Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Dušan Mramor

Together there are 212 keywords, that are appearing 420 times.
77 of them (36.32 % of all) appear more than once, together appearing 285 times (67.86 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
13x4.56%Slovenija, modeli
12x4.21%analiza
10x3.51%finance, podjetje
8x2.81%trg kapitala, delnice
7x2.46%kapital, tveganje
6x2.11%Vzhodna Evropa, investicije, struktura, raziskave
5x1.75%vrednotenje, opcije, vrednostni papirji, donos, gospodarske družbe, financiranje
4x1.4%metode, finančni trg, EU, stroški, Južna Evropa
3x1.05%lastništvo, prevzemi podjetij, krediti, bančni sistemi, efektivnost, poslovne finance, krize, terjatve, plačilni promet, razvoj, borze, delniške družbe, management, majhna podjetja, finančno poslovanje, bančništvo, poslovanje podjetja
2x0.7%pokojnine, prestrukturiranje, case study, finančni sistemi, vrednost, kadri, ekonomske teorije, teorija, ocene, trg, vedenjske finance, storitve, plačilni instrumenti, nakup, prodaja, varčevanje, investicijski skladi, združitve podjetij, alternativna ekonomija, trženje, privatizacija, likvidnost, primeri, premoženje, obveznice, banke, trendi, analysis, pravni vidik, nagrajevanje, regulation, dejavnost, pokojninski skladi, pokojninsko zavarovanje, cilj, mednarodne primerjave
1xorganizacijske strukture, mednarodni trg kapitala, disciplina, tržna analiza, dividende, finančni posredniki, metodologija, tehnična analiza, tipi, predpisi, Intereuropa, špedicija, srednja podjetja, nelikvidnost, obrestna mera, tečajne razlike, zavarovanje, inflacija, zakoni, prisilna poravnava, denarni trg, blagovna borza, valuta, svetovni trg, stečaj podjetja, problematika, primerjave, devizni tečaji, socialna varnost, ZDA, reforme, renta, dobiček, tujina, invalidsko zavarovanje, finančna sredstva, izobrazma, brezposelnost, nepremičnine, zdravstvo, ekonomika prehoda, projekti, kreditna sposobnost, cena, informacije, kontrola, Marmor Hotavlje, zakonodaja, interesne skupine, jamstvo, davki, kreditna politika, odnosi s strankami, psolovanje podjetja, manager, bančno poslovanje, računovodstvo, strategija, donosnost kapitala, comparisons, primeri 2017 - 2019, USA, cryptocurrency, games, makroekonomija, behavioral finance, cases, crises, monetary policy, ekonomska razvitost, indeksi, špekulacije, ekonomska rast, ekonomski razvoj, competition, international comparisons, članstvo, institucije, ponudba, calculations, models, research, correlations, economy, capital market, shares, value, Slovenia, drugs, Nemčija, javne finance, javni razpis, consumption, social aspect, legislation, economic aspect, disertacije, vodenje, dolgovi, komparacije, zavarovalstvo, financial market, denarni tokovi, Hrvatska, telekomunikacije, T Telekom, obvladovanje tveganj, škodno zavarovanje, investicijske banke, prebivalstvo, menice, predvidevanje, vzajemni skladi, pozavarovanje, skladi, kalkulacije, ekonomska predvidevanja, produkcija, uspešnost poslovanja, javno podjetje, okolje, zgodovina, nadzor vodenja podjetja, delničarji, trgovanje, sredstva, NKBM, regresijske analize, preizkušanje domnev, obveznosti, optimizacija, factoring, industrijsko podjetje, Unichem, dokumentarni akreditivi