Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Indihar Štemberger

Vseh ključnih besed je 452, ki se skupaj pojavijo 1795 krat.
170 ključnih besed (37.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1513 krat (84.29 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
116x7.67%informatika
96x6.35%informacijska tehnologija
88x5.82%informacijski sistemi
70x4.63%poslovni proces
62x4.1%analiza
60x3.97%Slovenija
45x2.97%case study
39x2.58%management
38x2.51%modeli
36x2.38%podjetje
33x2.18%spremembe
31x2.05%odnosi s strankami
26x1.72%projekti, software
24x1.59%primeri, poslovanje podjetja, programi
21x1.39%elektronsko poslovanje
20x1.32%storitve
15x0.99%trženje, informatics, Internet, industrijsko podjetje
13x0.86%uspešnost poslovanja
12x0.79%vodenje projektov, planiranje
11x0.73%raziskave, razvoj
10x0.66%information technology
9x0.59%analysis, telekomunikacije, prestrukturiranje, prodaja, bančništvo, business process
8x0.53%standardi
7x0.46%izboljšave, mednarodne primerjave, strategija, računalništvo v oblaku, digitalizacija
6x0.4%produkcija, stroški, majhna podjetja, aplikacija, programski jeziki, research, zdravstvo, podatki, kontrola, organizacija, cases, modernizacija, komparacije
5x0.33%trgovinsko podjetje, models, računalništvo, trendi, ponudba, organizacijske strukture, dokumentacija, energetika, services, improvements, nabava
4x0.26%meritve, efektivnost, življenjski ciklus, bančno poslovanje, zakonodaja, optimizacija, elektronsko trženje, EU, javna uprava, banke, avtomatizacija, simulacija, marketing, information systems, zavarovalstvo, odločanje, varstvo podatkov, uporaba računalnikov
3x0.2%digitalization, skladiščenje podatkov, tveganje, strategy, enterprises, problematika, znanje, telefon, komuniciranje, cloud computing, izvajanje, baze podatkov, zaščita, Studio Moderna, upravljanje, customer relationship, reševanje problemov, skladišča, strojna industrija, ocene, farmacevtska industrija, izobraževanje, turizem, uporabniki, tehnologija, varnost, safety, kvaliteta, obvladovanje znanja
2x0.13%šolstvo, igralništvo, corporate culture, oblikovanje, avtomobilska industrija, nova ekonomija, investicije, poslovno komuniciranje, institucije, mobilna telefonija, velika podjetja, poslovna inteligenca, javno podjetje, arhivi, predpisi, arhitektura, konkurenčnost, informacijska družba, infrastruktura, medorganizacijski sistemi, zadovoljstvo, Croatia, kadri, globalizacija, oprema, preskrbovalne verige, komparacija, poslovni plani, logistika, okolje, napake, tržna analiza, informacijski sistem, sredstva, vzdrževanje, trg, poslovno poizvedovanje, sistemi, Lek, električna energija, metodologija, računovodstvo, human resource management, programmes, business intelligence system, life cycle, banking, artificial intelligence, zavarovalni zavodi, Kosovo, hotelirstvo, oglaševanje, SMEs, company performance, testiranje, predlogi, neprofitne organizacije, vitka proizvodnja
1xKEKO Varicon, struktura, klasifikacija, automation, prevzemi podjetij, državna uprava, terminal, vrednost, gospodarske družbe, združitve podjetij, optimization, medorganizacijsko trženje, Telekom Slovenije, Kapitalska družba, Bernstein AG, Credit Suisse, CREA, Sagitta 200, zdravila, zavarovanje, CRM, proizvodi, cikli, karakteristike, event, organization, OLAP, borze, izbira, Toyota, kultura podjetje, krize, železarstvo, gradbena industrija, Generali, Acroni, Rižanski vodovod Koper, vodno gospodarstvo, internacionalizacija, simulacije, poslovanje podjetje, Hrvatska, pandemija, komunalne dejavnosti, NLB, 3F, Danfoss, človeški kapital, regionalni razvoj, regije, trg delovne sile, choice, valuta, evro, EMU, Novartis, banking systems, NIKO, kovinska industrija, quality, dodana vrednost, metode, multinacionalne družbe, TCG Unitech LTH, produkcijski proces, Windows, health services, industrijska lastnina, zdravstveno varstvo, administracija, Kanada, Singapur, Nemčija, informacije, Adria Mobil, časovne vrste, nevronske mreže, informacisjki sistemi, vrednostni papirji, delnice, motorna vozila, obveznice, denar, supply, naloga, dejavnost, tržne poti, poslovno okolje, programski inženiring, oglas, liberalizacija, kreditne kartice, koristnost, plačilni instrumenti, finance, predvidevanje, reforme, faze, accounting, informacijske poizvedbe, Dnevnik, tisk, Bohinj, prenočitvene zmogljivosti, promocija, uporaba človeških zmogljivosti, distribucija, poslovna funkcija, informatizacija, evidenca, kadrovska dejavnost, JUB, Linux, CAD-CAM, Trimo, zunanje izvajanje dejavnosti, Livar, North Macedonia, embalaža, Zavarovalnica Triglav, čevljarstvo, aplikacije, Krka, Alpina, Kerametal, sredstva javnega obveščanja, Mercator, data, računalniška mreža, pisarniško poslovanje, Velika Britanija, Italija, pisarniška oprema, obrazci, Nova Ljubljanska banka, telebanking, inforamcijska tehnologija, trends, development, Onsite, Cosmic Development, visoko šolstvo, Univerza v Ljubljani, international corporation, Domel, imdustrijsko podjetje, personnel activities, licence, shops, energetski sistemi, consumer behaviour, informacijski inženiring, sales, Microsoft, design, sposobnosti, international comparisons, uspeh, živilska industrija, blago, trg dela, plin, poslovni model, odnosi sstrankami, zaloge, delovno mesto, assets, Slovenia, strategic planning, maintenance, comparisons, pravna oseba, Macedonia, supply chain, energija, sports, srednja podjetja, sports games, spletna trgovina, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, ZPIS, trgovina, team work, statistics, medorf+ganizacijski sistemi, learning organization, knowledge, Quatar, Pakistan, internet, Center za socialno delo, pohištvena industrija, mednarodno poslovanje, centralne banke, bančni sistemi, monetarna politika, terjatve, jamstvo, SCADA, CNS, javni sektor, policija, javne finance, javna naročila, nabavna funkcija, šport, small enterprises, competitivity, hardware, CUDV Draga, socialne ustanove, financial institutions, trgovanje, EFQM, users, učni programi, konkurenčne prednosti, učne metode, ISO, TQM, podpora vzdrževalca IKT, poglobljena uporaba IKT v gimnaziji, TAM, vodstvo gimnazije, Snaga, odličnost, DHL, Elektro Primorska, vrednotenje, Kolektor, knowledge management, projketi, kultura podjetja, potrošnik, Prevent, protection, Policija, javne službe, Steklarna Hrastnik, steklarne, casr study, Kovinoplastika Lož, Hotel Pahor, Mobitel, analisys, sodelovanje, poslovne odločitve, Revoz, starost, spol, stroji, informacijka tehnologija, delovna uspešnost, electronic commerce, izobrazba, Donit, vodenje, hidrocentrale, elektroenergetika, culture, mediji, premoženje, strategija trženja, advertising, Austria, electronic marketing, informacijska tewhnologija, Braintec, PLS, ECM, nmanager, HIT, majhno podjetje, social networks, Mobilkom Austria, telecommunications, Serbia, Vip mobile, online shopping, Facebook, mednarodni standardi, kemična industrija