Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jože Andrej Čibej

Together there are 55 keywords, that are appearing 82 times.
18 of them (32.73 % of all) appear more than once, together appearing 45 times (54.88 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x13.33%modeli
4x8.89%krediti
3x6.67%bančništvo, banke, obrestna mera
2x4.44%podjetje, analiza, planiranje, primeri, založništvo, simulacije, stroški, obresti, investicije, projekti, komparacije, računovodstvo, bančno poslovanje
1xverjetnost, študije, vodenje projektov, projektna organizacija, tveganje, novi proizvodi, finančno poslovanje, likvidnost, denarni tokovi, informacijski sistemi, podsistemi, denarna sredstva, finančno planiranje, grafi, poslovanje podjetja, teorija, informacijska tehnologija, zaloge, trg kapitala, vzajemni skladi, optimizacija, case study, terjatve, povpraševanje, ponudba, vrednost, portfolio, zakonodaja, kalkulacije, inflacija, amortizacija, finančna matematika, skladišča, Slovenija, knjigotrštvo, produkcija, matematika