Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Damijan Miljavec

Together there are 164 keywords, that are appearing 190 times.
18 of them (10.98 % of all) appear more than once, together appearing 44 times (23.16 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x11.36%metoda končnih elementov
4x9.09%optimizacija
3x6.82%asinhronski motor, izgube v železu, sinhronski motor s trajnimi magneti
2x4.55%simulacija, FluxMotor, sklopljena analiza, gostota magnetnega pretoka, modalna analiza, vibracije, Simulink, transformator, Flux, elektromagnetna analiza, elektromagnetni navor, analiza, asinhronski stroj
1xDMX512, navitje, rotor, sila., I2C, SD-kartica, SPI, FTDI, RTC, eeprom, zaslon na dotik, rotacijski dajalnik impulzov, MIDI, Sferični aktuator, dizelski varilni agregat, asinhronski generator, samovzbujanje, dajalniki pozicije, Simotion/Sinamics, večnivojska modulacija, servopogon, teorija orientacije polja, konstruiranje, FEM analiza, prostostna stopnja, električni motor, magnetno polje, frekvenčni pretvornik, Mach 3, CNC, avtomatizacija, rezkalnik, stator, preklopni reluktančni motor, Samodržni vrtilni moment, motor s trajnimi magneti, rotorske tolerance, vklopni tok, vezni model, komutator, komutacija, univerzalni motor, optimizacijski program Got-it, vpliv toleranc pri proizvodnji rotorjev, Piktronik, SAC4-60, RSP-3000, SACTERM, štiri-kvadrantno delovanje, Napetostni pretvorniki, krmilnik, usmernik, ščetka, sinhronski stroj s trajnimi magneti, hrup, lastne frekvence, FEMM, genetski algoritem, vozni cikel, črpalka, dimenzioniranje, električna vozila, Scilab, metode oblikovanja poskusov, Loss Surface model, FEM, magnetne lastnosti materialov, Bertottijev model, genetski algoritem., centralno kompozitno oblikovanje, metodologija odzivnih površin, ventilator, sinhronski stroj, hipocikloida, motor brez odmikalne gredi, zibajoče se gibanje kotve, cikloida, merjenje sile, elektromagnetne sile, motorji z notranjim zgorevanjem, ventili, BLDC motor, Tipalo tlaka, ASIC, enofazni električni motor brez utorov, analitično modeliranje, dizelski motor, svečka PSG, kalibracija, tlačni pulzi, aktuator, zagonski tok, izkoristek motorja, MTPA, MTPV, topologija magneta V, Sinhronski stroj, NVH, Simulacija, FW, metoda končni elementov, B-H karakteristika, direktni zagon, padec napetosti, magnetna poljska jakost, ControlDesk, školjčni diagram izkoristka, MicroLabBox, genetski algoritmi, PSO, mehanski odziv, Ansys, analitično-numerična metoda, mehanska analiza, EC sesalna enota elektromagnetne vibracije, skupen utorski material, numerični model, elektronsko komutirana sesalna enota, trajni magneti, samodržni navor, modulacija magnetnega polja, magnetna prestava, Vernierjev motor, motor z moduliranim magnetnim poljem, algoritem, inducirana napetost, kompleksna permeančna funkcija, programski paket Ansys, termična analiza, samozagonski sinhronski motor, potopljeni magneti, povšinsko nameščeni magneti, Altium, Matlab, izračun magnetnega polja, termični model, Cedrat, ILSPMSM, občutljivost na proizvodne tolerance, Ansys Maxwell, Taguchijeva metoda, samodržni vrtilni moment, površinsko nameščeni trajni magneti, SLSPMSM, sinhronski motor, metoda Taguchi