Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Emil Žagar

Together there are 101 keywords, that are appearing 116 times.
9 of them (8.91 % of all) appear more than once, together appearing 24 times (20.69 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x25%matematika
3x12.5%Bézierjeva krivulja, subdivizija
2x8.33%finančna matematika, numerična analiza, finančna kriza, kardinalni B-zlepek, Black-Scholesov model, PH krivulja
1xbančni sektor, Basel II, Basel I, zaobljen vogal, kapital, kapitalska ustreznost, Basel III, finančni vzvodi, likvidnost, linearna subdivizija, Chaikinov algoritem, zaščitni portfelj, vrednotenje opcij, G koda, polinomi Čebiševa, pariteta nakupne opcije, pariteta prodajne opcije, računalniško podprto geometrijsko oblikovanje, B-reprezentacija, Powell-Sabinovi zlepki, simetrična interpolacija, CRD IV, plačilna kriza, gospodarska rast, razvoj, pomoč, revščina, financiranje, posojilo, kvota, zavarovanje, projekt, donacija, finančna institucija, diplomske naloge, posojilo Grčiji, evroobmočje, mehanizmi pomoči, Grčija, Bradyjeve obveznice, subdivizijska shema, univerzitetni študij, računalništvo, osnovna limitna funkcija, Gauss-Legendrove kvadraturne formule, aproksimacija, fundamentalna rešitev, parcialne diferencialne enačbe, metoda robnih elementov, najboljša enakomerna aproksimacija, integralska reprezentacija, robni elementi, centralna in zrcalna simetrija krivulj, CNC stroj, de Casteljauov algoritem, parametrična krivulja, asimptotična analiza, stožnica, pitagorejski hodograf, tangentni vektor, Bernsteinova baza, paralelna krivulja, Hermiteova interpolacija, zlepek, homotopija, napaka ukrivljenosti, radialna napaka, krožni lok, simetrija Bézierjeve krivulje, numerično napovedovanje vremena, matični prostor, brezmrežne metode, interpolacija, radialna bazna funkcija, alternirajoča projekcija, rekonstrukcija slike, numerična integracija, rekurzivni algoritem, ameriška prodajna opcija, ravninska polinomska krivulja s pitagorejskim hodografom, pogojenostno število, zaokrožitvene napake, varifikacija, napoved vetra, zelo kratkoročna napoved, sistem INCA, iterativna relaksacija, paralelno procesiranje, stabilnost, Bernsteinovi polinomi, baza, ukrivljenost