Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marko Hočevar

Together there are 929 keywords, that are appearing 5420 times.
420 of them (45.21 % of all) appear more than once, together appearing 4911 times (90.61 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
339x6.9%računovodstvo
252x5.13%Slovenija
180x3.67%analiza
154x3.14%podjetje
149x3.03%poslovanje podjetja
121x2.46%case study
106x2.16%diplomske naloge
97x1.98%uspešnost poslovanja
91x1.85%davki
85x1.73%računovodski izkazi
83x1.69%stroški
68x1.38%kontrola
67x1.36%primeri, revizija
52x1.06%zakonodaja
51x1.04%davčni sistemi
49x1%standardi, informacije
46x0.94%industrijsko podjetje
45x0.92%controlling
42x0.86%financiranje
39x0.79%poslovni izid
37x0.75%raziskave
35x0.71%poročila
34x0.69%storitve
32x0.65%obdavčenje
31x0.63%odločanje
30x0.61%kalkulacije
29x0.59%mednarodne primerjave, občine, management
28x0.57%vrednotenje, knjigovodstvo
27x0.55%tveganje
25x0.51%javne finance, kvaliteta, stroškovno računovodstvo, komparacije
24x0.49%bilanca stanja, lokalna samouprava, metode, javno podjetje
22x0.45%planiranje, projekti, investicije
21x0.43%šport
20x0.41%notranja revizija, EU, terjatve, bančništvo, banke, sredstva, finance
19x0.39%modeli, trgovinsko podjetje
18x0.37%društva, proračun, organizacija, revizor, meritve, osnovna sredstva, finančna poročila
17x0.35%bančno poslovanje
16x0.33%razvoj, odgovornost, uravnotežen seznam ciljev, vodstveno računovodstvo, proračuni, informacijski sistemi
15x0.31%kadri, pravna oseba, davčne olajšave, davek na dodano vrednost, cena
14x0.29%spremembe, neprofitne organizacije
13x0.26%nabava, plače, razkritje, javni sektor, strategija, majhna podjetja, prodaja
12x0.24%amortizacija, kapital, produkcija, goljufija, dohodnina, davek od dohodka, družbena odgovornost, mednarodni standardi, gradbeništvo, boniteta
11x0.22%ABC metoda, poslovne finance, ocene, vodenje projektov, oblikovanje cene, stroški dela, farmacevtska industrija, krediti
10x0.2%likvidnost, bilance, poslovne knjige, zaloge, javni zavodi, indeksi, infrastruktura
9x0.18%obvladovanje tveganj, dobiček, podjetnik, trženje, znanje, informacijska tehnologija, analiza poslovanja, igralništvo, prenosna cena
8x0.16%etika, zavarovalstvo, avtomobili, optimizacija, obračuni, sponzorstvo, davčna osnova, gospodarske družbe, telekomunikacije, podjetništvo, okolje, obveznosti
7x0.14%konkurenca, poslovne enote, strukturni skladi, kreditna sposobnost, dodana vrednost, zunanje izvajanje dejavnosti, plačilni promet, ugotavljanje stroškov na podlagi aktivnosti, notranja kontrola, javna naročila, trg kapitala, zunanja revizija
6x0.12%dejavnost, konsolidirani računovodski izkazi, delo, poslovne odločitve, finančna analiza, davčna utaja, informatika, licence, odhodek, cestni promet, donos, pravni vidik, krize, vrednost, kmetijstvo, trgovina, Krka
5x0.1%prevoz, prispevki, trendi, kovinska industrija, elektronsko poslovanje, multinacionalne družbe, programi, davek od dobička, zaposlovanje, Velika Britanija, Nemčija, računsko sodišče, gospodarski kriminal, poslovni sistemi, cilj, inšpekcijske službe, poštena vrednost, indikatorji, izboljšave, Hrvaška, bančni sistemi, ekonomski vidik, pogodbe, Avstrija, svetovanje, zdravstvo, pravne osebe, nakup, napake, živilska industrija, denarni tokovi, varstvo okolja, regulacija, sistemi, človeški kapital, predračuni
4x0.08%premoženje, inventar, poslovna morala, letna poročila, potniški promet, finančno poslovanje, institucije, dolgovi, pravila, regionalni razvoj, mednarodno poslovanje, prisilna poravnava, podatki, odnosi s strankami, uspešnost, davčne utaje, kodeksi, proizvodi, stečaj, konkurenčnost, software, tržna analiza, lesna industrija, zadovoljstvo, Mercator, TQM, ekologija, energetika, knjigovodske listine, karakteristike, najem, davčni nadzor, pristojnost, pranje denarja, zgodovina, prihodek, poslovanje, prestrukturiranje, uspešnostno predračunavanje, centri odgovornosti, upravljanje
