Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Daniel Svenšek

Together there are 51 keywords, that are appearing 53 times.
2 of them (3.92 % of all) appear more than once, together appearing 4 times (7.55 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x50%ureditveni parameter, defekti
1xelektrično polje, modeliranje, silikatni nanodelci, nanotehnologija, smektični tekoči kristali, ferromagnetic nematics, morfologija, polimerne prevleke, omočljivost, liquid crystals, kompozitni materiali, nonequilibrium thermodynamics, elipsometrija, aerodinamika, Pitotova cev, vpadni kot, transformacija Žukovskega, oktavni spekter, polgluha soba, lasersko teksturiranje, zvok, zvočni tlak, zvočna moč, polimeri, časovna domena, stacionarna ureditev, "mehčanje" DNA molekul, akustika, metamaterial, metatekočina, omejeni tekoči kristali, nematski ureditveni tenzor, linearni polimeri, liotropni tekoči kristali, nematski tekoči kristali, kontinuumski modeli, polimer, makromolekula., nelinearna popačenja, nelinearna konvolucija, operator nelinearnosti, tenzorska vez, modalne oblike v prostoru, Greenova funkcija, akustično modeliranje, geometrijsko modeliranje, fazna geometrijska metoda, semiklasični propagator, jeklo AISI 316L