Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Maja Zaman Groff

Together there are 217 keywords, that are appearing 723 times.
87 of them (40.09 % of all) appear more than once, together appearing 593 times (82.02 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
55x9.27%računovodstvo
52x8.77%revizija
31x5.23%Slovenija
30x5.06%kontrola
26x4.38%analiza
21x3.54%revizor
20x3.37%podjetje
15x2.53%mednarodne primerjave
14x2.36%zakonodaja
13x2.19%raziskave
12x2.02%notranja revizija, računovodski izkazi, case study
10x1.69%davki
9x1.52%standardi, storitve
8x1.35%poročila, davčni sistemi, mednarodni standardi
7x1.18%kvaliteta
6x1.01%Nemčija, Velika Britanija, tveganje, obvladovanje tveganj
5x0.84%javne finance, cena, računsko sodišče, spremembe, javno podjetje, Avstrija, prenosna cena, ocene, davčne olajšave, finance
4x0.67%primeri, finančna poročila, oblikovanje cene, poslovanje podjetja, goljufija, investicije, EU, bančništvo, krediti, banke, controlling, krize, recesije
3x0.51%boniteta, financiranje, svetovanje, informatika, organizacija, dvojno obdavčenje, inšpekcijske službe, davek od dobička, razvoj, razkritje, zunanja revizija, regulacija, stroški, ZDA, davčne službe
2x0.34%izobrazba, obdavčenje, poštena vrednost, kadri, planiranje, informacije, pravna oseba, auditing, stečaj, gospodarski kriminal, odgovornost, vrednotenje, reforme, sredstva, problematika, davčna osnova, dohodnina, majhna podjetja, izvajanje, prodaja, informacijska tehnologija, primerjave, uspešnost poslovanja, metode, neodvisnost
1xnabava, modeli, faze, davek od dohodka, ekonomika, izboljšave, Janssen-Cilag, kodeksi, kritika, poklicna morala, kalkulacije, podjetništvo, likvidnost, multinacionalne družbe, valuta, leasing, metodologija, davčni vidik, finančne institucije, kreditna sposobnost, poklici, pogoji, stroški dela, NLB, sposobnosti, gospodarske družbe, znanje, cilj, znaje, komparacije, dobiček, davčna politika, osnovna sredstva, obveznosti, davek na dodano vrednost, mednarodno podjetje, off-shore, holding companies, skladi, poslovna morala, komuniciranje, elektronsko poslovanje, medosebni odnosi, zakladnica, strateške povezave, odločanje, karakteristike, servisi, izvedeni finančni instrumenti, informacijski sistem, zavarovalstvo, tarife, upravljanje, Kolinska, živilska industrija, finančna funkcija, poslovna funkcija, ekonomske teorije, trženje, vrednote, Zavod za pokojninsko zavarovanje, Luxemburg, javni sektor, Zavod za zdravstveno zavarovanje, denarna teorija, kriptovaluta, Bitcoin, delovno pravo, pravilniki, reševanje problemov, Merkur, institucije, solventnost, poslovne finance, usklajevanje, nagrajevanje, turizem, šolstvo, poslovni proces, digitalizacija, trendi, mobilnost, Švica, družbena odgovornost, Hrvaška, pandemija, letalstvo, telekomunikacije, Telekom, zavodi, najem, evidenca, letalski promet, dogodek, okolje, podatki, zgodovina, vodenje, lastništvo, Sportina Bled, trgovinsko podjetje, notranja kontrola, prevare, informacijski sistemi, bančno poslovanje, Abanka, vzajemni skladi, mednarodne finance, malo gospodarstvo, pravni vidik, organizacijski postopki, terjatve, proizvodi, produkcija, javne službe, javne storitvene dejavnosti, komunalne dejavnosti, direktive ES, članstvo, trg, društva, dokumentacija, korupcija, politika, management, občine, lokalna samouprava, konkurenca, premoženje, pranje denarja