Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Metka Hudina

Vseh ključnih besed je 178, ki se skupaj pojavijo 704 krat.
82 ključnih besed (46.07 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 608 krat (86.36 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
94x15.46%sadjarstvo
58x9.54%pridelek
32x5.26%Pyrus communis
23x3.78%hruška
20x3.29%kakovost
19x3.13%hruške
17x2.8%podlage, sorte, plodovi
16x2.63%breskve
12x1.97%jablana
11x1.81%pomološke lastnosti, sadje, Prunus persica L.
9x1.48%redčenje
8x1.32%Prunus persica, organske kisline, Viljamovka, ankete, Conference, Malus domestica
7x1.15%sladkorji, rastlinske sorte
6x0.99%Redhaven, Pyrus communis L., utrujena tla, deviška tla, redčenje plodov, Fragaria x ananassa
5x0.82%jagode, nektarine, fenoli
4x0.66%opraševanje, stanje, anketa, ročno redčenje, breskev, razvoj
3x0.49%uživanje sadja, kupci, gostota sajenja, prehranske navade, Royal Glory, pridelava sadja, Prunus persica var. nucipersica L., rast, Dolenjska, kemično redčenje, Royal glory, Brkini, cvetovi, Malus domestica Borkh., Prunus persica var. nucipersica, gospodinjstva
2x0.33%travniški sadovnjaki, poraba, čebele, terapevtska uporaba, povpraševanje, ogljikovi hidrati, obremenitev dreves, podlaga, stare sorte, ATS, Harrow sweet, gojitvene oblike, cepljenje, inkompatibilnost, Diospyros kaki, škropljenje, sadovnjaki, Slovenija, listi, ekološka pridelava, čebelarstvo, kaki, Gorenjska, organi, Idared, Williams, uporaba, papirnate vrečke
1xjablane, zdravje, hoteli, Bela krajina, skladiščenje, shranjevanje, Zgornja Savinjska dolina, ponudba, suho sadje, naravne možnosti, občina Lukovica, ekološko sadje, število plodov, sajenje, plodiči, odpadanje plodičev, ljudska medicina, kemična sestava, Tolmin, integrirana pridelava, Slovenske Konjice, rodne veje, naravne danosti, kmetijstvo, cvetenje, Koprsko, prehrambene navade, Venturia pirina, fungicidi, škrlup, glivične bolezni, barva plodov, dithane, nu-film, vedenje potrošnikov, premer debla, upogibanje rodnih vej, Zlati delišes, kemijska analiza, Agro N Fluid, amonijev tiosulfat, oljka, kemično redčenje cvetov, gojenje, razvoj ploda, zdravilni učinki, Olea europaea L., samooploditev, floem, skladnost, cepljeno mesto, Abate Fetel, avtosterilnost, ploščata breskva, nektarina, protitočna mreža, mikroklima, strojna rez korenin, pyrus communis, diferenciacija cvetov, toča, rez korenin, količina, ploščata nektarina, gnojenje, jagoda, razdalja sajenja, HPLC-MS, Prunus persica Batch. L., organoleptične lastnosti, rodnost, avksini, Concorde, sortiment, poraba sadja, uporaba sadja, sadno drevje, Senovo, cepilna zveza, razmnoževanje rastlin, Brežice, sadni izbor, ekološko sadjarstvo, dvovrstni sistem, oljke, enovrstni sistem, ozko vreteno, tla, Olea europaea, Istrska belica, kulinarika, Cerkno, vegetativno razmnoževanje, potaknjenci, cepljene sadike, sekundarni metaboliti