Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Maja Makovec Brenčič

Together there are 466 keywords, that are appearing 1801 times.
199 of them (42.7 % of all) appear more than once, together appearing 1534 times (85.17 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
107x6.98%Slovenija
91x5.93%trženje
71x4.63%analiza
47x3.06%poslovno komuniciranje
38x2.48%podjetje
37x2.41%zunanja trgovina, industrijsko podjetje
33x2.15%case study, izvoz
32x2.09%raziskave
31x2.02%poslovanje podjetja
28x1.83%konkurenca
26x1.69%blagovne znamke
24x1.56%uspešnost poslovanja
21x1.37%šport, trg, kultura
20x1.3%okolje
19x1.24%strategija trženja
18x1.17%mednarodno poslovanje, proizvodi
16x1.04%internacionalizacija, strategija
14x0.91%sponzorstvo, prodaja, medkulturno delovanje
12x0.78%medorganizacijsko trženje
11x0.72%financiranje, pozicioniranje proizvoda, storitve, cena, EU, pogajanje
10x0.65%avtomobilska industrija, zadovoljstvo, Kitajska, mednarodne primerjave, tržne raziskave
9x0.59%tveganje, turizem
8x0.52%trgovinsko podjetje, globalizacija, oglas, modeli, trendi, primeri, potrošnik, nakup
7x0.46%tržna analiza, Rusija, mednarodno sodelovanje, mednarodna trgovina, informacijska tehnologija, mednarodno trženje, konkurenčne prednosti, tehnologija, marketing mix, pospeševanje prodaje
6x0.39%politika, Nemčija, elektronsko trženje, Hrvatska, razvoj
5x0.33%odnosi s strankami, trgovina, planiranje, tekstilna industrija, informatika, pohištvena industrija, management, etika, lojalnost
4x0.26%Indija, strojna industrija, mednarodne ekonomske integracije, odločanje, odnosi z javnostjo, zdravilišča, direktno trženje, ekologija, preskrbovalne verige, kadri, elektronsko poslovanje, Trimo, investicije, segmentacija, Internet, elektroindustrija, sodelovanje, konkurenčnost, vzajemno trženje, zakonodaja
3x0.2%Srbija, licence, Italija, knjigotrštvo, Evropa, BIH, ankete, organizacija, gumarska industrija, poslovna morala, Mercator, jamstvo, živilska industrija, prodaja na drobno, medorganizacijski sistemi, poslovno okolje, oblikovanje cene, neposredne tuje investicije, Japonska, image, športne igre, religija, logistika, telekomunikacije, kvaliteta, ekonomski razvoj, mreže, stroški, marketing povezav, franchising, recesije, inovacije, izobraževanje, kovinska industrija, elektrotehnika, projekti, Makedonija, distribucija
2x0.13%Kovinoplastika Lož, nova ekonomija, šolstvo, predelovalna industrija, lesna industrija, farmacevtska industrija, disertacije, trgovanje, pravni vidik, uspeh, mednacionalni odnosi, avtomobili, gospodarstvo, banke, Domel, Republika Češka, zunanje izvajanje dejavnosti, karakteristike, Kazahstan, komuniciranje, infrastruktura, obvladovanje tveganj, mrežno planiranje, mednarodno podjetje, kvalitativna analiza, dogodek, zabavna industrija, spremembe, navidezno nakupovanje, kemična industrija, krediti, zavarovalni zavodi, zavarovalstvo, islam, mednarodni ekonomski odnosi, poslovni grozdi, standardizacija, dejavnost, informacijski sistemi, Gorenje, partnerstvo, multinacionalne družbe, svetovni trg, komparacije, intervjuji, vrednotenje, gradbeništvo, zgodovina, diplomacija, ponudba, visoka tehnologija, finance, vodenje projektov, majhna podjetja, zavarovanje, krize, kontejnerji, ekonomski vidik, promocija, varnost, sposobnosti, vrednote, Velika Britanija, osebnost, transport, Alpina, vedenje potrošnikov, kontrola, čevljarstvo
