Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Nada Zupan

Together there are 592 keywords, that are appearing 3240 times.
276 of them (46.62 % of all) appear more than once, together appearing 2924 times (90.25 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
193x6.6%analiza
151x5.16%raziskave
134x4.58%kadri
126x4.31%Slovenija
90x3.08%motiviranje
85x2.91%podjetje
80x2.74%uporaba človeških zmogljivosti
71x2.43%case study
60x2.05%komuniciranje
53x1.81%vodenje
50x1.71%management
43x1.47%poslovanje podjetja
42x1.44%znanje
39x1.33%zaposlovanje, kariera
38x1.3%delovna uspešnost
36x1.23%medosebni odnosi, manager
33x1.13%zadovoljstvo
32x1.09%kultura podjetja
31x1.06%izobraževanje, delovno mesto
28x0.96%primeri
26x0.89%nagrajevanje, uspešnost poslovanja, plače
24x0.82%razvoj
23x0.79%modeli, sposobnosti
22x0.75%trg delovne sile, organizacija
21x0.72%industrijsko podjetje
20x0.68%poslovno komuniciranje
19x0.65%nagrade
18x0.62%zakonodaja, delo
17x0.58%izobrazba
16x0.55%mednarodne primerjave
15x0.51%human resource management
14x0.48%planiranje, personnel
13x0.44%delovna razmerja, človeški kapital, zdravstvo
12x0.41%psihologija, kultura, teorija, analysis, visoko šolstvo
11x0.38%trendi, bančništvo, medkulturno delovanje, informacijska tehnologija, projekti, trženje
10x0.34%poklici, neverbalno komuniciranje, trgovinsko podjetje, ankete
9x0.31%študenti, pogajanje, sestanki, motivation, pristojnost, spol, kadrovska dejavnost, uspeh, research, prodaja, javno podjetje, Internet, zdravje
8x0.27%izboljšave, stres, odsotnost z dela, strategija, javni sektor, banke, programi, vodenje projektov, metode, EU, osebnost, spremembe
7x0.24%efektivnost, storitve, organizacijske strukture, vrednote, leadership, trg dela, teamsko delo, mladina, brezposelnost
6x0.21%sodelovanje, invalidi, labour efficiency, reševanje problemov, satisfaction, nadlegovanje na delovnem mestu, usposabljanje, žensko delo, učeča se organizacija, čustvena inteligentnost, družina, meritve, informatika
5x0.17%zavarovalstvo, sistemi, diskriminacija, farmacevtska industrija, problematika, bolezni, etika, odnosi s strankami, tipi, kontrola, informacijski sistemi, izbira, delovna sila, letalski promet
4x0.14%ekonomisti, inteligenca, majhna podjetja, business efficiency, kvaliteta, enterprises, bolnišnice, komparacije, odločanje, Macedonia, mentorstvo, delovni čas, BIH, metodologija, delodajalci, agencije, Indija, komunikologija, ustvarjalnost, communications, podjetništvo, okolje, otroško varstvo, Mercator, bančno poslovanje, konflikti, Bosnia and Herzegovina
3x0.1%svetovanje, ekonomski vidik, banking, gradbeništvo, merila, remuneration, zavarovalni zavodi, improvements, mednarodno podjetje, public sector, multinacionalne družbe, prestrukturiranje, poslovni proces, zgodovina, regije, models, enakopravnost, socialni vidik, career, vedenjske znanosti, fleksibilnost, odnosi z javnostjo, financiranje, migracije, družbena odgovornost, telekomunikacije, starost, poslovna morala, pivovarstvo, staranje, usklajevanje, prosti čas, kadrovska politika, delavci, blagovne znamke, obvladovanje znanja, medgeneracijske razlike, šolstvo, Adria Airways, training, pospeševanje, inovativnost, nakup, faze
2x0.07%image, stroški, central banks, centralne banke, Central Bank of Bosnia and Herzegovina, tehnologija, identiteta podjetja, Simobil, ocene, žensko vprašanje, internacionalizacija, Steel Authority of India Limited, odgovornost, občine, prevzemi podjetij, združitve podjetij, ekonomske teorije, Makedonija, cases, Krka, ZZZS, industrial enterprises, socialne mreže, Trimo, oglas, prizes, kodeksi, poslovno okolje, ETI, produkcija, krize, konkurenčnost, prilagajanje, elektronsko poslovanje, vizija, informacije, Pivovarna Laško, Kitajska, tekstilna industrija, mednarodno poslovanje, ponudba, finance, povpraševanje, Helios, kadrovska funkcija, international comparisons, struktura, hotelirstvo, pogajanja, mreže, socialni kapital, poslovni sistemi, business communication, kemična industrija, družinsko podjetje, Poljska, sales, lojalnost, job, šport, Slovenske železnice, prodaja na drobno, železniški transport, pogodbe, NLB, korporacije, delovni pogoji, delo za določen čas, predpisi, univerze, Republika Češka, social responsibility, strojna industrija, demografija, banks, prodajalna, certifikat, company performance, nepremičnine, turizem, informacijska družba, religija, diplomacija, delovno okolje, tujci
