Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Franc Sinur

Together there are 79 keywords, that are appearing 117 times.
13 of them (16.46 % of all) appear more than once, together appearing 51 times (43.59 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
14x27.45%gradbeništvo
5x9.8%diplomska naloga
4x7.84%magistrska dela, UNI, diplomska dela
3x5.88%potresna analiza, jeklene konstrukcije, momentni okvir, statična analiza
2x3.92%VSŠ, jeklena stavba, jeklena konstrukcija, potresno projektiranje
1xjeklena poslovna stavba, nelinearna analiza, jeklena strešna konstrukcija, mostni žerjav, dipl., industrijska stavba, B-GR, sovprežni steber, duktilnost, nerjavno jeklo, požarna odpornost, požarno stopnišče z dvigalom, uklonska nosilnost, ekscentrična povezja, dispozicijski načrti, vuta, sovprežna plošča, potres, oslabitev pasnic, vzdolžno ojačene pločevine, torzijska togost, izbočenje pločevin, centrično povezje, UNI-B, žerjavna proga, OG-MO, dimenzioniranje, statična in potresna analiza, stabilnost, standardi, projektiranje spojev, hibridni momentni okvir, visokociklično utrujanje, pilon, prednapetje, obtežne sheme, jekleni železniški mostovi, metoda končnih elementov (MKE), življenjska doba, obremenitve, jeklenica, dinamična obremenitev, mejno stanje uporabnosti - MSU, mejno stanje nosilnosti – MSN, sovprežni nosilec, most, zatega, brv, jeklen spoj, enoosni natezni preizkus, SIST EN 1999, SIST EN 1993, torzijsko-upogibni in upogibni uklon, sovprežna visoka stavba, BRB povezje, utrujanje, potresna odpornost, torzijski, enakokraki kotni profili, bilinearni model, materialni model, eksperimentalna analiza, parametrična analiza, enojno simetrični jekleni profili, uklonska nosilnost jeklenih elementov, jekla visoke trdnosti