežja, identiteta, osebna znamka, oglasi
1xtrajnostna embalaža, meritve, razstavljalci, strategija imitiranja, strategija trženja, osebnostna znamka, kolektivne reprezentacije, nevronske navezave, EMS, komunikacijski dogodek, socialna omrežja, kolesarski klub Adria Mobil, YouTube, impulzivno nakupno vedenje, osebni stik, Kapfererjeva prizma identitete, strategije znamk v podjetju, ekološka hrana, imidž in ugled podjetja, izdelki, psihologija potrošnika, komuniciranje na prodajnem mestu, zvestoba potrošnikov, govorice, osebnost tržne znamke, okolju prijazni izdelki, okoljsko oglaševanje, samopodoba potrošnika, finančno vedenje, finančno izobraževanje, finančna pismenost, stališča potrošnikov, spletni komentarji, doživljajska vrednost, premožnost blagovne znamke, razkazovanje, turistične destinacije, podznamka, širitev znamke, premoženje znamke, Kino Šiška, cenovna strategija, prestiž, apel strahu, marketinški odnosi, spletni paneli, intenca vedenja, marketinško orodje, modni strokovnjaki, prestižne znamke, vonj, nizke cene, kreativnost, potrošnikova zmeda, pospeševanje prodaje, skupinsko nakupovanje, oglaševalske agencije, embalaža, trženje storitev, mikro podjetja, barva izdelka, kreativno razmišljanje, trženjsko komuniciranje, vrhnji management, Škofjeloški pasijon, impulzivno nakupovanje, prodajni kadri, dekani, športni dogodki, afektivni odzivi, gverilski marketing, muzikal, trgovinske znamke, identifikacija, organizacije, poslovna uspešnost, kakovost, simbolizacija, marketing mix, vedenje, množični mediji, psihobiologija, Republika Slovenija, ženske, zadovoljstvo, človekovo telo, merjenje, potrebe, prepričevanje, konkurenca, propaganda, manipulacija, kvaliteta, odločanje, nogomet, sporočila, tipi, čustva, proizvajalci, športni objekti, televizija, turizem, proizvodi, projekti, tehnologija, estetika, glasba, socializacija, komunikacija, pogajanja, vodenje, planiranje, donatorstvo, investicije, distribucija, šport, spletne knjigarne, antipotrošniška gibanja, znane osebnosti, zunanje oddajanje, znamka turistične destinacije, varnostna industrija, vojaška industrija, netblografija, bogastvo časa, razvoj, uporabniku prijazno, reprezentativni sistemi, medorganizacijski marketing, medorganizacijsko komuniciranje, nakupovalne diete, trajnostna potrošnja, orodja medorganizacijskega komuniciranja, podjetje, kapital, Internet, miti, timsko delo, stereotipi, uspešnost, dobrodelna dejavnost, sponzorstvo, cilji, direktor, modeli, empirična analiza, magistrske naloge, vrednotenje, teorija, slikarstvo, ustvarjalnost, informacijska tehnologija, vrednote, nevrolingvistično programiranje, hibridna sporočila, imidž, notranji deležniki, marketing krajev, Inovacije, identiteta kraja, odpadna embalaža, Televizija Slovenija, gledanost, Trajnostni razvoj, Embalaža, Narodna kultura, les, znak znamke, Posnemanje, ponaredki, modna industrija, logo znamke, preference potrošnika, čutni marketing, tradicionalne panoge, nacionalna kultura, Televizijske oddaje, Managerji, Ples, tradicionalno vs. digitalno, plesni festivali, Storitve, Festivali, Mobilna telefonija, Novi izdelki, slovenski trg, razvoj novega izdelka, tretji prostori, čutila, Vetrne elektrarne, Standardizacija, Družbeni ugled, Tabloidi, Energija, razkošje, Recesija, Potrošništvo, nakupno vedenje, Govorice, govorice od ust do ust, ekološko sadje in zelenjava, moda, nakupno odločanje, vedenje potrošnika, znanje potrošnikov, racionalnost potrošnika, analogno nakupovanje, Doktorske disertacije, Zdrava prehrana, Ekologija, zagovorništvo, marketing elektronske pošte., percepcija tržne znamke., razvoj občinstva, identiteta tržne znamke, znamčenje v kulturi, vhodni marketing, digitalni marketing, optimizacija organskega iskanja, digitalni kanali, digitalno marketinško komuniciranje, Vino, Trg dela, Posebni dogodki, Škisova tržnica, marketing dogodkov, organizacija dogodkov, Organizacija, medorganizacijsko tržno komuniciranje, medorganizacijski trg, spletno tržno komuniciranje, digitalno tržno komuniciranje, dogodki, Svetovni splet, organizacijska identifikacija, korporativni dogodki, interno komuniciranje, Online social networks, Organizacijsko komuniciranje, Organizacijska kultura, Radio, medijska večopravilnost, mediji, avtomobilska industrija, Lojalnost, uspešnost muzejev, marketing muzejev, Ustno sporočanje, Legitimnost, Muzeji, prepoznavnost podjetij, Zadruge, Sponzorstvo, Vrhunski športniki, nakupne navade, Zaupanje, Sodstvo, Računalniške igre, Blogi, modni blogi, Oblačila, Izkustvo, nakupna intenca, postopkovna pravičnost, Stereotipi, Etnocentrizem, Mladina, slovenske znamke, električna mobilnost, logotipi, znamka prostora, korporativna znamka, ponotranjeni vedenjski vzorci, imidž države, portfelj znamk, arhitektura znamk, nakupna odločitev, ocena uspešnosti, identiteta prostora, televizijske pravice športnih prenosov, marketing kulture, umeščanje blagovnih znamk, strateška partnerstva, specializirane športne televizije, komercialne televizije, oznamčene mobilne aplikacije, tržna strategija, mobilni marketing, Osebni videz, Neverbalne komunikacije, organizacijska energija, osebnostne lastnosti, Splet 2.0, prepoznavnost, pripravljenost na spremembe, Interni marketing, Mobilni telefoni, soznamčenje, premoženje blagovne znamke, hitro rastoča blagovna znamka, osebne znamke, revitalizacija, Mesta, marketing mest, medorganizacijski trgi, digitalna transformacija, Lokalne skupnosti, korporativno komuniciranje, preznamčenje, Učinkovitost, Organizacije, kredibilnost, Spletno oglaševanje, Šrilanka, Naravne nesreče, Množični mediji, Nepridobitne organizacije, 2004, vinski trg, prepričevalno komuniciranje, Vinarstvo, Mala in srednja podjetja, Donatorstvo, vpliv množičnih medijev, prepoznavnost znamke, Vizualna kultura, Umetniki, Internetni videoposnetki, Športniki, Instagram, cunami, potres na Šrilanki, Kvantitativno raziskovanje, izkustveni marketing