Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Bogdan Lipičnik

Together there are 107 keywords, that are appearing 187 times.
31 of them (28.97 % of all) appear more than once, together appearing 111 times (59.36 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x9.91%analiza
9x8.11%Slovenija
7x6.31%kadri
6x5.41%organizacija
5x4.5%raziskave, case study
4x3.6%razvoj, kariera, uporaba človeških zmogljivosti, kultura podjetja, podjetje, management
3x2.7%manager, znanje, planiranje, plače, delovna uspešnost, poslovanje podjetja
2x1.8%organizacijske strukture, izobraževanje, ekonomske teorije, industrijsko podjetje, medosebni odnosi, uspešnost poslovanja, Zasavje, vodenje, komuniciranje, zaposlovanje, obvladovanje znanja, inovacije, motiviranje
1xelektroindustrija, prodaja, produkcija, Domel, delo na domu, izobrazba, organizacijska psihologija, mednarodne primerjave, pogodbe, EU, pogodbeno delo, podiplomski študij, visoko šolstvo, delovni čas, gospodarske družbe, problematika, Abanka, delovna razmerja, bančno poslovanje, rudniki, delavci, brezposelnost, bančništvo, banke, tehnološki presežek, rudarstvo, delo za določen čas, žensko vprašanje, behaviorizem, industrijska psihologija, družina, komparacije, ocene, izboljšave, predpisi, ankete, učeča se organizacija, Italija, življenjski ciklus, spremembe, živilska industrija, Barilla, izbira, odličnost, kadrovska funkcija, Termoelektrarna Trbovlje, energetika, recesije, krize, gospodarska gibanja, znanost, javne službe, družba, okolje, policija, nagrade, delovno mesto, nagrajevanje, upravni odbor, sistemi, šolstvo, zavodi, kvaliteta, ekonomija, usmerjeno izobraževanje, človeški kapital, Revoz, fluktuacije, odsotnost z dela, zadovoljstvo, multinacionalne družbe, kadrovska dejavnost, ekonomski razvoj, realizacija, plani, fleksibilnost