Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Bojan Golli

Together there are 74 keywords, that are appearing 80 times.
6 of them (8.11 % of all) appear more than once, together appearing 12 times (15 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x16.67%kotaljenje, sevanje, sončni kolektor, zakoreninjene predstave, sončna energija, svetila
1xizkoristek, alternativni viri energije, videoposnetki, Newtonovi zakoni, poskusi, vzmeti, rolerji, prosti pad, intenziteta svetlobe, grafen, površinski defekti, HOPG, žarnice, stene, zrak, človeški glas, jakost zvoka, ohlajanje, toplotno sevanje, kondukcija, izhlapevanje, energija, drsenje, trki, tehniški dnevi, meritve, inštrumenti, kot, pevki, akustika, zvok, jedrski razpadi, radioaktivni izotopi, tuneliranje, izkoristek zvočnika, Luna, digitalni fotoaparat, gostota aktivnih stanj, bliskavica, črna luknja, kinetika, fizika, učinkovitost absorpcije, pojemanje svetlobnega toka, radon, poskus, kemiluminscenca, samostojno eksperimentalno delo, energijska gostota, fosforescenca, poučevanje, video posnetki, energijski procesi, spektrometer, tunelski mikroskop v zraku, oko, konvekcija, barvilo, svetloba, metoda Monte Carlo, Kemiluminiscenca, odboj, spekter, met kocke, Energijska kriza, radioaktivnost, tekmovanje za Stefanovo priznanje, impedanca zvočne tuljave