Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Slavko Debelak

Together there are 330 keywords, that are appearing 580 times.
65 of them (19.7 % of all) appear more than once, together appearing 315 times (54.31 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
110x34.92%diplomske naloge
12x3.81%Slovenija, Evropska unija, policija
10x3.17%tujci
7x2.22%migracije
5x1.59%prometna varnost, človekove pravice, prometne nesreče, migracijska politika
4x1.27%mednarodne migracije, družina, varnost, državljanstvo, cestni promet, azil
3x0.95%organizirani kriminal, inšpekcijski nadzor, nasilje, policisti, suženjstvo, Schengen, vozila, mejna kontrola, zakonodaja, trgovina z ljudmi
2x0.63%zaposlovanje, diplomacija, humanitarno pravo, preventivna dejavnost, religija, medkulturni dialog, pravice, elektronsko poslovanje, državne meje, narodne manjšine, šport, lokalne skupnosti, zasebno varovanje, biometrija, meje, dokazi, preiskave, kultura, cerkev, država, imigracija, vizumi, kriminaliteta, ilegalni prehodi, pridržanje, varna hiša, motorna vozila, izravnalni ukrepi, naravne nesreče, Republika Slovenija, register tujcev, zemljiška knjiga, Schengenska konvencija, nesreče, zapori, prekrški, Schengenski pravni red, nepremičnine, varstvo pred nesrečami
1xnevladne organizacije, morala, zemljiški kataster, podatkovna baza, tehnologija, register nepremičnin, odvzem prostosti, etični kodeksi, termovizija, Evropsak unija, kazniva dejanja, registracija, gostinstvo, homologacija, schengenski sporazum, registrske tablice, sodišča, 2001-2008, pravosodje, terorizem, policijski postopki, etika, politična kazniva dejanja, notrnja politika, schengenski informacijski sistem, policijsko pooblastilo, pripor, vera, zapor, pravobranilstvo, pravni sistemi, varstvo potrošnikov, potrošniki, mednarodne operacije, celostna skrb, zgodovina zapora, okoljevarstvena politika, bivalne razmere, okoljevarstvene organizacije, Slovenska vojska, Ministrstvo za pravosodje, proizvodi, kvaliteta proizvodov, akterji evropske unije, pravna ureditev, osebna svoboda, tehnični pregled, varne države izvora, varne tretja država, mednarodni sporazumi, koordinacija evropskih zadev, nogomet, begunci, občinski program varnosti, varnostna politika, stalno predstvavništvo v Bruslju, redarji, informacijsko-dokumentacijski centri, mladoletni delinkventi, predsednik, letalski promet, preprečevanje, volitve, 2007, stalno bivališče, bivališča, letališča, zračni prostor, pošta, dostop do tajnih podatkov, storitve, poštni promet, poštne pošiljke, pisma, začasno bivališče, prebivalstvo, carine, policijski psi, mladi, tihotapstvo, tatvine, siva ekonomija, droge, management, evidenca bivališč, registri, delo na črno, motorna kolesa, vodenje, vozniki motornih koles, varstvo tajnih podatkov, tajni podatki, schengenska meja, specialna enota, zaporniki, kazanske sankcije, dovoljenje za delo, dovoljenje za prebivanje, ženski zapori, zgodovinski pregledi, avtomobili, preprečevanje kriminala, mladoletniki, kriminalci, ekonomske migracije, oklepna vozila, mednarodne konvencije, rezidenti, okoljska zakonodaja, igre na srečo, ukrepi, sodelovanje, prost pretok delavcev, prost pretok ljudi, igralništvo, odvisnosti, družinsko odnosi, emigracija, vojni ujetniki, mednarodno pravo, trgovina z belim blagom, humanotarna pomoč, pravno varstvo, posvojitev, orožje, aplikacija e-rojstva, vodenje evidenc, orožna kultura, orožna zakonodaja, prostovoljstvo, zbiranje orožja, informacijski sistemi, internet, religije, toleranca, verstva, integracija, integracijski program, politična participacija, bivanje tujcev, prostovoljno delo, prostovoljec, pravno svetovanje, obsojenci, meddržavni sporazumi, rehabilitacija, Centralni register prebivalstva, e-storitve, e-uprava, sodno varstvo, prekrškovni postopek, tujsko pravo, zakonito priseljevanje, neprofitne organizacije, zaposlovanje tujcev, uniforme, promet, policijske uniforme, večkulturna skupnost, nadlegovanje, zemljiški dolg, hipoteka, zastavna pravica, izterjava, matične knjige, matični register, državne matične knjige, Hrvaška, prebivališče, večkratno državljanstvo, dvojno državljanstvo, Zakon o državljanstvu, smučanje, upravljanje smučišč, osebni status, nadzor, elementarne nesreče, varstvena politika, mednarodne konference, turistična dejavnost, kongresna dejavnost, ADIT, mobbing, komunikacija, delovno mesto, zaprta oseba, prisilna sredstva, športne prireditve, sile za zaščito, varnostni ukrepi, organizacija, pooblastila, pravosodna policija, upravne enote, vrhunski šport, biometrični podatki, bonitetne informacije, informacije javnega značaja, potne listine, kraja identitete, preventiva, policijska pooblastila, poslovne informacije, informacije, policijsko delo, mejna problematika, Republika Hrvaška, policijska uprava, preventivno delo, listine tujcev, vizum, avtošola, usposabljanje kandidatov, lokalna skupnost, mladostniki, konflikti, Zahodni Balkan, vizumska politika, narodne skupnosti, liberalizacija, komuniciranje, romi, prometna vzgoja, tehnični pregledi, voznik začetnik, center za socialno delo, detektivska dejavnost, manjšina, etnična skupnost, Piranski zaliv, državna meja, Pomurje, Policijska uprava Celje, prometna strategija, krizni center za mlade, občinsko redarstvo, prosti preudarek, strokovna usposobljenost, policijske aktivnosti, varnost cestnega prometa, Dunajska konvencija, diplomati, državna uprava, diplomatski protokol, protokolarni dogodki, reševanje, protokolarni objekti, diskrecijska pravica, mednarodna zaščita, Zakon o verski svobodi, verska svoboda, verska skupnost, javne prireditve, javni shodi, hitrostne dirke, Zakon o javnih prireditvah, vozniški izpit, avtošole, potni list, osebna izkaznica, ponarejanje, prenarejanje, vozniki, listina za potovanje, okoljevarstvo