Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Odon Planinšek

Together there are 213 keywords, that are appearing 315 times.
44 of them (20.66 % of all) appear more than once, together appearing 146 times (46.35 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
16x10.96%trdne disperzije
9x6.16%karvedilol
7x4.79%pomožne snovi
6x4.11%tablete, kokristali
5x3.42%diferenčna dinamična kalorimetrija, klaritromicin, izdelava trdnih disperzij, tabletiranje
4x2.74%pretočne lastnosti, polimorfizem, farmacevtska tehnologija
3x2.05%topnost učinkovin, morfologija delcev, naproksen, laktoza, mezoporozni silicijev dioksid, sferična kristalizacija
2x1.37%oblaganje tablet, titanov oksid, amorfna oblika snovi, trdne farmacevtske oblike, termična analiza, stisljivost, raztapljanje učinkovin, prahovi, sušenje z razprševanjem, vrstična elektronska mikroskopija, hidroklorotiazid, sejalna analiza, kompaktibilnost, topnost zdravilnih učinkovin, priprava kokristalov, flukonazol, analiza vzorcev, kristalna oblika snovi, prirejeno sproščanje, ogrodne tablete, polimeri, izdelava jedrnih tablet, kompresibilnost, izdelava, sproščanje učinkovin, oblaganje farmacevtskih oblik
1xadhezija, multiple trdne disperzije, modelna učinkovina, vgrajevanje učinkovin, farmacevtska industrija, farmacija, mletje, lastnosti mletih delcev, tabletna jedra, amorfne oblike snovi, nanoindentacija, kronobiologija, kronofarmakologija, HPLC analiza, vrednotenje kokristalov, termogravimetrična analiza, porozni silicijev dioksid, raztapljanje zdravilnih učinkovin, kronoterapija, kronodostavni sistem, mletje s topilom, interakcije v kokristalih, filmsko oblaganje, polimorfizem kokristalov, razprševanje snovi, Eudragit, hladno mletje, analitične metode, polimerne disperzije, merjenje pretočnih lastnosti, oblaganje, analiza meritev, morforlogija poroznih nosilcev, pridobivanje kokristalov, mletje flukonazola, nanodelci, Zetasizer Nano ZS, mletje kokristalov, rešetanje, koloidne disperzije, merjenje velikosti delcev, IR-spektroskopska analiza, nadzorovano sproščanje, DSC analiza, poliamorfizem, NMR spektroskopija, vzorci, določanje močljivosti, metode, granuliranje, SiO2, gastrorezistentni polimeri, fizikalno-kemijske lastnosti, obarjanje delcev, pretočni mikroreaktorji, stabilnostna študija, DSC, transportni pogoji, kakovost izdelkov, shranjevanje tablet, vodotopni nosilci, vrednotenje tablet, test stabilnosti, izdelovanje tablet, drsila, kakovost tablet, kristali, amorfni vzorci, nasipna gostota, plavajoči sistemi, izdelava tablet, kristalizacija, pretočne lastnosti prahov, izdelava kokristalov, raztapljanje klaritromicina, dostavni sistemi, enokomponentni vzorci, izdelava obloženih tablet, mletje zdravilnih učinkovin, stabilnost indometacina, polnila, nabrekanje jeder, filmsko oblaganje tablet, smukec, lasje, dermalni izdelki, minoksidil, androgena alopecija, validacija metode, tekočinska kromatografija visoke ločljivosti, dobro topna učinkovina, farmacevtske oblike, zaščita pred soncem, izdelki, težko topne učinkovine, izboljšanje raztapljanja, toksikološke lastnosti nanodelcev, laserska difrakcija, specifična površina, mletje v farmaciji, metode mletja, plešavost, amorfne trdne disperzije, makrogol 6000, topnost, načrtovanje eksperimentov, statistični model, nosilci, izdelava trdnih diperzij, podaljšano sproščanje učinkovin, hidroksipropilmetil celuloza, hidrofilno ogrodje, dokončni presejalni načrt, hipromeloza, gastrorezistenca, oblaganje delcev, zrnca, statistično načrtovanje eksperimentov, fizikalna kemija, amorfizacija učinkovin, viskoelastične lastnosti snovi, prirejeno sproščanje učinkovin, reologija, fizikalne zmesi, močenje, ramanska spektroskopija, faze sušenja, indometacin, sproščanje indometacina, analitske metode, manitol, metode izdelovanja tablet, stisljivost polnil za tabletiranje, vrednotenje polnil, liofolizacija, peroralne farmacevtske oblike, plaščne tablete, metode taljenja, Neusilin US2, polietilenglikol, porozni nosilci, silicijev dioksid, fizikalna stabilnost trdnih disperzij, jedrne tablete, rešetanje kokristalov, lastnosti farmacevtskih kokristalov, kriogeno mletje, hitro ohlajanje taline, fizikalna stabilnost, analiza učinkovin, segregacija laktoze, urejena zmes, kristalna oblika trdne snovi, amorfna oblika trdne snovi, hidroksipropilmetilceluloza, pretočnost, direktno tabletiranje, izdelki za zaščito pred soncem, anorganski UV filtri, silicijev oksid, termogravimetrija, direktno stiskanje, amorfizacija, RDA-vrednost, zobne obloge, nanodelci TiO2, reološke lastnosti, abrazivnost, fizikalna stabilnost učinkovin