Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Helena Smrtnik Vitulić

Together there are 45 keywords, that are appearing 57 times.
6 of them (13.33 % of all) appear more than once, together appearing 18 times (31.58 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x44.44%čustva
2x11.11%otroci s posebnimi potrebami, mladostniki, možgani, gibanje, inkluzija
1xosebnostne značilnosti, učna uspešnost, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, slabovidnost, Gibanje, slepota, disleksija, terapevtski pes, učenci, poučevanje, zdrava prehrana, samospoštovanje, pismenost, aktivnosti s pomočjo živali, razredni učitelji, trening socialno-interaktivnih veščin, psihosocialni razvoj, strategije uravnavanja čustev, lažja motnja v duševnem razvoju, gibalna ustvarjalnost, zgodnje otroštvo, pripovedne sposobnosti, motorični razvoj, zaznavanje razredne klime, predpisalne spretnosti, čustva v šoli, troci s posebnimi potrebami, ustva, spodbujanje, govorno-jezikovni razvoj, prepričanja, učitelji, vrstniško nasilje, učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, rezilientnost, spodbujanje rezilientnosti, gibalne dejavnosti, preprečevanje