Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Iča Rojšek

Together there are 257 keywords, that are appearing 976 times.
121 of them (47.08 % of all) appear more than once, together appearing 840 times (86.07 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
64x7.62%analiza
63x7.5%raziskave
54x6.43%trženje
39x4.64%storitve
35x4.17%Slovenija
29x3.45%potrošnik
23x2.74%zadovoljstvo
19x2.26%nakup
17x2.02%kvaliteta, case study, odnosi s strankami
16x1.9%podjetje
14x1.67%blagovne znamke, odločanje
13x1.55%prodaja, poslovno komuniciranje, lojalnost
12x1.43%vedenje potrošnikov, modeli
8x0.95%medorganizacijsko trženje, novi proizvodi, banke
7x0.83%proizvodi, strategija trženja, turizem, ponudba, cena, bančništvo
6x0.71%meritve, uspešnost poslovanja, medorganizacijski sistemi, poslovanje podjetja
5x0.6%prehrana, komuniciranje, razvoj, tržne raziskave, metode, primeri, majhna podjetja, prodaja na drobno
4x0.48%bančno poslovanje, izobraževanje, prodajalna, izvajanje, Internet, spremembe, mladina, konkurenčne prednosti, strategija, okolje, elektronsko poslovanje, kadri, informacijska tehnologija, tekstilna industrija, trg, ekologija, konkurenca, študenti
3x0.36%identiteta podjetja, image, elektronsko trženje, poslovna morala, bančni sistemi, ankete, dejavnost, uporabniki, neprofitne organizacije, industrijsko podjetje, šport, oglas, povpraševanje, standardi, avtomobili, trgovina, EU, varstvo okolja, tehnologija, zdravila, trgovinsko podjetje, organizacija, marketing mix, uspeh, farmacevtska industrija, znanje, zavarovalstvo, tveganje
2x0.24%metodologija, planiranje, karakteristike, dobrodelnost, oblikovanje cene, ocene, vrednost, direktno trženje, notranja trgovina, trendi, malo gospodarstvo, letalski promet, efektivnost, embalaža, velika podjetja, sodelovanje, segmentacija, inovacije, tržna analiza, TQM, inovativnost, otroci, etika, medosebni odnosi, zdravstvo, Mura, zaščita potrošnika, knjižnice, management, hotelirstvo, zakonodaja, programi, gostinstvo, psihologija potrošnika, informatika
1xposlovno okolje, srednja podjetja, vinarstvo, storitvene znamke, živilska industrija, Final Aluminij, pozicioniranje proizvoda, promocija, življenjski ciklus, karakteristika, franchising, Knjižnica Ivana Tavčarja, psihologija, življenjsko zavarovanje, tržne poti, inovacijski proces, blago, lokacija, reklamacije, družbenoekonomski odnosi, strateške povezave, teorija, naloga, predstavništva, faze, strateško planiranje, ekonomska propaganda, partnerstvo, zastopniki, vzorčenje, zavarovanje, letalstvo, struktura, merila, kemična industrija, alkoholne pijače, skladiščenje podatkov, motiviranje, organizacije, Alpina, osnovno šolstvo, andragogika, čevljarstvo, odličnost, zavarovalni zavodi, komunalne dejavnosti, socialni vidik, patenti, pohištvena industrija, avtorstvo, avtorsko pravo, problematika, podjetništvo, zdravstveno varstvo, teorija čakajočih vrst, kultura podjetja, vodenje projektov, projekti, gospodarski kriminal, Snaga, javno podjetje, reševanje problemov, telekomunikacije, vzajemno trženje, potrošnja, brezalkolohne pijače, potniški promet, železniški transport, cilj, otroško varstvo, izbira, voda, informacijska družba, majhno podjetje, družinsko podjetje, rastoče podjetje, družina, turistična geografija, starost, staranje, CEK, visoko šolstvo, direktive ES, odnosi z javnostjo, zaščita, poraba, Poclaine Hydraulics Žiri, medorganizacijskli sistemi, premoženje, zdravje, naravno bogastvo, materializem, teorije, sociološki vidik, denar, design, pospeševanje prodaje, sejmi, prostovoljne organizacije, Amnisty International Slovenije, električna energija, Elektro Ljubljana, medorganizacijako trženje, energetika, Gorenje, igralništvo, Hit, bela tehnika, odgovornost, papirna industrija, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, socialno trženje, subvencije, javni zavodi, plačilni instrumenti, Interpapir, predlogi, visoka tehnologija, družbena odgovornost, mobilna telefonija, internacionalizacija, vrednote, telefon, sponzorstvo, sredstva, financiranje, recesije, Lifeclass, mlekarstvo, spol, mednarodna trgovina, Radio Aktual, radio, Adacta Dynamics Support Center, recesija, prihranki obsega