1xbela tehnika, LIP Bled, Slovaška, davčni sistemi, ekonomisti, teorija, sredstva javnega obveščanja, Avstrija, Merkur, carinske unije, poreklo blaga, davki, Droga, blagovne znamketrženje, brezalkoholne pijače, M.A.& L., izvozno zavarovanje, Mwercator, sistemi, pospeševanje, uaspešnost poslovanja, predstava, GATT, PEST, alkoholizem, regulacija, Ukrajina, alkoholne pijače, OECD, prodajalna, Tehnos, Iskra Prins, igrače, faktorske analize, proizvodicena, vinarstvo, potrošnja, notranja kontrola, potovalni uradi, kmetijstvo, Mehano, TOM, psihologija potrošnika, Španija, posredovanje dela, produkcija, JUB, Slovenska izvozna družba, napake, prekrški, Sava tires, Sava Tires, nevarne snovi, javno podjetje, poslovni običaj, kreativnost, kultura podjetja, EURATOM, Slovenica, Rotomatika, Azija, Afrika, mrežno trženje, ETP Kranj, zastopniki, mednarodne konvencije, dokumentacija, reeksport, pogoji, izvajanje, faze, Mura, Švedska, finančni tokovi, blagovni promet, razvojna strategija, skupne naložbe, investicijska dejavnost, predpisi, Amerika, WTO, naloga, NAFTA, CEFTA, združenja, tržne poti, Kovintrade, metalurgija, dežele v razvoju, kapital, otroci, onesnaževanje okolja, zaposlovanje, Beti, Iskraemeco, terminal, multimodalni transport, kvantitativna analiza, blagovne zmanke, Iskra Avtoelektrika, Portugalska, Iskra Zaščite, Lek Skopje, kriminal, metode, študenti, standardi, trg delovne sile, špedicija, posredniki, enotni trg, prosta trgovina, integracija, informacijska družba, Barcaffe, turistična geografija, Fiat, nagrade, turistični proizvod, država, embalaža, kozmetika, znanje, Ljubljana, Kanada, C & C, mobilna tehnologija, Litostroj power, lesnina, napremičnine, sredstva, izboljšave, Južna Amerika, Argas, kadi, Špica International, ocene, Turčija, družba, izobrazba, stanovanja, psihologija, elektronsko poslovnaje, varstvo okolja, Mehika, licitacija, Maroko, Alžirija, Tunizija, aktivnosti, poslovni proces, tehnika, Koreja, ekonomska rast, Kia, družbenoekonomski razvoj, pravo, Saudska Arabija, biometrija, zdravstvo, Croatia, socialni vidik, podjetništvo, textile industry, indexes, international comparisons, development, Turkmenistan, Uzbekistan, Instagram, družbena omrežja, meritve, ekonomska razvitost, električna vozila, Azerbajdžan, Norveška, strategy, trends, električna energija, medkulturno delovnaje, e-knjige, konflikti, medkulturno sodelovanje, zdravje, reševanje problemov, založništvo, nakupovalni centri, Ljubljanske mlekarne, mlekarstvo, analysis, študij na daljavo, arabske dežele, Iskratel, vrednost, neposredne investicije, ekonomska varnost, društva, neprofitne organizacije, demografija, cilj, ZDA, Volpato Industrie, sestanki, Salinera, hotelirstvo, upravljanje, migracije, terorizem, pomorski transport, pristanišča, Mercator Emba, Francija, poslovanje podjetjka, Lifeclass Hotels & Resorts, Tom, Štruc Management, dobavitelji, Hidria Rotomatika, IMP Klima, usklajevanje, hardware, državna pomoč, pogajanja, avtorsko pravo, kvantiteta, sociološki vidik, Iskra Pio, nepremičnine, poslovne enote, Cimos, korupcija, M Sora, Kolosej, film, Mladinska knjiga, Elan, plastična industrija, Zara, Plama Pur, Bolgarija, Helios, kariera, Balkan, zunanja politika, posredništvo, svetovanje, Lenovo, baze podatkov, družbena odgovornost, 3Muhe, Medex, dokumentarni akreditivi, čeki, pisarniška oprema, oprema, Latinska Amerika, zdravila, menice, bančništvo, Arena Vodafone Live, Terme Olimia, Studio Moderna, Veyance Technologies Europe, pozicioniranje, Southwest Airlines, letalski promet, prehrana