Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nežka Mramor Kosta

Vseh ključnih besed je 48, ki se skupaj pojavijo 57 krat.
7 ključnih besed (14.58 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 16 krat (28.07 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x25%topološka analiza podatkov
2x12.5%simplicialni kompleks, vztrajna homologija, diskretna Morsova teorija, topologija, Bettijeva števila, računska geometrija
1xkubični kompleksi, vztrajni diagrami, vremenski podatki, prebirna premica, napovedovanje vremena, računska topologija, vreme, napovedovanje vremenskih pojavov, bifurkacijski diagrami, avskultatorni fenomeni, bolezni srcnih zaklopk, Morsov kompleks, klici v sili, Vietoris-Ripsov kompleks, kubični kompleks, dvodimenzionalen Voronoijev diagram, elektronski stetoskop, MFCC, digitalno procesiranje signalov, diskretna morsova teorija, brezžična senzorska omrežja, ravninska triangulacija, ravninska Delaunayeva triangulacija, naključni inkrementalni algoritem, algoritem Bowyer-Watson, krivulja preživetja, klasifikacijske metode, Fortunov algoritem, Vietoris-Rips, rak, stopnja točke, pričakovana najvišja stopnja točke, homološke grupe, Ripsov kompleks, evklidski prostor, Voronoijev diagram, dodeljevanje sob – delitev najemnine, poštene delitve, Spernerjeva lema, rezanje torte, območje pokritosti