Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Radoš Šumrada

Together there are 173 keywords, that are appearing 311 times.
27 of them (15.61 % of all) appear more than once, together appearing 165 times (53.05 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
36x21.82%geodezija
31x18.79%diplomska dela
27x16.36%UNI
14x8.48%GIS
5x3.03%VSŠ
4x2.42%prostorski podatki, 3D-model, geografski informacijski sistem
3x1.82%zbirni kataster GJI, diplomska naloga
2x1.21%Google Earth, gospodarska javna infrastruktura, metapodatkovni sistem, magistrska dela, urbana oprema, odprta koda, lokalni prostorski podatki, INSPIRE, metapodatek, KML, geografski operacijski sistemi, prostorske analize, UML, prostorski podatek, tehnična dokumentacija, terenski računalnik, metapodatkovni standard
1xprojektni management, zakonodaja, aplikacija, informacijski sistem, PostgreSQL/PostGIS, model kakovosti, baze podatkov, digitalna os ceste, razvoj, sončna energija, zemljiški kataster, ISO standard, elektronske komunikacije, REZI, ZK GJI, GRASS GIS, geodetski načrt, topografski ključ, spletni GIS, DBMS, geomorfologija, digitalna obdelava posnetkov, analiza lokalnih oken, digitalni model reliefa, KML jezik, fotovoltaika, modeliranje stavb, cenovna politika, baza podatkov, Eurogeographic, mobilni GIS, ureditev katastrske meje, digitalni katastrski načrt, odjemalci, nacionalne geodetske uprave, ISO 9001, sistem vodenja kakovosti, kakovost, metapodatkovna entiteta, metapodatkovni element, GJI Manifold System, Komunalno podjetje Velenje, tehnologija GIS, medmrežje, DMR, DMV, podatkovni niz, UML diagram, uporabniški profil, evidentiranje meje, urejanje meje, modeliranje reliefa in stavb, medmrežje in GIS, metapodatki, spletne storitve, X3D-jezik, wiki, Microsoft Access, Oracle, algoritem, vektorska podatkovna baza, cestna navigacija, modeliranje, metodologija modeliranja, postopki v katastrih nepremičnin, kriteriji, večkriterijsko vrednotenje (VKV), topologija, ceste, podatkovni sloj, ERP, plastnice, geografsko utežena regresija, jedrna gostota, napovedovalni model, pojavljanje požarov, požarna ogroženost, gradbeništvo, disertacije, gozdni požar, tipi goriv, gozdni sestoj, plinska infrastruktura, računalništvo v oblaku, internet, spletni servisi, AutoCAD Map 3D, Kras, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, vtičnik, analiza, telekomunikacijsko omrežje, prenos podatkov, vektorizacija, sledenje poti, mrežne analize, vodovod, kanalizacija, operativni kataster, zajem podatkov, pretvorba podatkov, javna razsvetljava, prosto dostopen program, Quantum GIS, energetsko knjigovodstvo, energetska izkaznica stavbe, kartografsko modeliranje, učinkovita raba energije, splet, PISO, prostorski podatki za spletni prikaz, Gogle Zemlja, digitalni ortofoto, tehnologija Ajax, interaktivna karta, geoportal, Švica, spletni portal, model terena, predšolska likovno-pedagoška praksa, mejna obravnava, ureditev meje, programsko orodje TachyCAD, ISO 19110:2005, algoritmi za iskanje optimalnih poti, navigacijski sistemi, objektni katalog, Geodetska uprava RS, Agencija RS za okolje, GPL, odjemalec, strežnik, MapServer, PostGIS, iObčina, PostgreSQL, prosto programiranje, geografski informacijski sistemi, odprtokodni programi, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), Centralna evidenca prostorskih podatkov (CEPP), spletne aplikacije, GIG, odprtokodno programje, topografske analize, terenska skica