Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jurij Jaklič

Together there are 475 keywords, that are appearing 2157 times.
197 of them (41.47 % of all) appear more than once, together appearing 1879 times (87.11 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
142x7.56%informatika
110x5.85%informacijska tehnologija
102x5.43%informacijski sistemi
71x3.78%analiza
63x3.35%case study
61x3.25%podatki
52x2.77%Slovenija
47x2.5%poslovna inteligenca
42x2.24%poslovni proces, podjetje
39x2.08%modeli
33x1.76%management, informacije
32x1.7%raziskave
30x1.6%baze podatkov
25x1.33%informatics
24x1.28%poslovanje podjetja
22x1.17%programi, primeri
21x1.12%software, kvaliteta
20x1.06%projekti, Internet
19x1.01%analysis, elektronsko poslovanje
18x0.96%information technology, rudarjenje podatkov
17x0.9%uspešnost poslovanja, razvoj
15x0.8%skladiščenje podatkov, ocene, odločanje
14x0.75%komparacije
13x0.69%spremembe, odnosi s strankami, research
11x0.59%standardi, data
10x0.53%trženje
9x0.48%meritve, računalništvo, upravljanje, zakonodaja, efektivnost
8x0.43%business intelligence system, znanje, vodenje projektov, vrednotenje, planiranje, tehnologija, bančništvo, metodologija, storitve
7x0.37%aplikacija, business process
6x0.32%sistemi, zdravstvo, kontrola, metode, izobraževanje, poslovne odločitve, trendi, models, varstvo podatkov, podatkovna analitika, data analytics
5x0.27%elektronsko trženje, zavarovalstvo, information systems, artificial intelligence, izbira, strategija, kadri, telekomunikacije, javno podjetje
4x0.21%banke, izboljšave, trgovinsko podjetje, tveganje, komuniciranje, poslovna informatika, varnost, obvladovanje znanja, prestrukturiranje, programiranje, izvajanje, računalništvo v oblaku, ponudba, uporaba računalnikov, dokumentacija, industrijsko podjetje, strategija trženja, poslovno poizvedovanje, data mining, informacijska družba
3x0.16%uporabniki, cases, brezplačno programje, merila, zaposlovanje, organizacija, pravila, programski jeziki, farmacevtska industrija, študij na daljavo, kultura podjetja, optimizacija, zaloge, energetika, obvladovanje tveganj, nova ekonomija, konkurenca, Merkur, poslovne informacije, nevronske mreže, zaščita, infrastruktura, klasifikacija, proizvodi, ekonomska predvidevanja, prodaja, Ekonomska fakulteta, tourism, umetna inteligenca, javni sektor, razvrščanje v skupine, EU, bančno poslovanje, zdravstveno varstvo, zadovoljstvo, culture, zunanje izvajanje dejavnosti, business intelligence, problematika, skladišča, business efficiency
2x0.11%information, digitalizacija, company performance, XML, plačilni promet, turizem, poročila, small enterprises, tehnološki razvoj, elektronika, založništvo, trg, nakup, majhna podjetja, arhivi, potrošnik, sposobnosti, medorganizacijski sistemi, visoko šolstvo, varstvo okolja, geografija, arhitektura, življenjski ciklus, mobilna telefonija, kmetijstvo, regulacija, evidenca, Studio Moderna, uspeh, panoge dejavnosti, struktura, gostinstvo, transport, hardware, občine, uporaba človeških zmogljivosti, poslovni plani, integracija, elektroindustrija, marketing, računalniški sistemi, gospodarski kriminal, računalniška mreža, electronic commerce, licence, Telekom, finance, algorithms, transakcije, evaluation, prekrški, poslovno komuniciranje, zdravje, mednarodne primerjave, oglas, RTV Slovenija, faze, javna uprava, organization, šport, avtomatizacija
