Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Metka Hudina

Vseh ključnih besed je 178, ki se skupaj pojavijo 704 krat.
82 ključnih besed (46.07 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 608 krat (86.36 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
94x15.46%sadjarstvo
58x9.54%pridelek
32x5.26%Pyrus communis
23x3.78%hruška
20x3.29%kakovost
19x3.13%hruške
17x2.8%podlage, sorte, plodovi
16x2.63%breskve
12x1.97%jablana
11x1.81%pomološke lastnosti, sadje, Prunus persica L.
9x1.48%redčenje
8x1.32%Prunus persica, organske kisline, Viljamovka, ankete, Conference, Malus domestica
7x1.15%sladkorji, rastlinske sorte
6x0.99%Redhaven, Pyrus communis L., utrujena tla, deviška tla, redčenje plodov, Fragaria x ananassa
5x0.82%fenoli, nektarine, jagode
4x0.66%opraševanje, anketa, ročno redčenje, stanje, breskev, razvoj
3x0.49%uživanje sadja, kupci, gostota sajenja, prehranske navade, Royal Glory, pridelava sadja, rast, Dolenjska, kemično redčenje, Royal glory, Prunus persica var. nucipersica L., Brkini, cvetovi, Prunus persica var. nucipersica, Malus domestica Borkh., gospodinjstva
2x0.33%gojitvene oblike, čebele, poraba, ogljikovi hidrati, obremenitev dreves, terapevtska uporaba, travniški sadovnjaki, ekološka pridelava, podlaga, cepljenje, ATS, Gorenjska, kaki, stare sorte, povpraševanje, čebelarstvo, Harrow sweet, škropljenje, sadovnjaki, listi, Slovenija, papirnate vrečke, uporaba, Idared, Diospyros kaki, organi, Williams, inkompatibilnost
1xBela krajina, shranjevanje, Zgornja Savinjska dolina, naravne možnosti, skladiščenje, Senovo, suho sadje, ponudba, občina Lukovica, ekološko sadje, hoteli, število plodov, sajenje, plodiči, odpadanje plodičev, ljudska medicina, kemična sestava, Tolmin, integrirana pridelava, Slovenske Konjice, rodne veje, naravne danosti, kmetijstvo, cvetenje, Koprsko, prehrambene navade, škrlup, Venturia pirina, jablane, glivične bolezni, barva plodov, fungicidi, dithane, premer debla, vedenje potrošnikov, upogibanje rodnih vej, Zlati delišes, nu-film, kemijska analiza, Agro N Fluid, amonijev tiosulfat, oljka, kemično redčenje cvetov, gojenje, razvoj ploda, zdravilni učinki, Olea europaea L., samooploditev, floem, skladnost, cepljeno mesto, Abate Fetel, avtosterilnost, ploščata breskva, nektarina, protitočna mreža, mikroklima, strojna rez korenin, pyrus communis, diferenciacija cvetov, toča, rez korenin, količina, ploščata nektarina, gnojenje, jagoda, razdalja sajenja, HPLC-MS, Prunus persica Batch. L., organoleptične lastnosti, rodnost, avksini, Concorde, ekološko sadjarstvo, poraba sadja, uporaba sadja, sekundarni metaboliti, zdravje, cepilna zveza, razmnoževanje rastlin, Brežice, sortiment, sadni izbor, dvovrstni sistem, oljke, enovrstni sistem, ozko vreteno, tla, Olea europaea, Istrska belica, kulinarika, Cerkno, vegetativno razmnoževanje, potaknjenci, cepljene sadike, sadno drevje