Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Matjaž Omladič

Together there are 181 keywords, that are appearing 199 times.
11 of them (6.08 % of all) appear more than once, together appearing 29 times (14.57 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x27.59%matematika
3x10.34%finančna matematika
2x6.9%nevronske mreže, trgovalne strategije, statistika, generatorji, kopule, verjetnost, strojno učenje, vzorčenje, kopula
1xčasi prvih prehodov v markovskih verigah, konvolucija, Brownovo gibanje, neskončno deljiva porazdelitev, karakteristicna funkcija, stacionarni neodvisni procesi, enostavno slučajno vzorčenje, pozitivna koordinacija, negativna koordinacija, rotacija, stalna slučajna števila, obremenitev poročevalskih enot, kovariančna razdalja, stratificirano slučajno vzorčenje, vzorčni načrt, markovske verige, ciklična homologija, krepka zveznost, resolvente, generiranje, Hochschildova homologija, projektivna bimodulska resolucija, Marshall-Olkinova kopula, porazdelitvena funkcija, algebra prirezanih poti, binomski model, zaščitni portfelj, kreditno tveganje, SAMU, prehodne matrike, verjetnost neplačila, bonitetne ocene, volatilnost, pogojna terjatev, do tveganja nevtralne vrednosti, Black-Scholesova parcialna diferencialna enačba, mera odvisnosti, neodgovor, temelji verjetnosti, Black-Litterman model, mean-variance optimization, multivariate normal distribution, teorija iger, struktura, provizija, tveganje, zavarovanje pred tveganji, finančna kriza, Bayes' rule, porazdelitvene funkcije, markovski procesi, ravnovesje, tržna vrednost podjetja, absorpcija, rojstno smrtni procesi, teorija tveganja, pozavarovanje, premija, stohastične ureditve, strategija, zamejitveni skladi, extended centroid, involution, nil ring, upper nilradical, rings of quotients, zero product preservers, Marshallova kopula, uteževanje, kalibracija, prime rings, Jacobson radical, integral ring, usmerjeni cikli, Newcombov problem, kvantna teorija iger, zapornikova dilema, periodična projektivna resolucija, Hochschildova kohomologija, ▫$\pi$▫-algebraic element, quasi-regular element, Köthe conjecture, pristranskost, napovedni model, mediana absolutnega odklona, Mahalanobisov test, revizijska sled, verifikacija, Walshev test, Nalimovov test, aplikacija, Dean-Dixonov test, Grubbsov test, transformacija, multistate models, Baum-Welch algorithm, microinsurance, Allianz, Egypt Post, Chapman-Kolmogorov equation, life insurance, Markov models, hidden Markov models, dishonest transition function, SDR, SDV, ameriške opcije, finančni instrumenti, variabilne rente, ESG, stohastične diferencialne enačbe, stohastični integrali, Sklarov izrek, singularna mera, Lévyjevi procesi, GMWB, aktuarska matematika, robotika, klinične študije, klinična preskušanja, SDTM, globoko učenje, življenjsko zavarovanje, umrljivost, modeli smrtnosti, napovedovanje, Smith-Wilson algorithm, Matlab, simulacija, statistične metode, algoritemsko trgovanje, delniški portfelji, preizkušanje domnev, časovne vrste, dobiček, linearni modeli, regresijske analize, optimizacija portfeljev, diverzifikacija, modeliranje verjetnosti propada podjetja, indeks Russell 3000, trtne kopule, odvisnost slučajnih spremenljivk, težave multikolinearnosti, hierarhični linearni strukturni model, nenaklonjenost tveganju, kreditna analiza, linearni strukturni model, poslovna matematika, ekonomija, Daubechiesjini valčki, statistična arbitraža, slučajni gozd, strojno učenje v financah, strukture regularnosti, stohastične parcialne diferencialne enačbe, insurance, machine learning, case study, arbitraža, besedni vektorji, napovedovanje delniških donosov, 10-Q finančna poročila, 8-K finančna poročila, klasifikacija, tekstovno rudarjenje, word2vec, konvolucijske nevronske mreže, analiza sentimenta, analiza preživetja