3x0.06%subvencije, avtomobilska industrija, neodvisnost, invalidi, ponudba, NLB, ZDA, evidenca, transport, rastoče podjetje, mednarodno podjetje, licenciranje, usklajevanje, teorija, skladišča, podjetja, prevzemi podjetij, plačilni instrumenti, davčni predpisi, ekonomske kategorije, življenjski ciklus, vodenje, dohodek, odhodki, prihodki, poslovno okolje, efektivnost, posredniki, Evropa, ekonomičnost, predpisi, bilanca uspeha, nabavna funkcija, javne službe, novi proizvodi, Telekom, mlekarstvo, nepremičnine, pekarstvo, konkurenčne prednosti, merila, trg, gospodarsko pravo, EMU, tržne raziskave, poslovni plani, električna energija, budžetiranje, poklici, odpadni material, nagrajevanje, organizacijske strukture, struktura, poslovna funkcija, izobraževanje, leasing, tovorni promet, turizem, distribucija, komunalne dejavnosti, analysis
2x0.04%blago, investicijski skladi, nagrade, zdravstveni zavodi, franchising, problematika, portfolio, pravo družb, občinski proračun, povpraševanje, kreditiranje, obnovljivi viri energije, Gorenje, ekonomski razvoj, kriminal, JIT, Iskra Mehanizmi, bela tehnika, agencije, otroško varstvo, izobrazba, izbira, benchmarking, obračun, računovodski kazalniki, računovodski servisi, Francija, BTC, Merkur, kreativno računovodstvo, proračun občine, obramba, energija, odličnost, socialna varnost, zaposleni, pravilniki, študenti, vojska, vrednostni papirji, javni razpis, trg delovne sile, trg dela, finančni načrt, off-shore, Simobil, združitve podjetij, zavarovalni zavodi, davčne službe, trgovanje, motorna vozila, asimetrične informacije, Lip Bled, pandemija, politika, Casino Portorož, metodologija, evro, obresti, zakoni, malo gospodarstvo, strojna industrija, uporaba človeških zmogljivosti, centralne banke, Kovinoplastika Lož, zagotavljanje kvalitete, dvojno obdavčenje, zavarovalne premije, mednarodne ekonomske integracije, Trgoavto, sanacija podjetja, osebne finance, material, izvršba, ankete, ciljno obračunavanje stroškov, igre na srečo, Helios, menedžment, poslovno komuniciranje, varčevanje, Italija, kemična industrija, življenjsko zavarovanje, nepridobitne organizacije, Slovenska vojska, letno poročilo, gospodarstvo, ekonomska kriza, delnice, sporazumi, factoring, kompenzacije, Colgate Palmolive Adria, Lek, promet, pismenost, intervjuji, trajnostni razvoj, certifikat, control, business efficiency, siva ekonomija, elektroindustrija, kriptovaluta, poslovni proces, intelektualna lastnina, reforme, indexes, motiviranje, uporabniki, potrošnik, prodaja na debelo, družinsko podjetje, javne storitvene dejavnosti, solventnost, lojalnost, Intereuropa, davčna odmera, spol, stres, tehnologija, company performance, Nogometni klub Maribor
1xNK Idrija, športne organizacije, davčni vrtiljak, Maribor, slamnata podjetja, računovodski servis, računovodske storitve, kaizen, G7, fleksibilnost, Mobitel, naročniki knjigovodskih storitev, poraba, načrtovanje, kontrola kvalitete, pogoji, gradbeni projekti, državni organi, notranje revidiranje, Trbovlje, Zagorje ob Savi, srtoški, monopoli, komunalna podjetja, finančno načrtovanje, javna podjetja, stroškovna mesta, terorizem, stroškovni nosilci, emisijski kuponi, Lesna Tip Otiški vrh, logistika, simulacija, 2006, korupcija, rentabilnost, operativni management, Hit, vzgoja, Papirnica Vevče, izvajanje, papirna industrija, podnebne spremembe, Ljubljana, Studio Moderna, poslovna poročila, varstvo