Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Boštjan Antončič

Together there are 309 keywords, that are appearing 1009 times.
137 of them (44.34 % of all) appear more than once, together appearing 837 times (82.95 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
49x5.85%Slovenija
44x5.26%podjetništvo
42x5.02%analiza
38x4.54%podjetje
25x2.99%raziskave
23x2.75%case study
21x2.51%poslovanje podjetja, trženje
18x2.15%majhna podjetja
17x2.03%financiranje
16x1.91%razvoj
15x1.79%uspešnost poslovanja
14x1.67%poslovni plani, strategija
13x1.55%notranje podjetništvo, kadri, rastoče podjetje
12x1.43%primeri
11x1.31%podjetnik, inovacije, srednja podjetja
10x1.19%družinsko podjetje
9x1.08%tržne raziskave, tržna analiza, storitve, management, inovativnost
8x0.96%motiviranje, modeli
7x0.84%tveganje
6x0.72%uporaba človeških zmogljivosti, kultura podjetja, vodenje, tehnologija, rizični kapital, okolje, industrijsko podjetje, šport
5x0.6%internacionalizacija, mednarodne primerjave, trg, malo gospodarstvo, konkurenca, EU, kariera, spremembe
4x0.48%turizem, krize, organizacija, organizacijske strukture, trendi, problematika, novi proizvodi, znanje, zakonodaja, stečaj, nagrajevanje
3x0.36%farmacevtska industrija, odločanje, teorija, intelektualna lastnina, manager, etika, skladi, planiranje, poslovna strategija, vizija, investicije, mreže, prodaja, image, strateški management, poslovno komuniciranje, blagovne znamke, regionalni razvoj, krediti, projekti, poslovni proces, finance, informatika, kapital, družina, pospeševanje
2x0.24%komparacije, dejavnost, poslovni grozdi, direktno trženje, Nemčija, dodana vrednost, človeški kapital, trgovinsko podjetje, brezposelnost, medosebni odnosi, komuniciranje, lastništvo, sponzorstvo, strategija trženja, upravljanje, gospodarske družbe, naloga, poslovna morala, definicija, Srbija, ekonomska politika, razvojna strategija, športne igre, uspeh, pravni vidik, primerjave, vodenje projektov, plačilni promet, regije, zaščita, varstvo okolja, življenjski ciklus, patenti, zavarovalstvo, gradbeništvo, finančno planiranje, panoge dejavnosti, delovna uspešnost, veriga vrednosti, banke, ocene, poslovno okolje, SWOT, likvidacija podjetja, prestrukturiranje, proizvodi, konkurenčnost, benchmarking, ZDA, ankete, delnice, kvaliteta, ustvarjalnost, ekologija
1xjavna uprava, psihologija osebnosti, regionalna politika, sposobnosti, izvoz, svet, lokalna samouprava, strukturni skladi, globalizacija, lesna industrija, uporabniki, delovna sila, velika podjetja, poslovne enote, portfolio, občine, Piran, psihologija, ekonomska rast, mednarodne ekonomske integracije, delo, zadovoljstvo, investicijska politika, zunanje izvajanje dejavnosti, zdravila, javni razpisi, prisilna poravnava, združitve podjetij, prevzemi podjetij, lteorija, patentno pravo, zunanja trgovina, promocija, efektivnost, biotehnologija, zaščita industrijske lastnine, SLovenija, faze, konflikti, Športmax, žensko delo, informacije, trg kapitala, trgovina, prodaja na drobno, dedno pravo, vrednostni papirji, ekonomska propaganda, merila, mednarodno podjetje, obrazci, NOOS, Avstrija, programi, Izziv, stres, Finska, Irska, Češmin, koordinacija, izobraževanje, ivesticije, ekonomski razvoj, zdravje, življenjski standard, Uspeh, behaviorizem, finančni trg, dežele, članstvo, dobiček, cilj, življenjsko okolje, sanacija podjetja, ekonomske dejavnosti, pohištvena industrija, sodelovanje, ekonomska predvidevanja, energetics, renewable energy resources, entrepreneurship, enterprises, nakup, vedenje potrošnikov, Salonit Anhovo, Francija, Saipem, potrošništvo, business process, business model, medorganizacijski sistemi, notranje podjetnišvo, mentorstvo, energetika, kultura, zaposlovanje, environment, analysis, Tukano, reševanje problemov, zgodovina, Intera, bančništvo, bančno poslovanje, mladina, stanovanja, pivovarstvo, odličnost, usklajevanje, certifikat, dobrodelnost, prodajna funkcija, majhna in srednja podjetja, terjatve, coaching, zdravstvo, produkcija, teamsko delo, strateško planiranje, notranja trgovina, plačilni instrumenti, factoring, mednarodno poslovanje, Erhart, informacijska tehnologija, infrastruktura, pokojninsko zavarovanje, reforme, nepremičnine, vrednotenje, inkubatorska mreža, obvladovanje znanja, institucije, disertacije, družbena odgovornost, design, posredniki, specializirane agencije, kontrola, Italija, Iran, elektroindustrija, permanentno izobraževanje, učeča se organizacija, uravnotežen seznam ciljev, izvajanje, Valkarton, poslovni angeli, javno-zasebno partnerstvo, subvencije, šolstvo, mediji, televizija, solventnost, obvladovanje tveganj, finančni instrumenti, pogodbe, čustvena inteligentnost, osebnost, mednarodna trgovina, finančna analiza, obdobje 2012 -2013, podatki, zadolženost, socialno podjetništvo, trgovanje, recesije, mednarodno pravo, plače, poslovni model, avtorsko pravo, Iskra mehanizmi