Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andreja Cirman

Together there are 397 keywords, that are appearing 1334 times.
187 of them (47.1 % of all) appear more than once, together appearing 1124 times (84.26 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
94x8.36%Slovenija
53x4.72%nepremičnine
49x4.36%analiza
33x2.94%stanovanja
31x2.76%davki
29x2.58%trg
26x2.31%mednarodne primerjave
25x2.22%raziskave
24x2.14%financiranje, davčni sistemi
20x1.78%investicije
18x1.6%stanovanjska politika
17x1.51%najem
16x1.42%obdavčenje, zakonodaja
14x1.25%case study, tveganje
13x1.16%primeri
9x0.8%krediti, podjetje, vrednotenje, stanovanjska gradnja, gradbeništvo, Nemčija, EU, trgovanje
8x0.71%donos, nakup, finance, spremembe, cena
7x0.62%lokalna samouprava, varčevanje, prispevki, poslovanje podjetja, občine, stroški, komparacije
6x0.53%efektivnost, proračuni, energetika, trendi, projekti, ocene, modeli, kalkulacije, javne finance, pokojnine, pokojninsko zavarovanje
5x0.44%storitve, real estate, uspešnost poslovanja, prodaja, Nizozemska
4x0.36%regulacija, research, lastništvo, metode, Hrvatska, analysis, premoženje, Evropa, odločanje, finančni instrumenti, Slovenia, siva ekonomija, krize, osebne finance, Velika Britanija, davek od kapitalnih dobičkov, infrastruktura, investicijski skladi, pogodbe, razvoj, vrednostni papirji
3x0.27%Avstrija, banke, plačilni promet, vrednost, upravljanje, trženje, ekonomski vidik, likvidnost, stanovanjsko varčevanje, dohodek, planiranje, davčna reforma, dobiček, vzdrževanje, zavarovalni zavodi, dohodnina, Francija, Švedska, stanovanjsko gospodarstvo, market, varstvo okolja, hipoteke, invalidsko zavarovanje, povpraševanje, management, ankete, Finska, programi, zemljišča, socialna politika, problematika, bančništvo, bančno poslovanje, davčne olajšave, sredstva, subvencije, dvojno obdavčenje, davčna osnova, podjetnik, računovodstvo, energetics, demografija, leasing, zavarovalstvo, mladina, ponudba, trg kapitala, davčna utaja
2x0.18%meritve, urbanizem, vodenje projektov, Danska, evidenca, rizični kapital, kataster, gotovina, industrijsko podjetje, taxes, cestni promet, kvaliteta, zavarovalne premije, indeksi, Madžarska, zadovoljstvo, prebivalstvo, finančne institucije, pokojninski skladi, Estonija, Croatia, tax systems, prihodek, dežele, odhodek, potrošnik, institucije, staranje, Republika Češka, Latvija, upokojitev, socialni vidik, šport, ZDA, turizem, Španija, socialna varnost, kontrola, obrestna mera, struktura, hipotekarni kredit, mednarodni standardi, davek na dodano vrednost, poslovni prostori, davek od premoženja, sales, zaposlovanje, value, agencije, price, posredniki, EMU, modernizacija, varnost, inflacija, obveznice, konkurenca, Ljubljana, davek od nepremičnin, finančni trg, inšpekcijske službe, efficiency, računovodski izkazi, regije
1xlistinjenje, jamstvo, pohištvena industrija, finančni tokovi, tržne raziskave, davčna odmera, svetovanje, dolgovi, gradbeni material, davčni predpisi, gradbena tehnika, finančni sistemi, Meblo, Irska, konverzija, otroško varstvo, posojilnice, status, tujci, državna intervencija, študenti, kapitalske družbe, sankcije, zavarovanje, recesije, odgovornost, javno-zasebno partnerstvo, Projket Stožice, zdravstvo, obdobje 2000-2002, Italija, ekonomika prehoda, Litva, lokalna samoupava, trgovina, mesta, Novo mesto, uravnotežen seznam ciljev, komunalne dejavnosti, opcije, Trebnje, življenjsko zavarovanje, uspešnost polovanja, Poljska, Srednja Evropa, otroci, družina, nataliteta, družinski prejemki, bruto domači proizvod, amortizacija, starost, dobdavčenje, Vzhodna Evropa, cilj, zdravstveni zavodi, zdravstveno varstvo, transport, leoasing, reg, zastopniki, recesija, obdobje 2000 - 2002, renta, poslovna morala, off-shore, davčna osnosva, ekologija, kodeksi, etika, kapital, neprofitne organizacije, reforme, gradbena industrija, oblikovanje cene, Schwarzmann, boniteta, Portugalska, manager, Primorska, gradbeni objekti, zavaovalstvo, finančna analiza, poslovno okolje, dokumentacija, okolje, social aspects, turistični proizvod, turistična geografija, arhitektura, zgodovina, kolektivne pogodbe, informacijska tehnologija, crises, legal entity, nagrade, javno obveščanje, appartements, revizija, income tax, membership, plače, dopusti, Rusija, Ukrajina, DDV, podjetništvo, poslovne odločitve, kreditiranje, tujina, pravna oseba, skladi, elektronsko poslovanje, Soka-Bau, kmetijstvo, vinogradništvo, supply, kriptovaluta, tarife, taxation, izboljšave, sports, PN, magistrska dela, psihologija potrošnika, salaries, finančni leasing, izobraževanje, morala, poslovna etika, oglas, tr-enje, ekonomska vrednost, urbanizacija, delitvena ekonomija, davek na dediščino, savings, hire purchase, goljufija, demand, davek na darila, Turkey, hedonski model, zelene površine, načelo bližine, vrednost nepremičnin, regresijska analiza, merila, majhna podjetja, financial instruments, EC directives, international comparisons, Germany, prihranki obsega, izbira, legislation, regulation, znanje, environment, economic aspect, valuation, direktive ES, stanovanjske zadruge, ekonomski razvoj, ekonomska rast, kulturna dediščina, oskrba, zaščita, strukturna sredstva, družbene dejavnosti, trg delovne sile, gospodarska gibanja, javni razpis, adjustment, ekonomija blaginje, stability, obresti, dividende, business efficiency, company performance, denar, improvements, profit, construction, projects, komunalna ekonomika, sustainable development, Urugvaj, Argentina, terjatve, Bolivia, Čile, Peru, Kolumbija, proizvodi, avtomobili, uporabniki, psihologija, lojalnost, konkurenčne prednosti, social responsibility, enterprises, stres, Domžale, poraba, motorna vozila, javne dobrine, Lukovica, Moravče, depoziti