Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dejan Lavbič

Vseh ključnih besed je 349, ki se skupaj pojavijo 686 krat.
88 ključnih besed (25.21 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 425 krat (61.95 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
50x11.76%računalništvo
48x11.29%diplomske naloge
39x9.18%univerzitetni študij
36x8.47%računalništvo in informatika
13x3.06%Android
9x2.12%semantični splet, visokošolski strokovni študij
7x1.65%mobilna aplikacija, strojno učenje
6x1.41%RDF, SPARQL, Java
5x1.18%klasifikacija, podatkovno rudarjenje, Bitcoin, pridobivanje podatkov
4x0.94%Google Maps, proces, Node.js, HTML5, tehnična analiza, JavaScript
3x0.71%spletna aplikacija, openEHR, luščenje podatkov, magisteriji, integracija podatkov, priporočilni sistemi, NoSQL, podatkovne baze, programska oprema, MongoDB, Google App Engine, japonski svečniki, OBD
2x0.47%P2P, opravilo, Twitter, orodje, podatkovno skladišče, Talend, digitalna valuta, razvoj, RDB2RDF, Javascript, učenje jezika SQL, Markovski odločitveni proces, procesiranje jezika, inteligentni sistemi za učenje, računalništvo in matematika, lokalizacija, internacionalizacija, prevajanje, BLE, iBeacon, shema relacijske podatkovne baze kot usmerjen graf, iskanje v širino, klasifikacija pristopov pri usklajevanju ontologij, Linked Data viri, morfološka normalizacija nizov, usklajevanje ontologij, bližina, bogatenje podatkov, ontologije, temeljna analiza, ogrodja, analiza, iOS, socialna komponenta, navigacija, luščenje spletnih podatkov, integracija spletnih virov, družabna omrežja, GPS, REST, kriptovalute, REST API, delno strukturirani podatki, hiter razvoj, Yahoo Pipes, prepletene storitve, vizualizacija grafa, vizualizacija semantičnih podatkov in metapodatkov, Google Spreadsheets, raziskovanje po grafu, izvajanje trgovalnih strategij, Splet 2.0, tehnični indikator
1xGoogle API, analiza e-poštnega omrežja, Google Latitude, mobilna naprava, taksi, MySQL, OAuth, RTV Slovenija, Chrome DevTools, razredna asociativna pravila, strukturirana oblika, Chrome Packaged Apps, sledenje, Closure Compiler, usmerjevalnik, App Engine, diplomant, karierna pot, LinkedIn, podatkovna baza kot storitev, eprint, Java EE, varovanje osebnih podatkov, poskus zahteve, računalništvo v oblaku, MAC naslov, trilateracija, določanje identitete, nerelacijske podatkovne baze, brezžično omrežje, goljufanje, vozilo, ELM327, on board diagnostics, sodelovanje v organizaciji, okolje, poraba, heterogeni podatki, programski vmesnik, turizem, gorivo, vodena komunikacija, odprta koda, Google, Facebook, Moss, vizualizacija, PHP, Mink, avtomatizacija, zakonodaja, anonimizacija, AJAX, luščenje podatakov, oddaljeno namizje, parkirišče, Bluetooth, CAN BUS, porazdeljene zgoščevalne tabele, ovojnica, struktura, decentralizacija družabnih omrežij, odprti standardi, strežnik, vtičnik za brskalnik, ORM, Apache Cassandra, Python, Tornado, WebSockets, canvas, Nginx, triplestore, relacija, podatkovna baza, performančna zmogljivost, plagiatorstvo, vmesniki, odprti trgi, kriteriji, primerjava, odločitveni model, priporočena cena, priporočilni sistem, statistika, slovenski jezik, besedila, bolha.com, DEXi, množično zunanje izvajanje, Moodle, razvrščanje, informacijski sistem, realna poznanstva med osebami, YouTube, kviz, prototip aplikacije, analiza aplikacij, lokacijsko odvisne aplikacije, lokacija, korpusi, poezija, medplatformni razvoj mobilnih aplikacij, Slovenija, politika, migracije, MoSync, jQuery mobile, elektronsko bančništvo, spletno plačevanje, Codiqa, domorodni uporabniški vmesnik, dokumentno usmerjeni dokumenti, podatkovno usmerjeni dokumenti, metoda podpornih vektorjev, obdelava naravnega jezika, rudarjenje mnenj, rudarjenje razpoloženja, naivni Bayes, maksimalna entropija, XML podatkovne baze, značilke, zlati standard, moč povezave, uporabniška izkušnja, pametni asistent, intervencijska vozila, upravljanje cestnega prometa, Docker, Neo4j, nadzorna plošča, obdelava besedil, prevzem prometnega signala za intervencijska vozila, prometna znanost, elektrokardiografija, kronična ledvična bolezen, podpora pri odločanju, digitalizacija, ElasticSearch, EKG podatkovna baza, PhysioNet, BLE Beacon, preverjanje prisotnosti, Word2Vec, NLP, borza, povezani podatki, delci vzorca trojčkov, spletne tehnologije, procesiranje na odjemalcu, spletni viri, spletne strani, katalogizacija, COBISS, bogatenje zapisov, inteligentni pomočnik, Linked Data oblak, delno strukturirani spletni podatki, GDL, paracetamol, regulatorna poročila v zavarovalništvu, porazdelitev podatkov in obdelave, obdelava velike količine podatkov, Rate Limiting, API management, evidenca trga nepremičnin, scalable web services, arhitektura, oblak, obvladovanje API-jev, API, socialno povezani podatki, platforma povezanih podatkov, funkcije, povezani podatki v zdravstvu, napoved, vrednost nepremičnine, najkrajša pot, borze, menjalnice, nakup kriptovalut, elektronsko predpisovanje zdravil, šifrant zdravil, podpora za klinične odločitve, spletno preverjanje znanja, identiteta, Swagger, čiščenje podatkov, semantika, kompozicija, biometrika, JSON-LD, efektivnost spletnih strani, kakovost informacij, uporabniški profili, pametno svetovanje, optimizacija cene, uporabniška izkušnja, digitalne valute, transakcije, protokoli, mobilne storitve, pametni mobilni pomočnik, medplatformna knjižnica, varnostna zaščita, Windows Phone, Emscripten, nepremičnine, LLVM, aplikacijski programski vmesniki, platforma Occapi, preslikava podatkov, Protégé, ontologija, relacijska baza, prosto dostopne zbirke, prikaz video posnetkov, medplatformski razvoj aplikacije, Fuseki, D2RQ, deljenje prevoza v realnem času, Sencha Touch, oddaljene SPARQL točke, ocenjevanje restavracij, Foursquare, Windows Azure, napovedovanje, napredovanje, prenova poslovnega procesa, integracija, poizvedovalni jezik, plačilni sistem, licenčna številka, varnost, spletna storitev, IHE XDS.b, iskanje po vsebini, luščenje podatkov s spleta, spletni pajki, razčlenjevanje, elektronski zdravstveni zapis, interoperabilnost, izmenjava zdravstvene dokumentacije, porazdeljeni sistemi, štetje dogodkov, poizvedbe, sistemi Semantičnega spleta, izraznost, interdisciplinarni študij, Multi-Armed Bandit algoritmi, aproksimacija stopnje odzivnosti (CTR), Randomised Probability Matching, skalabilnost, Semantični splet, HBase, CRDT, prototipiranje, dinamični prototipi, generiranje naključnih podatkov, simulacija zalednega sistema, uporabniška prilagodljivost