Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jakob Likar

Together there are 53 keywords, that are appearing 58 times.
5 of them (9.43 % of all) appear more than once, together appearing 10 times (17.24 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x20%metoda končnih elementov, NATM, sanacija, plastična cona, podporni ukrepi
1xplaz Besnica, postopki, sanacija plazov, samouvrtana injekcijska sidra, podporna konstrukcija, sidro, poliuretanske raztezne smole, stabilnost, SIS, plaz Obrežje-Majland, utrjevanje tal, kompleksen podzemni prostor, potresna obtežba, dinamika konstrukcij, napetosti v tleh, interakcijski diagram, faznost izkopa, podzemni objekt, numerični model, natrijev bentonit, kritična deformacija, zelo iztisljive hribine, popustljivi elementi, plaz, popustljivo podporje, metoda omejitev konvergenc CCM, časovno odvisno obnašanje podporja, pogoji iztisljivih tal, podporne konstrukcije, podporni elementi, prerazporeditev napetosti, tehnološki postopek, organizacija delovišča, enoosna tlačna trdnost, blok prebijalni indeks, jet grouting tesnilna zavesa, precejni tlak vode, nasip, jez, jašek, tunel, avtomatizacija monitoringa, točka preloma, Darcyjev zakon, tehnično opazovanje, monitoring, optični senzorji, nabrekljive zemljine