Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marjan Šimenc

Together there are 53 keywords, that are appearing 59 times.
6 of them (11.32 % of all) appear more than once, together appearing 12 times (20.34 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x16.67%razlike med spoloma, vrtec, vzgoja, spolni stereotipi, vrtci, filozofija za otroke
1xdelitev dela po spolu, feminizacija poklicev, spolna identiteta, družinsko življenje, moški v predšolski vzgoji, otroštvo, družbene spolne vloge, odnos, terapija, fleksibilizacija dela, neformalno delo, homofobija, državljanstvo, domovinska vzgoja, Evropska unija, diskriminacija, stališča vzgojiteljic, spodbujanje enakosti med spoloma, položaj žensk, stališča staršev, formalno delo, starševstvo, otrok, didaktika filozofije, raziskovalna skupnost, identiteta, družbeni položaj, spolne vloge, prevencija nasilja, nasilje, filozofija s slikanicami, kritično mišljenje, poučevanje filozofije, kritični posthumanizem, vzgojitelji, spolna neenakost, Romi, predšolska vzgoja, izobraževanje, avtoriteta, naloge in dolžnosti vrtca in vzgojiteljev, preventiva, spodbujanje spolne enakosti, spolna zloraba otrok, sodni postopek, posledice, odnosi v družini