voda, notranji nadzor, premoženjske bilance, Trimo, M&M, Lovska družina Gradišče Košana, arhivi, javnofinančni prihodek, davčni organ, financirnaje, finančni tokovi, lokalna skupnost, dejavnosti, gibanje knjigovodskih listin, Splošna bolnišnica Jesenice, Zavod za zaposlovanje, bankrot, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, družba z omejeno odgovornostjo, računovodstvo društev, prehrana, embalaža, internetne stave, kratkoročne naložbe, Covid-19, zdravstveno varstvo, računovodki izkazi, recikliranje, posledice globalnega ogrevanja, Železniki, globalno ogrevanje, poslovni uspeh, analiza sredstev, tekstilna industrija, Livar, štroški, raziskovalno delo, finančna politika, dokumentacija, pomorski transport, Splošna plovba, gospodarska kriza, izkaz uspeha, dogodek, Luka Koper, Tehnounion, zavarovalnice, samostojni podjetniki, dobavitelji, mednaroedne primerjave, pohištvena industrija, Mlinotest, Vivalis, razvrščanje v skupine, Kam-bus, osebnost, dijaški domovi, zadolženost, študentske organizacije, gospodarske dejavnosti, revalorizacija, finančni instrumenti, avtomatizacija, Plutal, mednarodni predpisi, mednarodno vojaško sodelovanje, NATO, kazalci uspešnosti, blagajniško poslovanje, merjenje, analiza letnega poročila, priprava letnega poročila, davek od kapitalnih dobičkov, koeficienti, računovodski izkaz, materialno poslovanje, upravni postopek, goodwill, podjetmik, Ljubljanski kabel, računalništvo, plani, valuta, poslovne banke, finančne institucije, razvojna strategija, država, uspeh, dolgoročne rezervacije, inkubatorska mreža, regije, ekonomska pomoč, skladi, poslovno sodelovanje, Rotomatika, informacijski viri, sindikati, informcije, kadrovska dejavnost, Radenci, delovna sila, Eu, zunanja trgovina, razdelitev dohodka, ekonomske teorije, statistika, članstvo, Droga, pohištvo, poslovne knige, Inženiring Plus, borze, javne finane, terminologija, donosnost kapitala, poslovne funkcije, bačno poslovanje, OECD, mednarodni sporazumi, dobrodelnost, vizija, človekove pravice, rizični kapital, obvladovanje znanja, Kruhek, jedrska energija, elektrogospodarstvo, bančno poslovanej, Sloevnija, bančištvo, prodajna cena, založništvo, tisk, prilagajanje, poslovna strategija, Sava, realizacija, Elma, gospodinjstva, uporaba računalnikov, Radenska, primerjave, HIT Nova Gorica, Združenje delovnih invalidov Slovenije, delovno okolje, Terme Čatež, zdravilišča, Terme 3000, tolar, gotovina, Sevnica, ocenjevanje, finančni plan, dokumentacja, naliza, IMP Montaža Koper, pospeševanje prodaje, Truden / Truden, DARS, prodaja na drobno, Yaskawa Ristro, furniture industry, trošarine, Slovenia, industrial enterprises, Wells Fargo & Company, sankcije, opcije, prekrški, Sinfonika, LIP Bled, vrednostenje, socialne ustanove, nadzorni odbor, praksa, ECB, Banka Slovenije, finančni trg, pravice, delavci, funkcija, cement, PLANET, poslovna tajnost, Marles hiše Maribor, Cestno podjetje Ljubljana, indicators, Ljubljanske mlekarne, učeča se organizacija, carine, zavodi, Kolinska, zakladnica, Center za socialno delo Koper, finančni plani, finančno računovodstvo, Narodna Galerija, invalidsko zavarovanje, pokojninski skladi, pokojninsko zavarovanje, Krka Novo mesto, Internet, delniške družbe, sončna energija, košarkaški klubi, jamstveni sklad, preživninski sklad, Danatech, politične stranke, poslovni načrti, mala podjetja, invalidski sklad, javni skladi, poslovanje podjetij, delovni čas, majhno podjetje, davčne blagajne, nogometni klubi, poslovodno računovodstvo, diplomatski protokol, poslovanje kmetije, finančno planiranje, pravo, športne igre, pospeševanje, digitalizacija, MSRP, direktive ES, davek od premoženja, JGZ Brdo, računovodsko