Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andrej Gubina

Together there are 76 keywords, that are appearing 78 times.
2 of them (2.63 % of all) appear more than once, together appearing 4 times (5.13 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x50%sončne elektrarne, aktivni odjem
1xIBM Maximo Asset Management, informacijsko tehnološko upravljanje s sredstvi (IT Asset Management), sistemske storitve, pametna omrežja, vetrne elektrarne, neto merjenje porabe, gospodarjenje s sredstvi (Asset Management), negotovost in spremenljivost OVE, razširjeni model AHI, tehnologije shranjevalnikov, shranjevalniki energije, scenariji razvoja, ekonomija shranjevalnikov, ključne neznanke, Indeks stanja naprave AHI, ključni pokazatelji uspešnosti, osnovni model AHI, virtualna elektrarna, agentno modeliranje dobavitelja, energijska odvisnost, avkcija, spremenljiva referenčna cena, regulacija napetosti, prenosno omrežje, simulacija EES, umetne nevronske mreže, modeli mehanizmov trga za zagotavljanje dodatnih prenosnih zmogljivosti, LOLE, vodenje inverterja po statiki z delitvijo dobička, tehnika reševanja prenapetostnih pojavov, podporna shema OVE, OVE, zanesljivost dobave električne energije, WASP, zadostnost proizvodnje, prenova informacijskega sistema., električna energija, prezasedenost omrežja, tranzitni tokovi, zančni tokovi, EPSI, Virtualna elektrarna, zemeljski plin, upravljanje prilagodljivosti proizvodnje, vrednotenje prilagodljivosti proizvodnje, nenačrtovani tokovi, trg z električno energijo na debelo, energetski stroškovni centri, nevronske mreže, sistemi upravljanja z energijo, napoved rabe energije, načrtovanje proizvodnje, delitev nemško-avstrijskega trgovalnega območja, energetska učinkovitost v industriji, utekočinjen zemeljski plin, plinski trgi, lobiranje, strategija komuniciranja, javnosti, donosnost naložbe (ROI), nacionalni interes, poslovni proces, zakonodaja, obračun omrežnine, strategija investitorja, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, cene plina, naftna formula, plinski cenovni modeli, register tveganj, obvladovanje tveganj, prenosno elektroenergetsko omrežje, upravljanje s sredstvi, kontekstualni modeli