1xčlanstvo, neprofitne organizacije, menedžerji, delovni proces, delegiranje, WWW, potrebe, uspešost poslovanja, IP Ribnica, Trimo trebnje, Transcendentalna meditacija, državni organi, gradbena industrija, zunanje izvajanje dejavnosti, zavodi, tisk, fluktuacije, državna uprava, delovne naloge, ZDA, kriminal, andragogika, varčevanje, naloga, zunanja politika, SKB, strateško planiranje, steel industry, telefon, teledelo, karakteristike, development, izvajanje, poslovna strategija, pristojnosti, India, poslovanje podjetje, Vzajemna, zaščita, donos, kmetijstvo, pripojitve podjetij, jeklarska industrija, statistika, business strategy, novi proizvodi, ekonomska propaganda, Evropa, tehnika, prebivalstvo, učni programi, Ekonopmska fakulteta, komunikacije, delovna praksa, vodstvena dejavnost, društva, taktika, izvajalci, Tosama, papirna industrija, Zasavje, AKS, virtualna organizacija, proizvodi, angleščina, poslovni jezik, poslovne enote, Triglav, navtični turizem, jezikoslovje, rastoče podjetje, Seaway Group, Knjižnica Otona Župančiča, učne metode, Oria Computers, avtonomna delovna skupina, nabava, računalništvo, dobavitelji, knjižnice, odločenje, nabavna funkcija, država, Hrvatska, Banka Koper, SCT Strojegradnja, Laško, delovna silakadri, Prava naložba, neverbalna komunikacija, Ingrad, investicije, podjetej, indikatorji, poslovna darila, zastopniki, delovno razmerje, Adacta, definicija, delovne skupine, organizaciija, kreativnost, Seaway, ladjedelništvo, ekonomika, Poslovni siste Mercator, odličnost, Kompro, vrednost, tipologija, tujina, intelektualna lastnina, INCOM GROUP, poslovne informacije, trgovska mreža, dogodek, iskanje dela, cena, Sonce, komunikaciej, varstvo pri delu, pohištvena industrija, Pika, Studio Moderna, psihologija potrošnika, Intertrans, špedicija, Mavrica, Telekom Slovenija, efekti, ekonomske fakultete, Ljubljana, Bartec - Varnost, proučevanje dela, delovno mest0, umetnost, gospodarske družbe, zabavna industrija, javna uprava, lastništvo, psihologija osebnosti, železnice, Dom starejših občanov Novo mesto, efficiency, kadrovska služba, delovna organizacija, predlogi, organizacijaa, glasba, glasbenik, choice, obvladovanje tveganj, policija, Stroj, Slovaška, stavke, sindikati, industrija, subvencije, rasizem, mediji, poslovni bonton, upravljanje, RTV Slovenija, methods, team work, mobbing, človekove pravice, vajenci, pripravniki, Petrol, Zasavske Lekarne Trbovlje, podjetnik, praksa, kompetence, družba, vrednotenje, prostovoljstvo, control, competitivity, human capital, prevoz, cestni promet, loklana samouprava, Terme Krka, plače nagrade, Kontrola zračnega prostora, mednarodno pravo, politika, Splošna bolnišnica Celje, klicni center, primerjalne prednosti, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Plastika, gozdarstvo, marketing povezav, kolektivne pogodbe, Rusija, North Macedonia, posredniki poslovna etika, empatija, ustanove, sustainable development, A1, generacijske razlike, work efficiency, standardi, računovodstvo, energetics, competitive advantage, banking management, stress, certificate, planning, TIV, pravila, letalstvo, Elgoline, standards, corporate culture, growing company, public enterprise, telecommunications, comparisons, delo na daljavo, multinational companies, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova gorica, Porsche Inter Avto, Danfoss Trata, zdravstveni zavodi, Intering holding, Pivovarna Union, starejši delavci, aktivno staranje, GR Inženiring, Simps`S, Borzen, električna energija, javna naročila, menedžment starosti, Kovinoplastika Lož, Sanofi Aventis, uporaba računalnikov, Bohinj Park EKO Hotel, prenos znanja, Lohnko inženiring, Atlantis, konkurenčne prednosti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tift, Termoglas, S&T, ekonomija, regulacija, čas, produktivnost, multimedia, konference, vzdrževanje, transport, prenos informacij, Rodić M&B, inovacije, Makstil, Slovenioja, prekrški, textile industry, types, velika podjetja, Wadia Institute of Himalayan Geology, geologija, napredovanje, exports, managemet, sociologija, prostovoljne organizacije, gasilstvo, Sonček, information technology, psihološka pogodba, electronic marketing, meetings, javne storitvene dejavnosti, hospitals, mobilna telefonija, optimizacija, zdravstveno varstvo, socialno varstvo, education, measurements, health services, strategija trženja, direktno trženje, medosebno odnosi, zaposlenost, fakultete, Droga Kolinska, public relations, mergers, elektronska pošta, raziskovalna dejavnost, foreign trade, Institut Jozef Stefan, znanost, company takeovers, salaries, Srednja Evropa, Vzhodna Evropa, voodenje, Romunija, Madžarska, crises, najem, Bolgarija, Globevnik