proučevanje, faktura, risk management, komuniciranje, Kovinocrom, Letrika, auditing, regionalna politika, financial analysis, Bolgarija, obrestna mera, Kitajska, Koreja, liquidity, poslovna odličnost, prekarnost, struktruni skladi, small enterprises, prostovoljstvo, business finance, pisarniški material, Intra Lighting, računovodtvo, upravne enote, lokalna demokracija, nadlegovanje na delovnem mestu, organizacijska klima, CSD Ljubljana, prodajno osebje, Idrija, zdravje, odškodninska odgovornost, živali, odškodninski sistem, davčna uprava, delovno mesto, kmetje, Domel, avtorsko pravo, osnovne šole, Piran, zdravstveni zavod, kohezijska politika, Evropska unija, obračun plače, insolventnost, Triglavski narodni park, kontroling, Javni zavod Cene Štupar, poslovni načrt, Center za dopisno izobraževanje Univerzum, prihranki obsega, načrtovanje kakovosti, računovodski standardi, sodstvo, javna sredstva, managerski odkup, Zdravstveni dom Metlika, Nogometni klub Olimpija, Borussia Dortmund, loterija, samozaposlovanje, Komunala Metlika, public enterprise, McDonalds, javni zavod, varnost, Javni Holding Ljubljana, planning, information, analiza trga, narodni parki, davek na nepremičnine, ogrevanje, Hidrotehnik, modernizacija, Telemach, tarife, nadomestila, patenti, športno društvo, likvidacija podjetja, finančna kriza, hidrocentrale, analiza proračuna, MHE Strmec, poslovna inteligenca, šolstvo, usposabljanje, Mlekarna Planika, srednja podjetja, stanovanja, strateški management, RTV Slovenija, Graving, consolidation, informacijska družba, čevljarstvo, Tehnik, zaključni računi, varstvo zraka, Libres, Kemijski inštitut Ljubljana, davčno utajevanje, mrežno trženje, Siemens, GA, Harvest, ONE, mednarodne finace, denar, gospodinjski aparati, Enron, službeno vozilo, potni stroški, službena pot, potni nalog, recesije, ZPIZ, neposredne tuje investicije, Makedonija, Blatnik, Volkswagen, Klasje, indusrijsko podjetje, Primorje, produktivnost, Worldcom, arhitektura, Tritech, sodelovanje, javna politika, Indija, API arhitekti, teamsko delo, finančni izid, dokumentarni akreditiv, Makro 5, zadruge, projektiranje, cesija, Salus, Kras Kabine, Kmetijska zadruga Trebnje, Center Naložbe, visoko šolstvo, Ekonomska fakulteta, tipi, status, Turizem Kras, surovine, skladiščenje podatkov, Etol, Elektronček, Geodetsko podjetje Sežana, delovna razmerja, MFERAC, akreditivno pravo, načrt razvojnih programov, davdavčni sistemi, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Vizija računovodstvo, Publicus, informacijska sistemi, Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, premoženjsko zavarovanje, vodno gospodarstvo, pravna ureditev, hazard, informaije, uaspešnost poslovanja, turistična geografija, Whirlpool, 2018, energetski objekti, Borovnica, 2019, inovacije, Revoz, poslovna etika, Renault, vzajemni skladi, Sij Acroni, mladina, barvaste kovine, nepovratna finančna spodbuda, destinacija, zadovoljstvo kupcev, dohodki, negospodarska dejavnost, motivacija, zasebni zavod, uspešnost podjetja, Talum, Eko sklad, okoljske naložbe, poslovna banka, ciljno vodenje, kupci, organizacije, Srbija, standardizacija, električna vozila, državna revizija, kontni načrt, konti, davčna stopnja, efektivna davčna stopnja, privatna lastnina, računovodsko planiranje, nogomet, nogometni klub, vzdrževanje, Nordijski center Planica, Zakon o društvih, športna kultura, davčno optimiranje, davčna olajšava, davčni zavezanci, voda, davek od dohodka pravnih oseb, obračun davka, Cerknica, zaposlenost, sposobnosti, Nogometna zveza Slovenije, kultura, kazalniki, bolnišnica, sistem kazalnikov, zaključni račun proračuna, proračunski uporabnik, javno podjetjejavne finance