Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Katarina Kompan Erzar

Together there are 20 keywords, that are appearing 21 times.
1 of them (5 % of all) appear more than once, together appearing 2 times (9.52 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x100%relacijska družinska terapija
1xstarševski stres, odrasla navezanost, odnos mati - odrasla hči, materinstvo, diferenciacija jaza, disertacije, odnos matere - dojenčki, zakonsko zadovoljstvo, nezadovoljstvo s telesom, regulacija čustev, navezanost, ženske, jeza, samopodoba, delavnice za ženske in jezo, socialne in čustvene veščine, čustva, motnja hranjenja, družinski odnosi