Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jure Bajc

Together there are 93 keywords, that are appearing 103 times.
5 of them (5.38 % of all) appear more than once, together appearing 15 times (14.56 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x40%nacionalno preverjanje znanja
3x20%potresi
2x13.33%znanje, tekmovanje Čmrlj, preverjanje
1xanaliza odgovorov, preprost model, prevožena razdalja, primerjalna analiza, stiskalnica, dovodna cev, prožnostna energija, elastična deformacija, Hookov zakon, statika, tomografija, seizmologija, zračni upor, Magnusova sila, longitudinalni potresni valovi, hitrostni model, elastična folija, pozabljanje, Slovenija, plavanje, nihanje, učna priprava, obnovljivi viri, električna energija, turbine, meritve, luna, PISA, TIMSS, opazovanje lune, hidroelektrarne, modeli pojavljanja potresov, končna hitrost, viskoznost, change up, didaktični model, barvno kodiranje, učni načrt, model nihajoče posodice, kvaziperiodičnost, osnovna šola, upogibna elastičnost, fastball, rezultati, analiza, GeoGebra, Eulerjeve enačbe, elektrika, tehniško naravoslovni dan, zaprte/odprte naloge, eksperimentalno delo, reaktivni pogon, učenje z odkrivanjem, glavna vztrajnostna os, tenzor vztrajnostnega momenta, tekmovanje iz fizike Čmrlj, primerjava, šolsko tekmovanje, nacionalno preverjanje, gibanje, analiza nalog, vrtilna količina, vrtenje, srednja šola, vodene/strukturirane naloge, uspešnost reševanja, delo, poučevanje, fizika, redoks reakcije, energija, ne-toga telesa, merjenje znanja, slider, učenci z motnjami na področju branja in pisanja, učenci z učnimi težavami pri matematiki, napetosti in upora, merjenje toka, dodana masa, vztrajnostni moment, nihanje plavajočega telesa, model polvalja, težišče, vrtišče, notranji upor, galvanski člen, energija nihanja, curveball