1xMercator, vizija, tisk, knjigotrštvo, majhno podjetje, lojalnost, pranje denarja, Simobil, strateški management, zdravstveni zavodi, CCE, investicije, Mladinska knjiga založba, gumarska industrija, direktno trženje, baze podajtkov, ekeltronsko poslovanje, Siliko, algoritmi, Kompas MTS, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ELES, javne službe, informacijski sitemi, AC Leasing, neprofitne organizacije, topologija, funkcije, ORACLE, kapacitete, PTT, zavarovanje, poslovna politika, standardizacija, Siol, trgovina, lastništvo, poslovni sistemi, managewmnet, SMEs, papirna industrija, informatizacija, Melamin, avtomobilska industrija, Finance, reševanje problemov, poslovanje podjetj, Dom trgovina, razvojna strategija, EIONET-SI, borze, informacijsa tehnologija, monopoli, Netscape, Microsoft, politika, ekologija, dokumenti, mreže, vzorčenje, matematični modeli, ekonomski vidik, manager, Istrabenz, SAP, poslovno okolje, statistika, statistično raziskovanje, davki, menjava, prenos podatkov, novi proizvodi, dežele, Švica, Elektroservisi, Madžarska, Republika Češka, projektna organizacija, razvojni projekti, promocija, šolstvo, informacijski sisetmi, blagovne znamke, 2001, avtorsko pravo, predpisi, WWW, povpraševanjepodatki, elektrogospodarstvo, development, roads, systems, road traffic, risk management, elektronska industrija, naravne nesreče, sisitemi, EAN, systems theory, ceste, Energetika Ljubljana, uravnotežen seznam ciljev, relacijske baze podatkov, informacijski viri, poslovna poročila, cestni promet, teorija sistemov, simulacija, stroški, distribucija, terminologija, glosarji, slovarji, likvidnost, infrastrukura, poslovna strategija, elektronska pošta, Intranet, zagotavljanje kvalitete, Nova Ljubljanska banka, strateško planiranje, GZS, zgodovina, GV Revije, pisarniško poslovanje, struktur, reforme, bančni sistemi, testiranje, tipi, zdravila, technology, environment, quantitative analysis, IUS-INFO, agriculture, business model, methods, high technology, corporate culture, problem solving, brewery, Slovenia, mobilno bančništvo, industrial enterprises, Pivovarna Laško, stranka, design, osebne finance, tourism industry, lokalna samouprava, Občina Hrpelje Kozina, Bled, Adriatic Slovenica, etika, kodeksi, poslovna morala, turistična geografija, OLAP, corporate governance, stres, terrorism, leadership, efficiency, commercial enterprise, vodenje, debts, learning, capital market, shares, health care, business intelligence systems, državljanstvo, improvements, choice, business performance, health services, Halcom, economic forecasting, Hotel Sotelia, hotel industry, trading, Banka Slovenije, price, valuation, programmes, competition, regulation, media, poslovna matematika, ethics, politics, marketing strategy, electronic marketing, kalkulacije, retail trade, dinamika, oblikovanje cene, competitivity, donos, Italy, customer relationship, vodno gospodarstvo, inovacije, upravni postopek, portfolio, modernizacija, prenos znanja, Zavarovalnica Adriatic, kapital, vzdrževanje, decision making, quality, nabava, Gorenje servis, SKB, Pfizer, raziskovalna dejavnost, Iskratel, kemična industrija, investicija, Unichem, RFID, zdravilišča, virtualna organizacija, sodni postopek, sodstvo, produkcija, PEC, ZRSZ, zavodi, Carinska uprava Republike Slovenije, Predilnica Litija, letalski promet, letalstvo, Thermalia, potniški promet, Hermes, cena, vodenje projekta, time series, machine learning, QlikView, Adecco H.R., pospeševanje, mobilna tehnologija, EMU, vrednost, konsolidacija, plačilni instrumenti, sodelovanje, srednja podjetja, učne metode, zemljevidi, odgovornost, Finančna uprava Republike Slovenije, raziskovalno delo, indeksi, strategy, pravice, Mladinska knjiga, sejmi, trg delovne sile, empirične raziskave, podatkovne zbirke, informmacijska tehnologija, medorganizacijsko trženje, preizkušanje domnev, kakovost, poslovno odločanje, Sberbank banka, business decisions, shranjevanje podatkov, krediti, Nama, vizualizacija, motorna vozila, preskrbovalne verige